Rozvoj dětského mozku

klavirPrvní roky života jsou rozhodující pro rozvoj mozku dítěte a položí neurologické základy pro intelektuální rozvoj v dospívání a dospělosti. Když se dítě narodí, je jako prázdná nádoba, do které se postupem života vlévá voda. Už nikdy během dalšího vývoje dítěte se rodičům nepodaří do té nádoby vlít tolik vody jako právě v období do 3 let.

Učení začíná již před narozením. Zkušenosti dítěte v raném dětství jsou rozhodující pro růst a vývoj. Celkový dětský vývoj (fyzický, sociální, emoční i kognitivní) je spjat s vývojem mozku. Každá z těchto oblastí se u dětí mění díky zkušenostem. Některé schopnosti se rozvíjejí rychleji, jiné pomaleji. Každé dítě se učí nové dovednosti v jiném věku. Jestliže naučíte dítě neurony správně stimulovat, budou pracovat efektivněji a jejich mozek bude aktivní a schopný se učit po celý život.

Nelze příliš ovlivnit to, kolik neuronů si mozek při narození do života přinese (to je dáno genetickou informací), ale může se výrazně ovlivnit to, co se s ním bude dít po narození dítěte. V mozku se nachází asi sto miliard neuronů, které komunikují prostřednictvím elektrických signálů. V prvních deseti letech života se v dětském mozku vytvoří stovky miliard nervových spojení. Během těchto deseti let života a zejména během prvních tří let je několik kritických období pro získání určitých typů inteligence. Jakmile se tato „období příležitostí" uzavřou, učení je mnohem složitější, někdy přímo až nemožné.

Vývoj mozku je nejrychlejší v prvním roce života. Nejrychlejší rozvoj osobnosti nastává v období mezi třetím a desátým rokem věku. Spoje, které jsou v prvních letech života často a opakovaně užívány, se fixují jako trvalé. Mozková aktivita dětí v této věkové skupině je asi dvakrát vyšší než naměřená mozková aktivita dospělých.

Působení okolního prostředí vnímáme pomocí našich pěti základních smyslů (zrakem, čichem, sluchem, hmatem a chutí). Mozek dítěte můžeme velmi jednoduše stimulovat již od raných okamžiků života dítěte, a to tím, že u něj budeme podporovat vnímání okolního světa pomocí všech smyslů. Při správné stimulaci se neurony naučí pracovat co nejúčinněji. Jestliže dokážeme funkci nervových buněk zlepšovat, zvýší se pravděpodobnost, že náš mozek zůstane po celý život aktivní a schopný učit se novým dovednostem. Špatná činnost mozku je hlavní příčinou, proč žáci ve škole neprospívají a dospělí selhávají v práci a mezilidských vztazích. Stejně jako svaly i mozek pracuje na principu, co se nepoužívá, to se ztratí.

Děti si rozšíří slovní zásobu na základě zkušenosti. Když budeme číst dětem knížky, tak bude u dětí docházet ke spojení neuronů, a tím k rozvoji mozku. Pokud budeme číst dítěti oblíbenou knihu opakovaně, v dětském mozku začne být spojení neuronů silnější a výraznější. Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu, trénujeme paměť, ulehčujeme učení a pomáháme dosáhnout úspěchů ve škole. Zabraňujeme tím díky tomu závislosti na televizi a počítači.

K rozvoji mozku také dochází, jestliže si budeme s dítětem povídat o příběhu, budeme-li používat nová slova, tím vytvoříme u dítěte větší slovní zásobu na rozdíl od sledování televize, která nepřináší dítěti žádoucí rozvoj mozku. Televize dítěti nevysvětlí, čemu nerozumí.

Aleš Horký

vedoucí rubriky intelektuálního rozvoje

  Pro vložení komentáře se prosím přihlašte

  Články pro Vaši inspiraci

  Rubrika VÍTE, ŽE...?

  Rubrika VÍTE, ŽE...?

  Milí čtenáři a členové klubu, připravili jsme pro vás novou rubriku sportovních i mimosportovních zajímavostí.   Nazvali jsme jí VÍTE,…

  Všechny články o kamevédě
  Reklama
  Reklama
  • ProHockey
  • 336x280
  Nahoru