Aktuality

Trenérský manuál pro budování síly, rychlosti a vytrvalosti

A opět máme něco pro trenéry.

Tentokrát je to shrnutí znalostí o základních sportovních schopnostech - rychlosti, síle a vytrvalosti:

 • čím jsou pro sport důležité
 • jak je rozvíjet
 • u kterých sportů se nejvíce užijí
 • jak je kombinovat

Tyto schopnosti jsou pro sport po fyzické stránce základem. Některé sporty potřebují více rychlosti a síly, vytrvalost je pro ně výhodou (tenis, hokej) nebo naopak, hlavní je pro ně vytrvalost a síla a rychlost výhodou (běh na dlouhé tratě). Každý sport a dokonce i různé pozice u stejného sportu (např. u týmových sportů) si vyžadují jiné kombinace těchto schopností, tedy jinou obratnost. Těmto tématům jsou věnovány následující články ve sportovní rubrice Trenérství:

sporotvni uspech

 

Sport a politika

Je to už dva roky, co napsal český moderátor a komentátor automobilových závodů, Tomáš Rychtr, na webu gpf1.cz článek o politice a o sportu.

Bez obalu ale férově mluví o tom, že hranice mezi vyjádřením svého názoru a omezením svobody druhého je tenká. O tom, že politika a sport sice nemůžou existovat izolovaně, přesto je potřebné je od sebe určitým způsobem umět oddělit.

Jeho slova jako by byla střižená i na dnešní aktuální situace – na válku, na ideologické boje, na netoleranci odlišných názorů nejen u nás ale i v některých dalších krajinách světa:

Tomáš Rychtr: jestli se to na jedné straně spektra emotivně řeže, musí na straně druhé existovat stabilizační prvky

Pokud chceme pro děti lepší svět, potřebujeme začít u sebe. 

Ne vždy se člověku příjemně poslouchají odlišné názory, vzájemný respekt je však základem spokojené společnosti. A spokojená společnost je základem pro zdravé rozvojové prostředí. Jako jednotlivci si můžeme dovolit mít vlastní názor a stát si za ním. Zástupci sportovních organizací, škol a hlavně státu tu však jsou pro všechny lidi, nejen pro ty, kteří s nimi souhlasí. Neznamená to, že by svůj názor měli potlačit, ze své pozice by však měli umět pohlédnout na důvody všech stran a být jim otevření.

 

 

20. listopad - světový den dětí

Světový den dětí

20. listopad byl v roce 1954 vyhlášen jako Světový den dětí. Slaví se po celém světě a přestože v České republice a na Slovensku máme jako den dětí 1. června, rádi si připomínáme i tento svátek.

Je připomínkou našich nejmladších obyvatel, zlepšení podmínek pro jejich zdravý vývoj a blahobyt. Ne všude a všechny děti mají to, co je pro mnohé standardem.

Zajímavostí je, že ke stejnému dni v roce 1959 byla přijata Deklaraci práv dítěte a v roce 1989 potom i Úmluva o právech dítěte. Její snahou je dostat do povědomí a právně uzákonit to, co by mělo být samozřejmostí pro každého rodiče nebo dospělého v okolí dítěte – mít ho rád a podle toho se k němu chovat.

Užijte si s dětmi hezký den!

stastne dite

 

Účelově vytvářená nevědomost a její vliv na blokování pokroku

V posledním půlroce jsem nebyl schopen produkovat nové články o výchově a rozvoji dětí v objemu předchozích let, protože jsem se více zajímal a současně hloubal o současném dění ve světě i u nás. Dopady covidové krize následované inflací, narušením globálního trhu, extrémním zdražováním energií, surovin a následně prakticky všeho, válkou a ztrátou pocitu bezpečí a stability.

Musel jsem si klást otázky o smyslu a možnostech uplatnění Kamevédy v dnešním nestabilním světě. Pokud celosvětová pandemie uzavřela vzdělávací instituce i sportoviště, vytvořilo to velké komplikace v možnostech rozvíjet talent dětí. Současná energetická krize někde enormně zdražila pohybový rozvoj dětí zvlášť ve sportech, kde se nám alespoň částečně dařilo držet krok se světem. Mluvím hlavně o tenisu a o ledním hokeji, ale v podstatě o většině halových sportů. Tedy o sportech, kde hodina ledu nebo kurtu v hale stojí zase víc peněz.

