O klubu

Milí rodiče, prarodiče, trenéři, pedagogové a další příznivci multirozvojové výchovy dětí,

těší nás, že čtete tyto řádky a že vás Kamevéda zaujala. Na tomto místě bychom vás rádi seznámili s fungováním webu a členskými výhodami klubu.

Web Kamevéda

Webové stránky Kamevédy slouží jako informační základna a systematická podpora pro multirozvojovou výchovu dětí. Tuto celistvou bázu znalostí jistě ocení všichni, kdo se s dětmi aktivně setkávají a mají (nebo chtějí mít) na jejich rozvoji podíl.

Multirozvojová výchova vyžaduje množství znalostí z různých oborů a umění vést rovnoměrně pohybový i intelektuální rozvoj dítěte, rozvoj dovedností a schopností, rozvoj osobnosti. To vše za současného respektování individuálních rysů dítěte a v jakémsi vyvážení mezi pohodlností a krajními možnostmi/hranicemi dítěte. A nezapomeňme na další každodenní aspekty výchovy - naučit dítě pečovat o své zdraví, o přirozenou vhodnou stravu, snaha vštěpovat dítěti hodnoty nebo umění budovat dobré vztahy s okolím. Abychom toto vše dokázali dítem předat, musíme v tom být sami dobře znalí.

Snahou webu Kamevéda je být vám v tomto směru co nejvíce nápomocni a poskytnout vám vše potřebné pro jednotlivé věkové a vývojové fáze dítěte. Na webu vám přinášíme:

 • nejnovější výsledky vědeckých studií formou článků ve srozumitelné podobě, kterou lze rodiči, trenéry a pedagogy okamžitě aplikovat ve výchovné praxi
 • vlastní praktické znalosti a zkušenosti již zasloužilých rodičů úspěšných dětí
 • monitoring domácích i zahraničních médií, analýzu informací využitelných pro výchovu Kamevéda v rodinách
 • monitoring knižních titulů, kvalitních vědeckých a studentských prací ve vědeckých knihovnách českých a zahraničních univerzit
 • důležité milníky a inspirace ze života a výchovy úspěšných lidí, přiblížení specifických metod a postupů použitých v mládí při jejich výchově
 • rozhovory s odborníky, kteří mají v oborech pro rozvoj nadaných dětí mnohaletou praxi
 • ověřené kontakty a reference na organizace, které pomáhají rozvíjet dovednosti dětí, specializovaná centra a služby z různých oblastí z různých oblastí
 • významných pro rodiče úspěšných dětí v určitých fázích vývoje
 • filozofii Kamevéda a její vlastní programy stimulující rozvoj dětí

Přivítáme vaše náměty a připomínky, vaši aktivní spoluúčast, pokud budete mít pocit, že můžete a chcete ostatním něco zajímavého nabídnout. Každý, kdo se svými dětmi aktivně pracuje, baví ho to a přemýšlí o této činnosti, si totiž postupem času vytvoří potenciál a informace, které mohou být zajímavé i pro ostatní, zejména pro čerstvé či budoucí rodiče. Vzájemným sdílením můžeme vytvořit skvělou základnu výchovných znalostí a užitečných zkušeností.

Členství

Web Kamevédy pro vás připravujeme již pět let. Nejdříve byl zaměřený výhradně na sportovní výchovu, ukázalo se však, že multirozvojová výchova v prvních šesti letech je základem pro úspěch v každém oboru. A rovněž je skvělým principem a vodítkem pro zdravý a naplněný život v dospělosti. Pečlivě jsme tyto zpětné vazby od vás vyhodnotili a vytvořili podle nich novou strukturu webu a také více úrovňové členství.

Členství v klubu je vždy na rok, 12 měsíců od vašeho přihlášení. Získáte v něm přístup k privátní části webu s kvalitním a zajímavým obsahem a mnohými benefity, které jsou pro nečleny jinak nepřístupné. Podle vašich aktuálních potřeb si můžete vybrat:

Níže se můžete podívat, co vše jsme pro vás připravili v rámci těchto členství a pokud byste se rádi stali našimi členy, přihlásit se můžete ZDE. 

Reklama
Reklama
 • xHockey
 • 336x280
Nahoru