Hospodaření s vodou v dětském těle

voda hospodareniVoda představuje základní životní podmínku, její funkce v lidském těle jsou mnohočetné a nenahraditelné. Zdravé dítě si za normálních okolností dokáže samo intuitivně a nejlépe řídit hospodaření s ní. Ve ztížených nebo nestandardních podmínkách (nemoc, tréninková zátěž, změna klimatického prostředí apod.) však na tuto schopnost nemusí být spoleh a pak je na nás rodičích, abychom dokázali dítě podpořit i v tomto směru.

Dnešní článek věnujeme tématu hospodaření s vodou, jak to s ní funguje v dětském těle, jak nastavit pitný režim v různých režimech a pro jednotlivé sporty.

 

Dobře zvládnutým pitným režimem udržujeme u dítěte rovnováhu mezi příjmem a výdejem tekutin i důležitých minerálních látek. Voda představuje základní životní podmínku, její funkce v lidském těle jsou mnohočetné. Vytváří prostředí pro životní děje, funguje jako rozpouštědlo pro většinu živin, díky velké tepelné kapacitě sehrává významnou roli v tepelném hospodářství, slouží k udržení koloidů v rozpuštěném stavu, působí jako reaktant při hydrolytických (většina trávících procesů) a hydratačních reakcích, účastní se řízení toku energie (při redukci se voda váže, při oxidaci se tvoří).

Voda v těle jako ukazatel zdraví

Voda může pomoci také jako indikátor mnoha procesů v těle. Např. prostřednictvím rozboru moči, podílu vody a jiných látek v ní lze vyčíst více o stravě, o stavu krve a některých orgánů, zda se někde v těle nachází zánět, zda není tělo dehydratováno apod.
Podrobný rozbor provede lékař nebo laboratoř, mnohé však můžeme zjistit také sami. Test s lakmusovými papírky ukáže např. přítomnost krve, dusitanů či bílkovin v moči, což může znamenat infekci nebo zánět v těle. Stejně tak přítomnost glukózy, bilirubinu nebo ketonů může ukázat na různé nemoci. Zajímavý je také ukazatel kyselosti – pH moči, kterou lakmusový test spolehlivě stanoví.

Pokud dítě prokazatelně dobře prosperuje, většinou si vystačíme s prostou vizuální kontrolou moči. Její vzhled (barva) nám také mnohé napoví – příliš tmavé zbarvení signalizuje dehydrataci, nedostatečnou tvorbu moči, změnu hmotnosti způsobenou opuštěním většího množství vody z těla a akutním pocitem žízně. Ten se u dětí často dostavuje až ve chvíli, kdy už je v jeho organismu příliš málo vody.

Dítě by mělo přijímat tekutiny rovnoměrně po celý den, jejich množství je individuální a závisí na řadě faktorů.

Faktory ovlivňující hospodaření s vodou

V klidovém režimu nebo během obvyklého dne v obvyklém prostředí není potřebné dbát zvýšené pozornosti na pitný režim. Jsou však určité podmínky a faktory, které při hospodaření s vodou v těle hrají důležitou roli. Patří mezi ně zejména tyto:

1. Trénovanost

Vydržet po delší čas bez příjmu tekutin lze natrénovat stejně jako mnoho jiných věcí. Souvisí to se získáváním celkové odolnosti dětského organismu a vysokým stupněm fyzické kondice, o což se v Kamevédě snažíme. Na druhé straně musíme brát v potaz, že čím techničtější a náročnější činnost dítě provádí, tím důležitější je pro soutěžní výkon i kvalitu učení správný pitný režim. U sportů jako je tenis, golf, stolní tenis, squash, badminton, basketbal nebo volejbal je důležitým předpokladem pro dosahování vrcholných výkonů, protože již nízká úroveň úbytku tělesných tekutin nepříznivě ovlivňuje nervosvalovou koordinaci. V tenise mohou nepřesnosti v řádu zlomků milimetrů při úderu zapříčinit, že míček na druhé straně kurtu skončí těsně v autu. Proto česká tenisová škola řešila zřejmě jako jedna z prvních z technických sportů důsledně pitný režim a jeho vliv na kvalitu sportovního výkonu. Samo se to nabízelo, protože tenisový zápas je rozkouskován do krátkých minutových přestávek mezi dvěma gemy, které jsou jako stvořené pro kousnutí do banánu a pro doušek vody. U fotbalu to tak dobře nejde, když poločas trvá 45 minut. Zde hraje roli získaná odolnost a schopnost podávat špičkový výkon bez téměř hodinového doplnění tekutin, když vezmeme v úvahu i přidávaný čas v koncovkách poločasů.

