Letní hry Kamevédy 2019

Přijďte s dětmi soutěžit a odhalit jejich potenciál!

kemp kameveda_02Milí rodiče a přátelé Kamevédy,

blíží se naše první Letní dětské hry. Ještě jednou přijměte pozvání na tuto akci, plnou sportu, zábavy a nových zkušeností nejen pro děti.

Je skvělé, že se svým dětem věnujete naplno a prožíváte s nimi jejich dětství, rozvíjíte jejich schopnosti. Přesně pro Vás

 

je tato akce určena. S dětmi si užijeme závodění, bude zde dostatek příležitostí pro motivaci a vyzkoušení různorodých disciplín, sportovních i nesportovních.

Kategorie her jsme zvolili ve věku, kdy většinou ještě není rozhodnuto o budoucí sportovní orientaci dítěte. Vaše dítka budou mít skvělou příležitost si během jednoho dne vyzkoušet množství disciplín a vy si budete moct vytvořit přehled o jejich celkovém potenciálu. Budete mít také možnost prodiskutovat jejich schopnosti s trenéry, odborníky a dalšími rodiči.

Hry jsou omezeny počtem zúčastněných dětí, pro každou věkovou kategorii max. 50, celkem tedy 250 dětí. Je to z toho důvodu, že bychom dětem chtěli poskytnout maximální pozornost, péči a prostor při zápolení v disciplínách. Jako i na ostatních akcích, přednost mají „členské" děti, tedy děti rodičů, kteří jsou členy klubu Kamevédy.

Uzávěrka přihlášek je 10. května 2019. Níže najdete k přihlášení více informací.

Za celý organizační tým se těší
na Vás, na společné zážitky a na oslavu dětí

Pavel Zacha, předseda spolku

Bílí Tygři Liberec - účastník Letních her Kamevédy

S radostí oznamujeme, že na první ročník Letních dětských her Kamevédy přicestují klubovým autobusem také malí hokejisté z hokejové přípravky Bílých Tygrů Liberec. V minulém týdnu účast klubu na této akci potvrdil manažer mládeže Bílých Tygrů Liberec Mgr. Jiří Bermann. 

1er Jeux internationaux d'été pour enfants 3-7 ans en rép.Tchèque

detske hrs kameveda 2019

Naše přátelé a příznivce Kamevédy ve Francii také srdečně zveme na letní dětské hry!

Jeux de performances pour enfants organisés par " Kameveda".

Chers parents, chers enfants,

je voudrais vous annoncer avec grand plaisir que le 1er juin 2019, nous allons organiser les premiers Jeux d'été pour enfants "Kameveda" Les enfants participent à de nombreuses disciplines sportives et non sportives, répertoriées en catégories d'âge :

 
  • 7 ans (né du 2.6.2011 au 31.5.2012 groupe orange, l'enfant doit être âgé de moins de 8 ans le jour de la course)
  • 6 ans (né du 1.6.2012 au 31.5.2013 groupe rouge)
  • 5 ans (né du 1.6.2013 au 31.5.2014 groupe bleu)
  • 4 ans (né du 1.6.6014 au 31.5.2015 groupe vert)
  • 3 ans (née du 1.6.2015 et moins - groupe jaune)
     

Už je možné přihlásit děti na 1. Letní Dětské Hry Kamevédy 2019

 

 

 

1. Letní dětské hry Kamevédy 2019

 

 

 

1. červen 2019

Soutěžní disciplíny.

