Jak rodiče mohou zásadně ovlivnit dětské preference

preference kamevedaRodiče, trenéři a pedagogové dnes velice často diskutují problematiku motivace dítěte k provádění něčeho. Často se ale ve své podstatě jedná o snahu řešit komplex problémů, které vůbec nemusely nastat. Děti, které dnes tak často lenoší, tráví hodiny na chytrých telefonech, ponocují a nedaří se je dokopat k plnění ani těch nejzákladnějších povinností, byly v určité důležité fázi svého vývoje rodiči zanedbány.

 

Stačí krátké období, kdy jsme zaneprázdněni, aby se dítě "infikovalo" virem okouzlení sociálních sítí, reklam, seriálů nebo počítačových her. Jakmile k tomu dojde, je naše snaha vedoucí dítě k učení, hrám pod širým nebem, tréninku a komplexnímu rozvoji velice často již málo efektivní. To je výchozí fakt, který si hned na počátku musíme přiznat, abychom dokázali oblast motivace správně uchopit.

Jakmile je už dítě navyklé na pohodlné trávení času, je vymýšlení fíglů sloužících k jejich nalákání do jiných sfér obtížné a většinou jen krátkodobé, protože po skončení naší snahy se dítě vrací zase zpět do svého virtuálního světa, načež většina rodičů na další aktivity v tomto směru dříve či později rezignuje.

Jak tomu zabránit? Co proto udělat?

Cílem je vytvořit pozitivní a stimulační prostředí, které dítě přijme za své. Bude díky tomu primárně vycházet z přesvědčení, že právě tento režim je ten správný, přirozený a jeho vlastní. Přijme svět, do kterého se narodilo, a začne se na něj komplexně adaptovat, protože tak to matka příroda za miliony let evoluce zařídila. Pokud se nám toto veledůležité prvotní výchovné dílo podaří zvládnout, naše dítě a my s ním budeme mít vůči ostatním obrovskou výhodu. Dítě nebude třeba k rozvoji nutit, motivovat nebo přemlouvat. Naopak ono samo bude určité aktivity vyžadovat, bude je se zaujetím zvládat a existuje velice reálná naděje, že v nich bude i velice dobré. Okolí o něm bude tvrdit, že je na něco talentované. Ale to je vcelku zavádějící, protože dítě pouze přijalo výzvy, které jsme mu nabídli.

Abych dostal význam tohoto odstavce do praktické a lépe srozumitelné polohy, budu jej ilustrovat na příběhu jedné z nejvýznamnějších sportovních megastar nedávné minulosti:

Projekt TIGER WOODS

Jedná se o představení procesu, který už úspěšní rodiče stokrát praktikovali ve výchovné praxi, nicméně pedagogové i nejpočetnější rodičovská obec hledí na tyto nevyvratitelné důkazy efektivní výchovy s nedůvěrou a podezřívavostí, pro které ale v rámci Kamevédy nehledáme žádný prostor ani omluvu. 

Články pro Vaši inspiraci

Pohybové aktivity pro nejmenší

Pohybové aktivity pro nejmenší

Na tomto místě vyzýváme rodiče k angažovanosti v pohybovém rozvoji dětí, se kterým je nejlepší začít už brzy po narození. V tomto ohledu jsou rodiče…

Sport je skvělou průpravou do života

Sport je skvělou průpravou do života

Určitě budete souhlasit s tím, že pohyb je pro dítě důležitý po mnoha stránkách, nejen pro zdraví a pro všestranný rozvoj. Dává dítěti příležitost…

Výživa není jen o surovinách

Výživa není jen o surovinách

"Neustále na nás doléhá množství různých informací o zdravé výživě, ať už z novin, časopisů, televize či rádia, až se někdy člověk ptá, co je vlastně…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • 336x280
  • xHockey
Nahoru