Význam motivačních prvků v procesu výchovy talentovaného dítěte

kamevMotivace hraje v rámci Kamevédy a obecně v jakékoliv kariéře naprosto klíčovou roli. Vždyť nejprve je třeba, aby alespoň jeden z rodičů zatoužil dát svému dítěti největší možný dar, kromě života samotného. Aby ho chtěl rozvíjet moderně a sofistikovaně v souladu s úrovní současné vědy i osvědčených praktických zkušeností. K něčemu takovému v sobě musí najít nějakou motivaci. Tu potřebuje nejprve k tomu, aby dokázal přesvědčit i druhého partnera o smysluplnosti takového záměru. Potom musí mít motivaci k potlačení svého ega a pohodlnosti, aby mohl vytvořit základnu a prostor pro tento záměr. Po narození dítěte je nutné využívat silné motivace k celodenní práci s dítětem a snaze nastavit všechny důležité procesy tak, aby skvěle fungovaly. A potom musí dojít k nejdůležitějšímu momentu. K vytvoření situace, kdy dítě naprosto přirozeně převezme tuto motivaci svázanou s mateřským pudem a rodičovskou láskou za svoji vlastní a s nezměrnou silou a energií mládí postupně přijme odpovědnost za veškeré dění v momentě, kdy odejde z domova naplnit v té chvíli už své vlastní sny, ambice a kariéru.

Přihlašte se a přečtěte si dalších 5 stran A4!

Češi neumí podpořit geniální děti

obrázek 1Rozsah článku: 3 strany A4

České školství je schopné řešit problémy slabých žáků, ty geniální však podpořit neumí.

Paní Hníková začíná svůj článek velice výstižně upozorněním, že naše republika neoplývá bohatými zdroji surovin, takže naši ekonomiku táhnou hlavně dobré nápady a šikovní kvalitní lidé s invencí.

 

Přístup k pohybovému rozvoji dětí v Česku, na Slovensku a ve Finsku

hristeFinsko je momentálně na vzestupu. Vidíme to v oblasti mládežnického hokeje. Země se srovnatelným počtem obyvatel jako Slovensko a polovičním oproti Česku nás brutálně zastiňuje právě v rozvoji sportovního talentu.

Rozvoj dětského mozku

klavirPrvní roky života jsou rozhodující pro rozvoj mozku dítěte a položí neurologické základy pro intelektuální rozvoj v dospívání a dospělosti. Když se dítě narodí, je jako prázdná nádoba, do které se postupem života vlévá voda. Už nikdy během dalšího vývoje dítěte se rodičům nepodaří do té nádoby vlít tolik vody jako právě v období do 3 let.

Kamevéda a výchova talentovaného dítěte

logo kameveda RGBOponenti jistě mohou vůči Kamevédě namítnout, že to není výchova pro každé dítě. Že svět kolem nás nemůže být sloužen pouze ze sportovních hvězd, zpěváků, muzikantů, herců, malířů nebo nositelů Nobelových cen za fyziku. Že také někdo musí péct housky nebo provozovat autoservis.

To je určitě pravda, ale podívejme se na to z opačné stránky. Jedná se o kvalifikovanou možnost či touhu vychovat v něčem výjimečného člověka, který by měl díky své nadhodnotě na trhu práce představovat i úspěšnou, prosperující a šťastnou osobnost. Už v mladém věku se může díky vysokým příjmům celoživotně ekonomicky "osvobodit" a navíc prožít skvělá dobrodružství, silné zážitky a emoce. To vše ostatní prožívají pouze jako pasivní konzumenti a zprostředkovaně. Je tu prostě velká šance na skvělý život, který nabízí platonické sny masy průměrných jako živou realitu skupině vyvolených. Jde doslova o plnění i těch nejsmělejších snů.

Články pro Vaši inspiraci

Pohybové aktivity pro nejmenší

Pohybové aktivity pro nejmenší

Na tomto místě vyzýváme rodiče k angažovanosti v pohybovém rozvoji dětí, se kterým je nejlepší začít už brzy po narození. V tomto ohledu jsou rodiče…

Sport je skvělou průpravou do života

Sport je skvělou průpravou do života

Určitě budete souhlasit s tím, že pohyb je pro dítě důležitý po mnoha stránkách, nejen pro zdraví a pro všestranný rozvoj. Dává dítěti příležitost…

Výživa není jen o surovinách

Výživa není jen o surovinách

"Neustále na nás doléhá množství různých informací o zdravé výživě, ať už z novin, časopisů, televize či rádia, až se někdy člověk ptá, co je vlastně…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • xHockey
  • 336x280
Nahoru