Proč je skvělé pořídit dětem zvířátko?

zvoratka uvodProtože tím většině dětí splníme jejich velké přání a nám rodičům pomůžou s výchovou.

 

K čemu je dnes ještě dobré umět počítat i bez kalkulačky a jak to lze trénovat?

pocitani kameveda3Kamevéda je už svým názvem výchovou komplexní. Většina rodičů, kteří s námi komunikují, rozvíjí své děti po sportovní stránce, a zvláště ti by neměli zapomínat na celou šíři možností vhodných pro rozvoj dítěte. Pohybový rozvoj by měl být citlivě a promyšleně prokládán jinými podněty zvlášť z intelektuální oblasti, aby získal náležitou plasticitu a variabilitu, pestrost – a tím i atraktivitu z pohledu dítěte.

Jednou z těchto zajímavých a pro život nesmírně potřebných oblastí je rozvoj matematické inteligence. S rozvojem kalkulaček, počítačů a chytrých telefonů tato schopnost všeobecně slábne. Někteří mají pocit, že v dnešní době je zbytečné ztrácet čas násobilkou, matematickými příklady a logickými dedukcemi, protože si můžeme vše rychle a pohodlně najít v počítači.

Tábory a kempy: proč a kdy je na ně správný čas?

tabory kempy_malyDokud jsou děti malé, nejlepšími a největšími učiteli jsou pro ně rodiče. Jsou to první vzory, životní opora a jistota dítěte. Postupně však přichází čas, kdy i intenzivně rozvíjené a vedené děti začnou přirozeně pokukovat po okolí a budou se chtít to, co dosud získaly z rodiny, vyzkoušet mimo ní.

Jednou z příležitostí, kde takovéto zkušenosti můžou nabírat, jsou letní tábory. 

Někteří starostliví rodiče můžou obavy, jestli jim jejich děti na táborech "nezvlčí" a také jsou občas tábory vnímané jako způsob, jak mít o školní děti o prázdninách postaráno. Tábor, pokud je dobře vedený, toho však také dokáže dítěti spoustu dát. Umožní mu objevit další obzory, naučí se být v kolektivu, objevovat přírodu.  

Role rodiny při rozvoji základních pohybových dovedností dítěte

hra na_uliciÚroveň základních pohybových dovedností dětí se v posledních desetiletích významným způsobem snížila. V dřívějších dobách se velká část rodičů dětskému rozvoji také příliš nevěnovala, ale starší sourozenci a především výchova "ulicí" vytvářela dostatečnou platformu pro získání širokého základu pohybových dovedností. V poslední době se děti z ulic, hřišť a plácků vytratily, proto nemohou starší sourozenci učit ty mladší a většina mládeže u chytrých mobilů pohybově degraduje. Je zjevné, že mnoho rodičů tento fakt nepovažuje za nějak zvlášť závažný a orientují se na řešení "důležitějších" denních, vztahových či existenčních problémů.

Rodiče Kamevédy se snaží děti pohybově komplexně rozvíjet, dopřávají jim i kvalitní pohybovou nadstavbu a dokonce zvládají řídit proces získávání specifických pohybových dovedností ve vybraných sportech. Tím vytvářejí nadstavbu pohybového rozvoje nad rámec, který je dětem poskytovaný ve sportovních organizacích a zvyšují jejich šanci na jejich pozdější profesionální uplatnění. Díky tomuto naprosto rozdílnému přístupu vzniká mezi vyznavači Kamevédy a běžnými rodinami v obsahu a rozsahu rozvoje pohybové inteligence obrovský kvalitativní rozdíl.

Soustředění upevňuje sebedůvěru dětí a jejich vůli pustit se do čehokoliv

koncentraceUmění soustředit se na činnost, je předpokladem pro to, aby se nám podařila. Je důležitá v každodenním životě i v jednotlivých profesích. A stejně jako u mnoha dalších schopností, i u soustředění a koncentrace je výhodou, když se rozvíjí už od mala.

Naučí-li se dítě už v dětství díky koncentrovanému snažení dosáhnout na určité cíle, pomůže mu to vybudovat si sebedůvěru a vůli pustit se v dospělosti téměř do čehokoliv.