A budou mít rodiče snahu rozvíjet své děti, když se musí obávat neočekávaných turbulencí v evropském i globálním kontextu, včetně rizika války?

Budou chtít investovat do budoucnosti dětí a celé rodiny v takto nejistých dobách?

Budou schopni najít si a vybrat ve vzniklém chaosu hodnotné a relevantní informace?

To jsou jen některé z otázek, na které dnes nikdo nedá uspokojivou odpověď.

Kamevéda má nevýhodu v tom, že k jejímu vstřebání, pochopení souvislostí a obrovského potenciálu pro každé dítě, je třeba se na určitou dobu zklidnit, zamyslet a absorbovat určité množství na sebe navazujících informací. Tedy jinak řečeno, soustředit se na čas na jednu věc a proniknout do hloubky problematiky. Symbiózu těch pozoruhodných dějů spojených s růstem potenciálu dítěte nelze vyjádřit jednoduchou větou nebo smajlíkem. To je ale bohužel přesně ta věc, která je dnešním mladým lidem nejvíc proti mysli. Nejen mladí Britové nechtějí v práci telefonovat a číst zprávy, které přesahují rozměr jedné věty. Svět se stal rychlejším a povrchnějším, trendem je vše zjednodušit a zkrátit. Vyjadřovat se v heslech či symbolech, což ale u složitějších procesů není možné.

Domnívám se, že by nedávalo smysl se o cokoli podobného pokoušet v případě Kamevédy. Vývoj posledních několika let utvrzuje v přesvědčení, že rodiny vyznávající principy Kamevédy nebudou masovým jevem. Bude se jednat o výjimky, tak jako doposud. My z tohoto faktu musíme vycházet. Nebudeme se snažit podbízet většině oním zjednodušováním, které je novodobým trendem. Kamevéda ve svém obsahu také není o jednom hesle nebo větě. Je o trpělivosti a mnohaletém úsilí, což se s nastavením dnešních mladých lidí neslučuje. Ale ti, kteří mají skutečný zájem o dobrou budoucnost svých potomků a mají snahu hledat důležité informace, ti si nás mohou najít dnes i v budoucnu.

Ale nejen překotnost a povrchnost dominuje v moderním světě. Významnou roli sehrává i nevědomost a pohodlnost. Trend nezajímat se o metody, postupy nebo o dění, které sice vede správným a smysluplným směrem, ale nelze na něm okamžitě profitovat či je spojeno s nepohodlím.

K napsání tohoto článku mě inspiroval dokument s názvem "Továrny na nevědomost", který 3. listopadu 2022 dopoledne odvysílala Česká televize. Film analyzuje fakt, jak strategicky důležitou komoditou moderní doby je vytváření informací, boj o veřejné mínění a o vliv na masy lidí. Ukazuje, že účelově přijímaná nevědomost je pro většinu dnešní populace velice pohodlná, a tedy akceptovatelná. Dokument je možné shlédnou na odkazu pod článkem.

Když si závěry z filmu převedeme do oblasti výchovy a rozvoje dětí, vyvstane nám z celého kontextu jen další případ všeobecných snah, jak nevidět, neslyšet a neřešit vše nepohodlné. Kamevéda je založena na moderních vědeckých objevech posledních desetiletí, které jakoby ti u nás povolaní v oblasti výchovy nevnímali, neznali nebo neuměli správně uchopit. To přehlížení, účelová kritika nebo mlčení je až zarážející. Nebo přinejmenším trvá příliš dlouho ke škodě naší mladé populace.

V každém případě ale stojí tento dokument na druhém břehu, provokuje zvídavost, kritické logické myšlení, snahu přicházet věcem na kloub a lépe si vybírat to, čemu věříme a co děláme. Má potenciál zasít semínko podezřívavosti, zda to, jak pojímá výchovu většina dnešních rodičů, je skutečně to nejlepší pro jejich děti. A od těchto pochyb je už pak jen krůček k velké změně, protože tato změna a souboj starého s novým musí nejprve proběhnout v mozku rodiče, aby následně mohl ovládnou dění v rodině.

Věřím, že ti zvídavější z vás si ke Kamevédě budou i v budoucnu nacházet cestu.

