Zdraví dítěte

autumn-goodman-230240Zdraví je základním předpokladem šťastného dětství i celého života. V případě Kamevédy dostává institut pevného zdraví ještě další rozměr. Představuje podmínku k tomu, abyste mohli pomýšlet na skvělou kariéru svého dítěte v nějakém oboru.

 
Zobrazit více

Rodiče na sebe nesmí zapomínat!

pouze pro registrované

01uvodniKamevéda je primárně zaměřena na rozvoj dítěte matkou a otcem. Jakmile přichází dítě na svět, vyzýváme k omezení některých činností, zájmů a aktivit ve prospěch dítěte. Klademe důraz na ochotu slevit ze svých zájmů a ušetřenou energii investovat do zdraví, maximálního rozvoje a díky tomu do lepší budoucnosti dítěte.

 

Životní zlom

Část rodičů, nejčastěji mužů, se snaží svým rodičovstvím tak nějak proplout s pokud možno co nejmenšími ztrátami na kvalitě svého života. Celá staletí se jim to dařilo díky roli ochránce a živitele rodiny, který se dětem věnuje minimum času. Zaujetí takové pozice bylo naprosto legitimní, opačné případy angažovaných otců budily spíše rozruch a podezřívavost. Nicméně už i ve středověku se podobné excesy objevily a svými výsledky vzbudily nemalý rozruch. Svět díky tomu poznal několik géniů světového formátu – v oblasti hudby šlo například o Wolfganga Amadea Mozarta nebo Ludwiga van Beethovena.

V rodinách bylo často dětí jako ve školce, takže roli pečovatelů a vychovatelů nedobrovolně přejímali nejstarší sourozenci. To se samozřejmě na kvalitě výchovy podepisovalo, ale protože to byla všeobecně užívaná zvyklost, nikdo to nepovažoval za nic špatného nebo nedostatečného. Bylo to považováno za nutnost, rodiče tak řešili vzniklou situaci. Správná výchova byla přísná výchova, základním požadavkem byl respekt a poslušnost vůči rodičům.

S příchodem tak zvané moderní doby, která kromě jiného přinesla dramatické snížení počtu dětí v rodinách, se tato situace měnila. Podíl otců na výchově dětí se postupně vyrovnával, a dnes je v nejvyspělejších státech světa zcela zřetelná tendence dosáhnout vyváženého podílu matek a otců na výchově dětí.

Tajemství lidského těla

pouze pro registrované

uvodni copyDnes bychom vám rádi dali do povědomí moderní filmový výukový zdroj. Nabízí zcela originální pohled na vývoj člověka, na možnosti jeho učení, tréninku a rozvoje talentu.

Občas se někde v éteru mihne hodnotný materiál, který pro vzdělávání obnáší rodičů obrovský potenciál. Přiměje k zamyšlení, zaseje semínko touhy udělat něco jinak, umožní pochopit nové informace o vývoji člověka a jejich dříve netušený, téměř neuvěřitelný potenciál. A nakonec snad i změnit zastaralý postoj většiny odborníků a veřejnosti k výchově dětí. Někdy se jedná o knihu nebo článek na internetu, jindy nás ovlivní setkání s moudrým a zkušeným člověkem. A je tu samozřejmě i naučný dokumentární film, který má v tomto ohledu díky vědeckému pokroku a počítačové animaci neomezené možnosti. Domnívám se, že jedním z nejlepších populárně naučných filmových projektů poslední doby, který umožňuje zprostředkovat

 

pochopení nových vědeckých objevů a současně vysvětluje jejich možný přínos pro vznik nových – zcela převratných metod výchovy a rozvoje dětí, je tato dokumentární trilogie BBC.

 

"Žijeme v úžasné éře vědy, kdy nám nové objevy a technologie odhalují fungování našeho relativně dokonalého organismu způsobem, jakým to dosud nešlo."

tvůrci pořadu

Funkční medicína: medicína, která chce přivést lidi zpátky ke zdraví

uvodni funkcni_medicinaV rámci Kamevédy klademe maximální pozornost a důraz na dosažení naprosto perfektního zdravotního stavu dítěte. Chápeme pevnou imunitu, odolnost a zdraví jako bazální předpoklad šťastného dětství, zájmu dítěte o okolní svět, úspěšného komplexního rozvoje a následného dosažení životního úspěchu.

 

Naší snahou je dosažení stavu, kdy dítě prakticky nepotřebuje zdravotní péči a lékařské služby. A pokud tato zařízení využívá, tak pouze k absolvování preventivních dětských zdravotních prohlídek, povinného očkování a specifických sportovních prohlídek a testů sportovní výkonnosti, dejme tomu od pěti nebo šesti let. Jedním z nejdůležitějších úspěchů Kamevédy je takové dítě, které není omezováno zdravotními problémy, prakticky není nemocné a může se nerušeně rozvíjet v oblastech, které ho baví a které pro něj představují nějakou budoucí perspektivu.

