Ohlédnutí za prvními letními dětskými hrami

18Milí přátelé Kamevédy,

první Mezinárodní letní dětské hry Kamevédy 2019 jsou za námi. Jsem opravdu šťastný, že se nám vše podařilo zvládnout a těsně před sedmou hodinou večerní jsme toto první setkání dětí a rodičů na sportovním poli spokojeně zakončili.

 

 

Všichni jsme v průběhu dne prožívali různé příběhy a rozmanité vnitřní pocity podle toho, jak se dětem dařilo a jak zvládaly někdy nemalé nároky her. Výstižně shrnuly dojmy z celého dne mladé basketbalistky, Julie Ráčková a Jolana Haláčková, které pomáhaly s organizací her a měly na starosti nejpočetnější věkovou kategorii čtyřletých:

 "Pro nás i pro děti to bylo strašně náročné,
ale současně to bylo strašně krásné."

 

02

V následujících dnech umístíme na web Kamevédy dosažené výsledky dětí v jednotlivých kategoriích a vám, rodičům, je zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli při přihlášení. Věřím, že pro vás budou tyto výsledky užitečnou zpětnou vazbou v další tréninkové práci s dětmi. Nelze je brát jako dogma, ne každému dítěti v ten den a v daných podmínkách musela každá disciplína sednout. Z celkového hlediska jde však o velmi vzácný zdroj informací, který hodně napoví o tom, jak efektivně se s dětmi pracuje.

Cíle dětských her

Lámat rekordy ve věku čtyř či pěti let není, samozřejmě, tím hlavní cílem. Na druhou stranu, každodenní poctivá práce rodičů s dětmi, jejich motivování, otužování či řádná výživa nemůže zůstat bez odezvy ani v oblasti vytváření potenciálu, který jsou děti už v tak nízkém věku schopny prezentovat. Tyto výsledky mohou také pomoct nasměrovat dítě k tomu správnému oboru – to, jak moc se dítě přiblíží těm nejlepším výsledkům, může např. poukázat na jeho talent a potenciál do budoucna.

Hlavní prioritou dětských her Kamevédy i nadále zůstává podněcování přirozené soutěživosti, zdravých ambicí a pozitivní motivace. Děti během celého dne závodí a nenuceně se učí soustředit. Vložit do svého snažení srdce ale také přijmout neúspěch či malou chvilkovou bolest z vypětí. Celodenní snažení je pak právem odměněno chválou a hezkými cenami. To považuji za jednu z důležitých zkušeností, které mladičkou osobnost posouvají dál.

Bilancování her

Kamevéda je výchova, která je náročná, komplexní, ale současně příjemná a úspěšná. A právě této zásadě jsme se při letošních hrách neúmyslně „zpronevěřili". Domnívali jsme se, že společně s krásným počasím máme vyhráno. Záhy se však ukázalo, že sluníčka bylo až moc a bralo všem značnou část energie.

Jsem sice toho názoru, že vyniknutí v jakémkoliv oboru sebou nese schopnost vyvinout velké množství energie, být silný, vytrvalý a odolný, aby bylo možné vydat ze sebe co nejlepší výkony i ve ztížených podmínkách po dlouhém cestování, při prolínání časových pásem, nedostupnosti obvyklého tréninkového prostředí či změně stravování. A že nekoresponduje s Kamevédou, když nedostatečně vytrénovaného sportovce dokážou ztížené podmínky před kláním vyčerpat natolik, že není schopen podat ani svůj průměrný výkon. Děti ve věku od tří do sedmi let jsou však přeci jen ještě trochu mimo tato měřidla. Proto jedním z předsevzetí na příští rok bude změna organizace tak, abychom alespoň z části eliminovali vliv počasí na průběh her a na základní komfort účastníků.

Mise splněna

Co se týče celkové spokojenosti, už první reakce rodičů a dětí během her mě velice potěšila. Sešlo se dokonce pár takových, kteří v tom nejlepším smyslu slova "vyhrožují" svou obrovskou tréninkovou pílí s jediným cílem - "rozvrátit" v příštím roce svoji věkovou kategorii a dominovat většině soutěží. Pokud se toto podaří, pokud děti svému odhodlání s maximální podporou rodičů dostojí, bude to znamenat naplnění toho nejvyššího smyslu Kamevédy. Toto nadšení je přesně to, co může do budoucna blahodárně ovlivnit celé naše sportovní prostředí. Ale především také kvalitu života nás a našich dětí.

Přeji vám všem hodně víry ve své schopnosti, vytrvalost a ochotu pracovat víc než všichni ostatní. Protože v tom spočívá recept na férovou cestou k dosažení těch nejsmělejších cílů.

Článek z 6. června 2019

171615

 

14131211

 

10090807

 

06050403

 

01

Články pro Vaši inspiraci

Děti a koronavirus: přehledně

Děti a koronavirus: přehledně

Koronavirus SARS-CoV-2 prý není pro děti hrozbou. Proč to tak je? Co je dobré o koronavirech vědět, které informace s dětmi sdílet a jak se postavit k prevenci? Přes…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • ProHockey
  • 336x280
Nahoru