AI - umělá inteligence a Kamevéda

AILidé jsou různí, ten preferuje to a ten zas ono. Kamevédu využívají hlavně rodiče zaměření na sport, zvlášť na ty jeho odnože, které lze provozovat profesionálně. Ale ne každý chce vychovat fotbalistu, tenistku nebo slavného houslistu. Někteří se zaměřují na vrcholné pozice ve státních úřadech nebo velkých soukromých společnostech, kde lze také udělat dobrou kariéru.

 

Pravdou je, že státní organizace a velké firmy nabízejí násobně větší prostor pro uplatnění než profesionální sport a všechny umělecké branže dohromady. A i zde mohou být výdělky astronomické a kariéra obdivuhodná. Dále existuje obrovská škála možností pro založení vlastního podnikání, kde si člověk sám rozhoduje o své pozici a o sférách, do kterých se pustí.

Pokud by rodiče chtěli už od počátku co nejlépe připravit své dítě pro takové uplatnění, nevyhnuli by se zodpovězení několika velice zapeklitých otázek.

Co vlastně v takovém případě učit dítě?

Jak bude vypadat zaměstnanec nebo podnikatel budoucnosti?

Co by měl umět a ovládat?

Jakmile bychom chtěli dopřát svému synovi nebo dceři zisk nějaké důležité výhody, kterou by v budoucím světě mohl využít, měli bychom alespoň v základních rysech znát tyto odpovědi. Pokud chceme o něco podobného usilovat, je třeba směr postupu určit s pomocí nějakého kompasu.

Často v této souvislosti zaznívá tvrzení, že dnes narozené děti budou vykonávat práce a funkce, které v této chvíli ještě neexistují. Takové množství neznámých vlastně lidstvo během předchozího vývoje nikdy nepoznalo. Vývoj v posledních dekádách zrychloval natolik, až jsme dospěli do stádia, kdy situaci vystihuje přesně toto tvrzení. Je to obtížná situace pro určení nějaké seriózní prognózy, které bychom se v procesu rozvoje a výchovy svého dítěte mohli držet.

S jistotou lze tvrdit, že umělá inteligence (AI) vezme lidem práci. Mnohé profese úplně zaniknou a podle odborníků je to dobře. Lidé se tak zbaví mnoha nudných a stereotypních úkonů a získají prostor věnovat se profesím s větší hodnotou. AI přinese větší produktivitu práce a hospodářský růst. Se znalostmi získanými ve škole už v budoucnu nikdo až do důchodu nevystačí. Spíš než schopnost napsat působivý e-mail nebo vypisovat faktury se tak na pracovním trhu začnou oceňovat jiné schopnosti. Lapidárně řečeno, lidé disponující dovednostmi z oblasti IT budou v budoucnu mnohem lépe ohodnoceni než ti, kteří zůstanou vůči AI negramotní.

Abychom si udělali nějaký obrázek, s čím máme co do činění, hodí se uvést, že do roku 2030 bude do implementace AI celosvětově investováno 15,7 bilionu dolarů. Už dnes 35 procent společností využívá produkty AI, dalších 42 procent společností hledá cesty , jak AI začít efektivně využívat. Obecná znalost AI celkově zvýší konkurenceschopnost jednotlivých osob, firem i států.

Nejdále jsou v aplikaci výuky AI u předškolních dětí v Hongkongu, kde po úvodním testování už probíhá plošně. V Jižní Koreji je výuka AI zavedena už na základních školách, v USA se na podobném kurikulu pracuje a měl by být brzy zaveden do praxe.

Jaké schopnosti budou vyhledávané?

Podle Matouše Tlapáka, ředitele české pobočky technologického start-upu Lifeliqe, zaměřeného na výuku s použitím moderních technologií, budou lidé v budoucnu mnohem častěji měnit zaměstnání, vzdělávat se a navštěvovat rekvalifikační kurzy.

První schopností budoucího úspěšného pracovníka bude ochota celoživotně se vzdělávat a umění pracovat v týmu.

