O výchově a o smyslu lidského života

pouze pro registrované

max kasparuI naše děti budou jednou postaveny před otázky jako:

V čem hledat smysl života? Jak si uspořádat hodnoty? Co má a co nemá prioritu? Jak uspět a přitom si udržet „čistý štít"?

A budou chtít na ně znát odpověď. A budou to muset udělat sami. My je však už od ranného věku můžeme opatrně vést k průběžnému hledání odpovědí a připravit je na jakási „životní vrávorání".

 

Dříve či později je totiž každý vystaven období nejistoty, určité nespokojenosti a „bloudění". Ať už je to dospívání, při zakládání rodiny, během věkových či pracovních přechodů nebo různých nečekaných životních událostí.

Nedávno jsem v této souvislosti narazil na jméno Maxmilián Kašparů. Tento Čech získal nejvíce vysokoškolských titulů a donedávna byl také nejvzdělanějším Evropanem. Zajímalo mě, zda za jeho vzdělaností stojí vysoká inteligence anebo jen ctižádost a hra na „sbírku" titulů. Proto jsem se dychtivě začetl do jeho názorů, abych si udělal svůj vlastní obrázek. Z textu na mně přímo čišela schopnost efektivně a trpělivě studovat, analyzovat informace, kreativně nazírat na problémy dnešního světa a vyslovovat se způsobem, který ostatním může pomoct v orientaci, vyvolání pozitivní inspirace, v nalezení smyslu a správného směru jejich dalšího konání. Max Kašparů dokáže propojovat teoretické a praktické zkušenosti v řadě oborů, díky čemuž mají jeho názory KOMPLEXNÍ náhledový charakter. A tento potenciál mu umožňuje provádět to nejnáročnější – jednoduše několika slovy vyjádřit podstatu problému.

Vážím si lidí, kteří ve svém životě něčeho dosáhli, jsou vzdělaní a zkušení. Kteří dokážou svou moudrost sdílet a nechat ostatní poučit se. Díky nim se mi často dařilo postoupit v životě dál. Vzpomínám si na ten slastný pocit, kdy se mysl rozjasní, protože po měsících neúspěšného hledání najednou víte, jak dál. Člověk při tom pocítí velkou vděčnost vůči těm, kteří mají tento obrovský potenciál.

Věřím, že každý si může v článku najít něco, co ho přiměje k zamyšlení a možná také dodá impuls do vlastního života.

Články pro Vaši inspiraci

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • 336x280
  • ProHockey
Nahoru