 

Láska k pohybu je důležitější než tvorba dovedností

komplexni rozvoj_pohyb_diteTento nadpis bychom měli mít neustále před svýma očima. Našim hlavním cílem v předškolním věkovém období není soutěž a vítězství, ale založení hlubokého vztahu k pohybu, jeho niterné přijetí jako důležité součásti osobnosti, jako přirozený a pokud možno převažující program každého dne.

 

Chceme vytvořit hlubokou pozitivní celoživotní závislost na touze hýbat se s tím, že nedostatek této činnosti bude dítě už navždy považovat jako nekomfortní či nepřirozenou situaci. Pokud se nám to podaří, dosáhli jsme nejvyššího výchovného úspěchu. Protože boj, mučivou trýzeň pálení ve svalech, kyslíkový dluh, laktát, bolest následující po tvrdých fyzických střetech zdolávání soupeře a podstoupení sportovní konfrontace se všemi bolestivými následky, to sice čeká tam někde v budoucnu, ale na těchto aspektech lze obtížně zakládat lásku, vztah a hlubokou závislost.

Vybudujme tedy nejprve trpělivě a poctivě onen pevný vztahový základ, a teprve až jsme dítě definitivně získali pro sport, teprve pak mu postupně umožněme okusit, co že to všechno v reálu obnáší. Dítě celou svou bytostí milující pohyb bude tyto méně příjemné ingredience přijímat podstatně lépe než to, které takový stabilní vztah ještě nezná. V jeho případě existuje mnohem vyšší pravděpodobnost, že některé pohybové aktivity přestane vyhledávat a začne nám některé činnosti odmítat. Sport pro se pro ně může stát nepříjemnou až nepřátelskou zónou, které se bude bát, tudíž vyhýbat. V tomto umění dokážou být děti každým dnem preciznější a vynalézavější. Je zřejmé, že způsobení takové situace by představovalo naši prohru, výchovný neúspěch, už na samém počátku nastoupené cesty. A to jen díky nesprávně zvolené výchovné strategií.

Někdy můžeme pozorovat, že děti mezi sebou už spontánně soutěží, kdo dříve doběhne ke stromu, kdo dál doskočí, kdo dál dohodí. Ale na pravidelné provádění soutěživých her ještě zdaleka nejsou mentálně připravené, protože u sebe nejprve potřebují rozvinout vyšší formy vědomí a uvědomění si sebe sama. Dítě lze v tomto ohledu hodně posunout kvalitní komunikací s rodiči, zodpovídáním dotazů, vyprávěním příběhů a vhodnou motivací, ale posunout tyto hranice se podaří jen výjimečně.

Předškolní věkové období je pro dítě a jeho zdravý psychosomatický vývoj velmi důležité. Zakládají se v něm např. mnohé vzorce chování, dítě začíná chápat věci, které si dříve z okolí jen přebíralo. Začíná se také více společensky zapojovat. Pořád ještě nejvíce potřebuje matku a otce, už se však poohlíží i po dalších osobách ve své blízkosti. O tom, co vás v tomto období čeká je článek Psychologie pro věkové období 3 - 6 let s tématy:

  • Po třetím roce života začíná období hry
  • Spokojenost se svým výsledkem
  • Dítě začíná chápat rozdíl mezi soupeřením a spoluprací
  • Rodičovská trpělivost až na prvním místě

Rozhodnutí o výběru školky a školy: důležitý krok v dalším směrování dítěte

skola homeBlíží se jaro, období zápisů do škol (květen) a školek (duben). Rodiče čeká rozhodnutí o další několikaleté životní etapě jejich dítka.

Nástup do školy je důležitým obdobím. Dítě přechází do jiného režimu, částečně se osamostatňuje, odpoutává od rodičů a zase o něco více začleňuje do společenského života. Získá tímto krokem určitě směrování do budoucna, spolupatřičnost ke skupině lidí, která ho během následujících let v mnohém ovlivní a bude formovat.

Články pro Vaši inspiraci

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • xHockey
  • 336x280
Nahoru