Chtěl bych doporučit velice precizní dodržování pitného režimu dítěte už od předškolního věku v průběhu sportovního výkonu především z výchovných důvodů, abychom je do budoucna naučili správně pečovat o pitný režim i v momentě, kdy mu nebudeme na blízku. Občas ale můžeme dítě vystavit mírnému nedostatku tekutin při výletě nebo vytrvalostním výkonu, abychom zvedli jeho odolnost také v této oblasti. S podmínkou, že následně mu dopřejeme dostatečné a kvalitní tekutiny k doplnění optimální vodní hladiny v jeho těle.

2. Zdravotní stav

Pokud je zdravotní stav a imunita dítěte na vysokém standardu (opět se jedná o prioritu Kamevédy), nemusíme pitný režim výrazně upravovat a držíme se zvyklostí, které mu vyhovují. Pokud ale prodělalo v uplynulém týdnu horečku, trpělo průjmem, pozorovali jsme u něj úbytek energie, bylo vystaveno mimořádnému stresu nebo prodělalo fyzicky a psychicky extrémně náročné období, cestovalo do jiného časového pásma nebo změnilo prostředí a jídelníček, potom musíme také pitnému režimu věnovat zvýšenou pozornost co do množství a četnosti podávaných tekutin. V takových případech je vhodná kontrola moči a podle výsledku můžeme podat přírodní posilující produkty a minerální doplňky stravy, které máme k dispozici.

3. Teplota a vlhkost prostředí

Tyto okolnosti jsou pro dávkování pitného režimu důležité. Dítě si často neřekne o pití včas, protože ještě nedokáže přesně rozeznat příznaky dehydratace a při soustředění na výkon neumí rozeznat náznaky pocitu žízně. Je proto vhodné provádět s ním co nejvíc tréninkové činnosti a přestože dítě a dospělého nelze srovnávat, máme díky vlastním pocitům alespoň orientační vodítko o poměru délky a intenzity výkonu v souvislosti se stavem prostředí. Tento poměr určuje rychlost úbytku vody z těla. Pokud není možné provádět určitou činnost společně s dítětem, můžeme se o to víc soustředit na jeho pozorování. Rodiče, kteří provázejí svého potomka takřka od narození na sportovní dráze už znají jeho osobní projevy natolik dokonale, že jsou schopni detekovat nutnost nějaké formy poskytovaného servisu svému dítěti mnohem dříve než dítě samotné. Odhad nutnosti pokračování v pitném režimu k těmto schopnostem samozřejmě také náleží.

4. Nadmořská výška

Některé děti ve vysoké nadmořské výšce trénují a podávají vrcholné výkony, pokud se věnují některým zimním sportům. Velká většina všech ostatních dětí využívá horské prostředí jako relaxaci, vhodnou změnu prostředí nebo jako tréninkový prostředek ke zlepšení schopnosti okysličování krve při námaze. V každém případě je žádoucí, aby člověk odmala občas přišel do prostředí s rozdílnou nadmořskou výškou od 1000 do 3000 m. n. m., aby jej v budoucnu pobyt a sportovní klání v odlišném prostředí příliš "nevykolejilo" z běžné výkonnosti. Např. ve vysokých nadmořských výškách je potřebné dbát na četnější příjem vhodných tekutin a striktní dodržování pitného režimu.

5. Stupeň náročnosti předchozího režimu dítěte

Trenéři a rodiče by měli při péči o dítě vždy zohlednit náročnost zatížení, kterému bylo vystaveno v předchozích dnech. Dítě samo není ještě schopno tyto aspekty kvalitně vyhodnotit a adekvátně na ně reagovat, dospělí touto schopností určují kvalitativní ukazatele své výchovy a rozvoje dítěte. Zvlášť v obdobích, kdy dítě absolvovalo extrémní vypětí (více náročných zápasů na letním tenisovém turnaji při extrémním horku, závod 50 km na kole za horkého počasí v náročném terénu, vícefázový kondiční trénink v horkém prostředí...), měli bychom mu v následujících dvou dnech dopřát klidnější režim, kvalitní tekutiny, koktejly, čaje a ředěné ovocné šťávy, ovoce bohaté na tekutiny (různé druhy melounů, pomeranče, třešně...), delší spánek v noci a krátký spánek po obědě, a velmi kvalitní stravovací režim. Vedle doplnění tekutin bychom měli dbát i na doplnění solí a minerálů. Pokud není vyhnutí, pak ve výjimečných případech po konzultaci s lékařem také pomocí doplňků stravy.

