O klubu

Milí rodiče, prarodiče, trenéři, pedagogové a další příznivci multirozvojové výchovy dětí,

těší nás, že čtete tyto řádky a že vás Kamevéda zaujala. Na tomto místě bychom vás rádi seznámili s fungováním webu a členskými výhodami klubu.

Web Kamevéda

Webové stránky Kamevédy slouží jako informační základna a systematická podpora pro multirozvojovou výchovu dětí. Tuto celistvou bázu znalostí jistě ocení všichni, kdo se s dětmi aktivně setkávají a mají (nebo chtějí mít) na jejich rozvoji podíl.

Multirozvojová výchova vyžaduje množství znalostí z různých oborů a umění vést rovnoměrně pohybový i intelektuální rozvoj dítěte, rozvoj dovedností a schopností, rozvoj osobnosti. To vše za současného respektování individuálních rysů dítěte a v jakémsi vyvážení mezi pohodlností a krajními možnostmi/hranicemi dítěte. A nezapomeňme na další každodenní aspekty výchovy - naučit dítě pečovat o své zdraví, o přirozenou vhodnou stravu, snaha vštěpovat dítěti hodnoty nebo umění budovat dobré vztahy s okolím. Abychom toto vše dokázali dítem předat, musíme v tom být sami dobře znalí.

Snahou webu Kamevéda je být vám v tomto směru co nejvíce nápomocni a poskytnout vám vše potřebné pro jednotlivé věkové a vývojové fáze dítěte. Na webu vám přinášíme:

 • nejnovější výsledky vědeckých studií formou článků ve srozumitelné podobě, kterou lze rodiči, trenéry a pedagogy okamžitě aplikovat ve výchovné praxi
 • vlastní praktické znalosti a zkušenosti již zasloužilých rodičů úspěšných dětí
 • monitoring domácích i zahraničních médií, analýzu informací využitelných pro výchovu Kamevéda v rodinách
 • monitoring knižních titulů, kvalitních vědeckých a studentských prací ve vědeckých knihovnách českých a zahraničních univerzit
 • důležité milníky a inspirace ze života a výchovy úspěšných lidí, přiblížení specifických metod a postupů použitých v mládí při jejich výchově
 • rozhovory s odborníky, kteří mají v oborech pro rozvoj nadaných dětí mnohaletou praxi
 • ověřené kontakty a reference na organizace, které pomáhají rozvíjet dovednosti dětí, specializovaná centra a služby z různých oblastí z různých oblastí
 • významných pro rodiče úspěšných dětí v určitých fázích vývoje
 • filozofii Kamevéda a její vlastní programy stimulující rozvoj dětí

Přivítáme vaše náměty a připomínky, vaši aktivní spoluúčast, pokud budete mít pocit, že můžete a chcete ostatním něco zajímavého nabídnout. Každý, kdo se svými dětmi aktivně pracuje, baví ho to a přemýšlí o této činnosti, si totiž postupem času vytvoří potenciál a informace, které mohou být zajímavé i pro ostatní, zejména pro čerstvé či budoucí rodiče. Vzájemným sdílením můžeme vytvořit skvělou základnu výchovných znalostí a užitečných zkušeností.

Členství

Web Kamevédy pro vás připravujeme již pět let. Nejdříve byl zaměřený výhradně na sportovní výchovu, ukázalo se však, že multirozvojová výchova v prvních šesti letech je základem pro úspěch v každém oboru. A rovněž je skvělým principem a vodítkem pro zdravý a naplněný život v dospělosti. Pečlivě jsme tyto zpětné vazby od vás vyhodnotili a vytvořili podle nich novou strukturu webu a také více úrovňové členství.

Členství v klubu je vždy na rok, 12 měsíců od vašeho přihlášení. Získáte v něm přístup k privátní části webu s kvalitním a zajímavým obsahem a mnohými benefity, které jsou pro nečleny jinak nepřístupné. Podle vašich aktuálních potřeb si můžete vybrat:

Níže se můžete podívat, co vše jsme pro vás připravili v rámci těchto členství a pokud byste se rádi stali našimi členy, přihlásit se můžete ZDE. 

Články pro Vaši inspiraci

Kdo chvíli stál, již stojí opodál

Kdo chvíli stál, již stojí opodál

Většině českých rodičů hrozí, že se jejich děti stanou jen pomocnou pracovní silou. Kamevéda oslovuje pouze malou část rodičovské populace. Především ty…

PF 2024

PF 2024

Milí rodiče, prarodiče, trenéři, pedagogové a přátelé, moc vám děkujeme za vaši přízeň a zájem o multirozvojovou výchovu dětí v letošním roce.

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
 • 336x280
 • xHockey
Nahoru