Význam motivačních prvků v procesu výchovy talentovaného dítěte

pouze pro registrované

kamevMotivace hraje v rámci Kamevédy a obecně v jakékoliv kariéře naprosto klíčovou roli. Vždyť nejprve je třeba, aby alespoň jeden z rodičů zatoužil dát svému dítěti největší možný dar, kromě života samotného. Aby ho chtěl rozvíjet moderně a sofistikovaně v souladu s úrovní současné vědy i osvědčených praktických zkušeností. K něčemu takovému v sobě musí najít nějakou motivaci. Tu potřebuje nejprve k tomu, aby dokázal přesvědčit i druhého partnera o smysluplnosti takového záměru. Potom musí mít motivaci k potlačení svého ega a pohodlnosti, aby mohl vytvořit základnu a prostor pro tento záměr. Po narození dítěte je nutné využívat silné motivace k celodenní práci s dítětem a snaze nastavit všechny důležité procesy tak, aby skvěle fungovaly. A potom musí dojít k nejdůležitějšímu momentu. K vytvoření situace, kdy dítě naprosto přirozeně převezme tuto motivaci svázanou s mateřským pudem a rodičovskou láskou za svoji vlastní a s nezměrnou silou a energií mládí postupně přijme odpovědnost za veškeré dění v momentě, kdy odejde z domova naplnit v té chvíli už své vlastní sny, ambice a kariéru.

Přihlašte se a přečtěte si dalších 5 stran A4!

Články pro Vaši inspiraci

Osteoporóza: tichý narušitel zdraví

Osteoporóza: tichý narušitel zdraví

Vychovat zdravé, šťastné a úspěšné dítě je cílem většiny rodičů. Abychom však mohli takové děti vychovávat, musíme sami být s kvalitou svého života…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • ProHockey
  • 336x280
Nahoru