6. Trvání a intenzita zátěže

Během obvyklého dne si při pitném režimu vystačíme s čistou vodou, chladnými bylinkovými a ovocnými čaji a ředěnými ovocnými nebo zeleninovými šťávami. Pokud zátěž na dítě extrémně stoupne a případně trvá více dnů, je důležité přidávat do stravy i pití vhodné ionty a minerály, které jsou během náročných výkonů vyplavovány z těla ven. Toto doplnění musíme ale provádět se znalostí věci a citlivě, abychom neudělali víc škody než užitku. Málo i mnoho minerálů v těle je vždy problém. Pokud nejsme schopni provést rozbory krve a moči, nemáme s sebou lakmusové papírky na provedení obsahu moči, musíme si vystačit se znalostí nároků, zvyků a požadavků konkrétního dítěte, kontrolou stavu jazyka, zabarvení a množství moči. Částečně napoví i propocené tričko, na kterém se snažíme rozeznat vytvořené "mapy" od solí vyplavených potem, což jsou ale jen podpůrné a nepříliš spolehlivé ukazatele.

Úskalí běžné reality

Takto by to mělo vypadat v ideálních podmínkách. Problém s dodržováním optimálního stravovacího a pitného režimu, ať si pod ním představujeme cokoli, spočívá v tom, že většinu dne nemáme děti pod kontrolou, ale jsou vystaveny různým komerčním nabídkám – někdo nám něco nabízí, na něco máme chuť, některé druhy nápojů nás i děti přímo magicky přitahují. A voda z pohledu obyčejného dítěte vypadá tak zoufale nudně a nekonkurenceschopně.

Dobrým příkladem a každodenním rutinním přístupem však časem u dítěte můžeme vytvořit spolehlivý návyk ke zdravému pitnému režimu.

Jednoduché pravidlo, jak poznat, co (ne)popíjet

voda hospodareni2

Poznáme to velmi snadno. To, co pochází z „tajuplné mašiny" na chodbě školy, stadionu či firmy, nebývá obvykle dvakrát zdravé. Cokoliv, co obsahuje spoustu prapodivných sloučenin s prapodivnými chemickými názvy, nebude to zdravé. Třeba to na začátku procesu zpracování bylo ovoce, ale pak prošlo systémem třiceti chemických reakcí a s ovocím už nemá mnoho společného, nebude dvakrát zdravé. Cokoli, co pochází spíše z chemikovy laboratoře než ze zahrádky a běžného života, či obsahuje nějakou návykovou látku, nebude dvakrát zdravé. I když je to dobré.

I moji blízcí mě občas šokovali a omráčili svým hodnocením, když jsem jim dal ochutnat nějaký opravdu zdravý a zajímavý přírodní nápoj, který jsem vyrobil: "Hmm, to je docela dobré," nebo "Hmm, to je opravdu dobré! Co to je?", vypadlo z jejich úst.
A já jsem v duchu láteřil, někdy i nahlas, že to je přece vedlejší, jestli je to nic moc, dobré nebo opravdu dobré. Vždyť to byly hodnotné nápoje, které tělu dodaly tolik mimořádných látek, že kdyby už celý den nic jiného nepozřeli, tento koktejl by je dokázal sám o sobě udržet ve zdraví a dobré kondici. Když rozmixujete ingredience vyrostlé na čisté a biologicky vybavené a opravdu žijící půdě, jako jsou bobuloviny, pětilistý ženšen, ginkgo, mladé bylinky, semínka a ovoce, je to chutné pro chuť člověka podle toho, kolik tam je ovoce a cukrů. Čím víc převažují byliny a opravdu hodnotné a zdravé ingredience, tím míň je to chutné, ale o to víc přínosné.

