Ochrana osobních údajů

Velmi nás těší váš zájem o Kamevédu a vážíme si vaší návštěvy na našich webových stránkách. Je pro nás důležité, abyste se přitom cítíli bezpečně. Proto klademe důraz na ochranu vašeho soukromí a vašich osobních údajů, které jste nám svěřili nebo které byly získány během návštěvy těchto webových stránek. Nakládáme s nimi v souladu s legislativou (Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, Nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) a níže bychom vás rádi seznámili s konkrétními aspekty jejich ochrany.

Zásady zpracování osobních údajů

Níže uvedené zásady o ochraně osobních údajů se vztahují na veškeré shromážděné osobní údaje, které jsem získali na základě plnění členského vztahu, formulářové komunikace, s ohledem na právní povinnosti, oprávněný zájem nebo udělený souhlas, a to prostřednictvím internetových stránek nebo jiných zdrojů.

Správce

Vaše osobní údaje sbíráme v rámci spolku Kamevéda z.s., se sídlem Jižní 1936/3, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 05454158, který je vlastníkem webu kameveda.com.

Osobní údaje zpracováváme jako správce, stanovujeme, za jakým účelem, jak a po jak dlouhou dobu budou osobní údaje zpracovávány, volíme případné další zpracovatele, kteří jsou pro jejich zpracování potřební (např. pro správu ekonomické evidence, technickou správu webu apod.).

Ohledně zpracování dat nás můžete kdykoliv kontaktovat e-mailem na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa

Správce zpracovává osobní údaje uživatele poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR".

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami dobrovolně svěříte.

Přihlášení do klubu Kamevéda, formulářové objednávky produktů a akcí:

  • jméno a příjmení
  • adresa, telefonní číslo, e-mail

Přihlášení na dětské akce:

  • jméno a příjmení dítěte i rodiče
  • adresa, telefonní číslo, e-mail
  • datum narození dítěte (kvůli zařazení do věkové kategorie)

Cookie soubory

Během návštěvy našich stránek zaznamenáváme standardním způsobem vaši IP adresu, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči usnadňuje vaši orientaci a pohyb na našich stránkách při opakovaných návštěvách. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookie souborů můžete ve svém prohlížeči deaktivovat.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech vašich práv a povinností a po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud to vyžaduje jiný právní předpis (např. je to nutné pro splnění našich závazků vůči vám nebo na základě jiného oprávněného zájmu našeho spolku). Předání osobních údajů se vždy děje na základě právního předpisu nebo na základě dohody/smlouvy s třetí stranou, která poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

Naši spolupracovníci a spolupracující organizace, které se případně budou podílet na zpracování vašich osobních údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům -  kdykoliv nás můžete požádat o informace o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Bez zbytečného odkladu také doplníme či změníme vaše osobní údaje, aby byly vždy úplné, aktuální a správné.

Právo na výmaz osobních údajů – pokud si již nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, můžete požádat o jejich vymazání/likvidaci. Nejsou-li vázány jiným zákonem (např. účetní a daňové evidence), údaje v co nejkratší době vymažeme.  

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to zcela nebo jen částečně. Souhlas můžete odvolat písemným oznámením na naši fyzickou nebo e-mailovou adresu. Výjimkou je zpracování osobních údajů v rozsahu potřebném z právních důvodů zpracování, tzn. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků (např. povinná daňová evidence apod.).

Pokud si myslíte, že vaše údaje nezpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, napište nám to na e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , abychom mohli toto pochybení co nejdříve napravit. Obrátit se můžete také na Úřad pro ochranu osobních údajů, budeme však rádi, když případný nesoulad zvládneme vyřešit společně. 

Reklama
Reklama
  • 336x280
  • xHockey
Nahoru