Velkou výhodu budou mít ti, kteří se v nové realitě s umělou inteligencí nejrychleji zorientují a nebudou se bát změnit svůj přístup k práci. Takoví, kteří nebudou čekat, až jim někdo řekne, co mají dělat.

Ceněna bude schopnost žít a fungovat na novém divokém území bez pravidel, ležícím mezi inovací a regulací. Neboli mezi tím, co by měli a co mohou. To zase tvrdí expert na digitální inovace Filip Dřímalka ve své knize Budoucnost nepráce, která vyšla v říjnu 2023.

Představuje v ní myšlenku takzvané nepráce, která se s větším rozšířením nástrojů využívajících umělou inteligenci postupně stává realitou. Nemyslí tím nicméně, že díky technologiím nebudou lidé pracovat vůbec. Pouze se budou moci méně soustřeďovat na to, kolik mají odpracovaných hodin, jelikož řadu často monotónních činností za ně udělá právě umělá inteligence.

Digitální myšlení

Výbava dovedností, které budou v budoucnu na pracovním trhu potřeba, je nazývána jako digitální myšlení. To neznamená, že je třeba znát a ovládat řadu počítačových programů. Patří sem schopnost efektivně a kriticky pracovat s informacemi, jasně a srozumitelně komunikovat, rychle se učit nebo v klidu řešit problémy. S takovými dovednostmi se podle Dřímalky pracovník ve světě umělé inteligence vždy uchytí.

Zavedení AI ve firmách bude vyžadovat od zaměstnance dovednost pracovat s detailem, širší a hlubší orientaci v systémech, ještě větší nároky na bezpečnost práce s daty a také rychlost.

Umělou inteligenci musíme stále brát jen jako nástroj, podobně jako počítač nebo internet. Nevkládat do ní plané naděje ani z ní nemít strach. Důležitější než tyto nástroje jsou přístup a kreativita samotného člověka, který je využívá.

Co si můžeme představit pod často používaným pojmem GRAMOTNOST A KOMPETENCE V AI?

Gramotnost v oblasti umělé inteligence je soubor kompetencí, které umožňují jednotlivci kvalifikovaně fungovat ve společnosti propojené s AI. Jednotlivec s gramotností v AI by měl být schopen ji kriticky hodnotit, komunikovat a spolupracovat s ní a jako nástroj ji využívat.

Požadavky na elitní pracovníky.

Nejlepší uplatnění získají v budoucnu na trhu práce lidé, kteří budou zdatní v komunikaci, ať už z hlediska formulování myšlenek nebo pokynů pro AI. Dále se budou cenit sociální schopnosti jako empatie a přesvědčovací schopnosti, ale také umění sebe a své schopnosti prodat. K dosažení úspěchu ve světě ovládaném AI pomůže také kreativita a řídící schopnosti. Vytvoří se také role jakéhosi našeptávače, který bude odborníkem na zadávání úkolů pro umělou inteligenci.

Velice důležitá bude všestrannost. Po éře čím dál úzkoprofilovějších specialistů se na scénu vrací generalisté, schopní přijmout téměř jakoukoliv roli a dělat ji díky novým inteligentním nástrojům co nejlépe.

Mnohem všestrannější budou muset být v nové éře i manažeři.

Nejcennější budou ti, kteří zvládnou vykonávat práci ve více oborech. Manažerka obchodu s povědomím o marketingu a zákaznické podpoře. Personalistka se zkušenostmi s řízením byznysu. Konzultant, který si prošel několika rolemi ve více firmách. Takoví lidé umí propojovat různé světy a přinášet to nejlepší z nich do každodenní práce.

Co z toho plyne pro vytvoření osnovy rozvoje dítěte?

Pokud bychom se měli pokusit vyvodit z uvedených faktů nějaké zásady pro rozvoj a výchovu v rodině, určitě bychom mohli znovu zopakovat zahájení výuky alespoň dvou cizích jazyků už od prvního roku života. Přestože je tady riziko, že právě AI přijde v budoucnu s aplikacemi, které usnadní komunikaci a pohodlné překlady do všech existujících jazyků, je dost dobře možné, že skutečnou a kvalitní komunikaci v cizí řeči zcela nenahradí a že to vždy bude komunikační výhoda.