Osobně zastávám názor, že přes veškerou složitost této problematiky, zděděnou DNA po rodičích a s ní spojenou náchylnost k některým zdravotním komplikacím má každý člověk hlavní podíl na svém zdravotním stavu. Tento názor v poslední době koresponduje i s názory části odborníků z oblasti moderní medicíny. U malých dětí tato odpovědnost za zdravotní stav padá zcela na bedra rodičů, kteří v rodině vytvářejí svůj originální model výchovy a péče o tělo a o zdraví obecně.

Pokud bychom měli vybrat některý směr současné medicíny, který je po filozofické i praktické stránce Kamevédě nejblíže, zřejmě bychom mohli ukázat prstem na nový medicínský obor, který je obecně označován jako Funkční medicína.

Libor Vítek: znalost vlastního těla odpoví na mnoho otázek nejen ve sportu

pouze pro registrované

libor vitek_malaProfesor Libor Vítek je uznávaný odborník na sportovní výživu, má v péči řadu vrcholových sportovců, spolupracuje např. s Českým olympijským výborem nebo s biatlonovou reprezentací.  Je jednou z osobností, jejíž názory blízce rezonují s principy Kamevédy, proto bychom vás na některé z jeho aktuálních myšlenek rádi upozornili.

 

 

Horečka je dar

pouze pro registrované

horecka u_deti_uvodKdyž se dítě rozstoná a dostane horečku, obvykle to vyvolá u rodičů jakousi úzkost a obavu o jeho zdraví. Je to pochopitelné: horečka značí, že se s jeho tělem něco děje. Nejčastěji se objeví díky akutní infekci v těle, je tedy jistě na místě zaměřit se na jejího původce. 

 

Díky studiu a poznání horečky dnes již umíme nejen říct ale i zdůvodnit, proč je horečka přirozenou a potřebnou součástí léčby. Přesto mnozí rodiče nejsou s těmito poznatky obeznámeni, dokonce i u odborné veřejnosti ještě někdy přetrvává názor zakořeněný z předchozích desetiletí: sotva se horečka dostane nad 38 stupňů, je potřebné ji začít srážet léky (antipyretiky). A praxe ukazuje, že někdy se to děje i mnohem dříve. Pokud je však dětský organizmus běžně zdravý, není zatížený např. chronickým onemocněním či onemocněním srdce, není důvod se horečky obávat. Naopak, časté srážení teploty s pomocí léků tělu škodí a brání přirozenému uzdravení.

U dětí, jejichž imunitní systém se postupně rozvíjí, se s horečkou setkáváme nejčastěji. Jako rodiče nás ani tato zkušenost neobejde, proto je jistě užitečné se s ní seznámit podrobněji.

  • Proč je horečka potřebná?
  • Co se během horečky v těle děje?
  • Kdy je horečka „(ne)bezpečná"?
  • Co jsou antipyretika a kdy mají smysl?
  • Ulevující zábaly
  • Horečka krok za krokem: praktický postup

Zdraví není komodita. Upevněme v tom sebe i děti

zdravi neni_komodita_uvodKdyž máme pocit, že se nám nějaká neoblíbená situace opakovaně vrací, znamená to obvykle, že jsme ji nezvládli, nepoučili se a tak na ni stále reagujeme vnímavěji.

Se zdravím je to podobné. Když se nemoc vrací, vrací se proto, že jsme ji k tomu znovu vytvořili vhodné podmínky, otevřeli pomyslné dveře a řekli VSTUPTE.

Nedávno jsme si vydechli po uvolnění koronavirových opatření a už se rýsují další, stále více se také mluví o dalších vlnách této infekce.

Dalo či nedalo se to čekat?

 

Terra Preta: tajemství trvale udržitelné půdy

pouze pro registrované

vratme zivot_do_pudyŽivotní prostředí ovlivňuje vývoj našich dětí a kvalitu života nás všech. My rodiče máme tu nejlepší možnost vštěpit dětem lásku i respekt k němu, pokusit se je nasměrovat k činnostem a aktivitám, které napomohou jeho trvalé udržitelnosti.

Půda je základním prvkem přírodního systému a také prvotním pilířem potravního řetězce. Od její kvality se odvíjí kvalita surovin a potravin, které konzumujeme.

Články pro Vaši inspiraci

Výuka jízdy na kole

Výuka jízdy na kole

Zvládnutí základů jízdy na kole považujeme za důležitý úspěch v oblasti komplexní pohybové výchovy. Jde o výzvu srovnatelnou s prvním lezením po čtyřech nebo s…

Rodiče na sebe nesmí zapomínat!

Rodiče na sebe nesmí zapomínat!

Kamevéda je primárně zaměřena na rozvoj dítěte matkou a otcem. Jakmile přichází dítě na svět, vyzýváme k omezení některých činností, zájmů a aktivit ve…

Tajemství lidského těla

Tajemství lidského těla

Dnes bychom vám rádi dali do povědomí moderní filmový výukový zdroj. Nabízí zcela originální pohled na vývoj člověka, na možnosti jeho učení, tréninku a rozvoje…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • 336x280
  • ProHockey
Nahoru