Pavel Zacha

Zdroje:
Pascal Vasselin a Franck Cuveillier, Továrny na nevědomost, francouzský dokument, odvysílán ČT 2 3.11.2022 v čase 10.45 - 11.45 hodin.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/14489376240-tovarny-na-nevedomost/ 

Článek z 4. listopadu 2022

nevedomost

 

Životní styl rodičů a prarodičů má vliv na geny děti

Už léta víme, že chování matky během těhotenství může ovlivnit zdraví dítěte. Řada jich tak během těhotenství přestává kouřit či pít alkohol. Stačí to ale?

Trenérský manuál pro kondiční přípravu dětí 3 - 12 let

Časem a zkušenostmi si každý trenér vytvoří k dětem svůj vlastní přístup a pozná, kdy a jak je co nejlépe vést. Že záleží jak na fyzických tak i ne fyzických schopnostech dětí v daném věku - na jejich osobnosti, na tom, jestli sportují i mimo tréninky, na tom jak ho vedou rodiče. A také záleží na tom, jak je dítě "staré".   

V určitém věku jsou totiž některé schopnosti a danosti u dětí stejné nebo velmi podobné. Např. úroveň vyvinutosti motorického nervového systému, míru nadbytečnosti pohybů nebo celkovou úroveň koordinace pohybů, také schopnost regenerace a vnímání slovních pokynů apod.

Jejich znalost (především u menších dětí) může trenérům pomoct vést tréninky k oboustranné spokojenosti.

V sekci pro trenéry jsme připravili shrnutí znalostí, které jsou důležité pro pohybovou a později kondiční přípravu dětí ve věku 3-6 let, 6-9 let a 10-12 let. Trenérům a všem, kdo s dětmi pracují, přinesou pro danou věkovou skupinu stručný přehled:

 • cílů sportovní přípravy
 • způsobu vedení přípravy
 • jak na rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti, koordinace a flexibility
 • úrovně schopností pro daný věk dítěte
 • tipy pro práci s dětmi

Trenéři jsou pro děti v nižším věku nějprve kamarádi, později autority a také vzory. Mají částečně v rukách budoucnost dětí, proto mají své pevné místo také našich rubrikách.  

Kondiční příprava pro děti ve věku 3 - 6 let

Kondiční příprava pro děti ve věku 6 - 9 let

Kondiční příprava pro děti ve věku 10 - 12 let

priprava 10_12_let

 

Mámy, máte doma syna?

Každé dítě je trochu jiné, ať už je to chlapec nebo dívka. Přesto jsou některé okamžiky, které jsou pro všechny chlapce a pro všechny dívky společné. I když jsou některé slečny divočejší, i když jsou cílevědomější, odhodlanější, ráznější, racionálnější... stále pro ně platí, že jsou to dívky a v některé okamžicích výchovy je potřebné na to brát ohled. Stejně tak je to s chlapci.

Na rozdíl od vztahu mezi matkou a dcerou, který je od určité chvíle celkem rovnocenný a jednosměrný, vztah mezi matkou a synem je tak trochu protichůdný.

Na jednu stranu potřebuje syn v matce vidět její tradiční roli, pečující osobu, která ho vyživuje po stránce fyzické i citové. Na druhou stranu se v něm už od malička rozvíjí mužská ochranitelská osobnost, která s přibývajícími roky sílí a touží být všem ženám tou správnou mužskou oporou, včetně své matky.

Mezi těmito dvěma protipóly se maminky během výchovy pohybují a hledají balanc. Učí se synem komunikovat a vést ho tak, aby z něj vyrostl samostatný a sebevědomý muž.

Mámy mají velký vliv na citovou stránku vývoje syna, nejvíce v prvních deseti letech. Pojďme se podívat na některé okamžiky, které jsou pro toto období důležité:

Mámy předávají synům nejvíce do devíti až dvanácti let

 

mama syn 01

Články pro Vaši inspiraci

Stravování v zimě

Stravování v zimě

Některé potraviny svými látkami organizmus více nebo míně zchlazují, jiné ho ohřívají. Proč bychom tomu měli věnovat pozornost? Proč je toto téma dnes…

Soustředěnost: dobrý sluha ale zlý pán

Soustředěnost: dobrý sluha ale zlý pán

Umět se soustředit na činnost a nasměrovat svou pozornost na cíl je důležité prakticky při čemkoliv. Přirozené soustředění je nám dáno už od narození a dítě…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
 • 336x280
 • xHockey
Nahoru