Kromě toho můžeme rozvíjet jen úzké spektrum podobných dovedností ve věku do tří let a jazyky jsou jednou z mála věcí, které jsou vhodné pro toto období.

Velkou roli může hrát vyprávění příběhů a sdělování informací ze strany rodičů směrem k dítěti, se kterými bychom se pak snažili dále pracovat. Dítě by mohlo sdělovat hloubku pochopení získaných informací, vyvozovat z nich závěry a nabízet náměty, jak by bylo možné je využít. Dále by je mohlo propojovat s dříve získanými informacemi a pokoušet se je prakticky používat.

V každém případě by takový rozvoj opět vyžadoval přítomnost a pozornost rodiče, který by byl ochoten dítě v tomto ohledu neúnavně vést správným směrem, oceňovat a dále rozvíjet zajímavé, kreativní a originální myšlenky. Postupem času by bylo možné soustředit se na umění vytáhnout s obsahu sděleného to podstatné a výstižně poznané děje formulovat. I to je dovednost, kterou lze systematickým tréninkem postupně zdokonalovat.

Velkou roli by pak sehrál výběr škol, které by jedinec absolvoval. Vzdělání stále bude i v budoucnu hrát velkou roli, ale rozhodovat bude jeho kvalita a správný výběr problematiky. Také bude důležité odhadnout optimální čas ukončení studia a přechodu do praxe v momentě, kdy se objeví atraktivní nabídka pro uplatnění a zahájení praxe.

Je zřejmé, že úspěšní manažeři budoucnosti toho budou muset hodně vědět a prakticky ovládat, aby byli schopni přijímat správná rozhodnutí a kvalitně komunikovat na všechny strany. Schopnost kvalitní komunikace směrem k AI i zaměstnancům a partnerům bude hrát klíčovou roli, proto bude třeba ji neustále cvičit a zdokonalovat už odmala.

Dítěti pomůžeme, pokud využijeme mládí jako prostor pro získání důležitých dovedností a pozdější věk bude možno plně věnovat osvojování dalších aktuálních problematik bez toho, abychom se museli vracet k základním technikám a tvorbě základních schopností pro uplatnění ve věku AI.

A na závěr mi dovolte poznámku, která by zřejmě měla uvozovat článek místo nadpisu. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud přichází nová věc, lidé se dělí na dva protichůdné tábory. Jedni ji kritizují a odmítají, ale tím nic nezmění, pouze zůstanou stát opodál. Druzí nadšeně kvitují příchod nové příležitosti, zkouší nové věci a učí se. Tu druhou variantu bych vřele doporučoval rodičům Kamevédy.

Zdroje:

https://aidetem.cz/obecny-uvod-do-umele-inteligence/proc-vest-nase-deti-k-poznavani-umele-inteligence/

- Kristýna Matějková, Jak bude vypadat zaměstnanec budoucnosti? Univerzální "voják" s dobrou komunikací. Hospodářské noviny z 6. října 2023, s. 6

https://umelainteligence.forbes.cz/AI-a-vzdelavani

https://medium.seznam.cz/clanek/eva-porschova-jak-se-deti-a-mladez-mohou-ucit-o-ai-a-vyuzivat-ji-23759

JUDr. Pavel Zacha

Předseda a garant spolku Kamevéda

JUDr. Pavel Zacha
  • autor výchovné filozofie Kamevéda
  • +420 775 178 805
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Články pro Vaši inspiraci

Kdo chvíli stál, již stojí opodál

Kdo chvíli stál, již stojí opodál

Většině českých rodičů hrozí, že se jejich děti stanou jen pomocnou pracovní silou. Kamevéda oslovuje pouze malou část rodičovské populace. Především ty…

PF 2024

PF 2024

Milí rodiče, prarodiče, trenéři, pedagogové a přátelé, moc vám děkujeme za vaši přízeň a zájem o multirozvojovou výchovu dětí v letošním roce.

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • xHockey
  • 336x280
Nahoru