Při výrobě těchto šťáv ze zeleniny a ovoce si musíme uvědomit, že rozmixováním i s obsaženými semínky jsme je sice připravilo do stavu ideálně vstřebatelném a využitelném pro lidské tělo, ale současně jsme zahájili proces jejich rychlého znehodnocování. Těkavé látky a vitamíny z nich rychle utíkají na všechny strany, reagují a mění se, takže o jejich skutečném přínosu rozhoduje to, jak rychle je po sklizni použitých produktů a jejich rozmixování dokážeme vpravit do zažívacího traktu dítěte. Čím dříve, tím je nápoj hodnotnější. A neuvažujme v řádech hodin, spíše je to o minutách a sekundách.

Coca Cola už ani v USA nehraje prim

V USA, v New Yorku a v dalších metropolích dnes představuje obrovský byznys příprava malých ampulek s právě připravených rozmixovaných kousků čerstvého bio ovoce, zeleniny, zázvoru a dalších zdravých plodin. Nejsou v nich obsaženy žádné konzervační látky, jsou čerstvé a drahé. Také z důvodu, že po krátkém čase se musí vyhodit – prodávají se jen opravdu čerstvé. Ale móda se díky tomu mění. Místo Coca-coly se tam dnes procházejí mladí lidé po obchodních centrech se čtvrtlitrovou lahvičkou šťávy z papriky, červené řepy a ananasu za deset dolarů. Bylo by skvělé, pokud by tato zdravá móda dorazila co nejdříve i k nám, i když bychom asi narazili na problém ceny za tyto zdravé nápoje a tedy i rentabilnost celého podniku. Ale věřím, že v Praze a dalších velkých městech by to své zákazníky našlo. Zvlášť v obchodních a zábavních centrech a v místech, kde se nacházejí špičkové sportovní kluby. V německé fotbalové Bundeslize nebo v hokejové NHL a v dalších špičkových světových ligách dnes mají sportovci tyto nápoje neustále k dispozici v klidových zónách vedle kabiny jako rutinní servis. V těchto místech proto není obtížné dodržovat skutečně zdravé stravování i pitný režim.

Cílem Kamevédy je dostat tyto informace moderních o stravovacích standardech do co největšího počtu rodin, které nějakým způsobem řeší sportovní i jiné kariéry svých dětí a snaží se je v tomto úsilí maximálně podporovat. Často nemocné dítě má určitě delší cestu k dosažení mety, kterou nazýváme úspěchem. Zdravá strava a vysoce kvalitní pitný režim dodržovaný po celou dobu mládí tuto metu naopak přibližuje.

Závěrem

Děti dlouhodobě následují příkladu svých rodičů a starších sourozenců. Pokud budeme dětem kázat o pitném režimu, ale současně budeme otevírat jedno pivko za druhým, s největší pravděpodobností jednou skončí tak, jak to viděly doma u rodičů. Buďme jim dobrým příkladem a pijme především neperlivou vodu.

Odborníci tvrdí, že sycené tekutiny jsou jako základ pitného režimu naprosto nevhodné, stejně jako slazené a ochucované nápoje. Také minerálky nejsou vhodné jako základ pitného režimu a můžeme je zařazovat jen občas a v malém množství do půl litru denně. Naprosto nevhodné jsou pro děti energetické drinky, které prožívají boom a někteří rodiče je bohužel svým dětem kupují, sportujícím i nesportujícím. To vše musíme držet od dětí dál, kvalitní pramenitá voda by měla tvořit minimálně 80 procent přijímaných tekutin.

Zdroje:

Julie Dobrovolná (fyzioložka), Voda nudná, ale nutná. Pití mějte v létě vždy po ruce. Lidové noviny, 12.6.2019, MEDICÍNA s. 14
Martin Ježek, Pití mějte v létě vždy po ruce. Lidové noviny 12.6.2019, MEDICÍNA s. 14
https://is.muni.cz/th/svasj/bakalarska_prace-finalni.pdf 
https://motherclub.cz/pitny-rezim-u-deti-kolik-toho-ma-denne-vypit-batole-a-kolik-predskolak/ 
http://www.outdoorguide.cz/pitny-rezim-a-velehory-157.html 

Článek z 12. července 2019

JUDr. Pavel Zacha

Předseda a garant spolku Kamevéda

JUDr. Pavel Zacha
  • autor výchovné filozofie Kamevéda
  • +420 775 178 805
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Články pro Vaši inspiraci

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • 336x280
  • xHockey
Nahoru