 

Atletická část

 

1. Běh na 50 metrů

 

2. Běh na 150 metrů

 

3. Běh na 50 metrů překážek

 

4. Člunkový běh

 

5. Slalom

 

6. Překážková dráha

 

7. Skok daleký

 

8. Skok do dálky sounož z místa

 

9. Skok vysoký

 

10. Hod míčkem a raketou

 

11. Hod medicinbalem 1 kilogram

 

Gymnastická část

 

1. Přeskoky přes švihadlo po dobu 1 minuty

 

2. Vis na hrazdě na výdrž

 

3. Shyby na hrazdě

 

4. Šplh o tyči

 

5. Balancování na prkně - rovnováha

 

Dovednosti v míčových a kolektivních sportech

 

1. Driblink s basketbalovým míčem po dobu jedné minuty

 

2. Slalom na čas při driblinku s basketbalovým míčem

 

3. Trestný hod na basketbalový koš

 

4. Slalom mezi kužely s fotbalovým míčem

 

5. Střelba fotbalovým míčem na terč

 

6. Střelba hokejkou s pukem na terč

 

7. Soutěž  o nejtvrdší střelu s hokejkou a pukem

 

8. Vrchní tenisové podání - 20 pokusů na přesnost

 

9. Hod tenisákem na terč

 

Technické a nesportovní disciplíny

 

1. Slalom na kolečkových bruslích

 

2. Střelba na terč ze vzduchové pušky

 

3. Lukostřelba na terč

 

4. Malování obrazu tužkou na papír formátu A3

 

5. Přednes písně v anglickém jazyce před publikem

 

6. Biatlon

 

 

VĚKOVÉ KATEGORIE

 

SEDMILETÍ (nar. 2.6.2011 - 31.5.2012 oranžová skupina, dítě nesmí v den závodu dovršit 8 let)

 

ŠESTILETÍ (nar. 1.6.2012 - 31.5.2013 červená skupina)

 

PĚTILETÍ (nar. 1.6.2013 - 31.5.2014 modrá skupina)

 

ČTYŘLETÍ (nar.1.6.2014 - 31.5.2015 zelená skupina)

 

TŘÍLETÍ (nar. 1.6.2015 a mladší - žlutá skupina)

 

 

 

 

 

OBECNÉ INFORMACE

 

Místo konání:

 

Velké Meziříčí, sportovní areál za 3. ZŠ Sportovní,

 

http://www.novinyvm.cz/13715-byl-vybran-zhovitel-opravy-hriste-s-umelym-povrchem-za-3zs.html

 

Na závěr Letních her Kamevédy budou všechny děti vyhodnoceny a odměněny cenami s uvedením největších úspěchů v průběhu soutěžního dne.

 

Po skončení Letních dětských Her obdrží rodiče každého účastníka e-mailem výsledkovou listinu odpovídající věkové kategorie pro vlastní potřebu, která může sloužit jako srovnání s vrstevníky i podklad pro další práci s dítětem. Pokud dítě vyniká v nějaké oblasti, mohou tyto informace posloužit v procesu rozhodování o jeho nejvhodnějším směřování do budoucna.

 

Rodiče zúčastněných dětí souhlasí s tím, že nejlepší výsledky dětí v jednotlivých disciplínách mohou být veřejně prezentovány, uváděny ve výkonnostních tabulkách Kamevédy a v rekordní listině Letních her Kamevédy, které mohou být uchovávány i do dalších let.

 

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ?

 

Přihlašovací instrukce:

 

Děti je možno přihlašovat do  1. ročníku Letních Her Kamevédy 2019 od 28.10.2018, uzávěrka přihlášek je dne 1.5.2019 ve 12.00 hodin.

 

Přihláška obsahuje:

 

Jméno a příjmení

 

Datum narození

 

Místo a stát trvalého bydliště

 

Uveďte telefonický kontakt a e-mail na zákonného zástupce

 

V poznámce můžete uvést důležité okolnosti vztahující se ke startu dítěte, závodně nebo pravidelně provozované sporty...

 

Přihlášku s vyplněním těchto údajů můžete zaslat na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Případné dotazy na tel.:+420 775 178 805

 

 

Oficiální partneři Letních Her Kamevédy 2019

 

Spolek Kamevéda z.s.

 

Fotbalový klub Velké Meziříčí

 

Oddíl atletiky TJ Sokol Velké Meziříčí

 

Česká basketbalová federace

 

Magazíny PROHOCKEY a PROFOOTBALL

 

Společnost AGADOS a.s.,

 

První letní dětské hry Kamevédy 2019

 

Vážení rodiče, milé děti,

chtěl bych Vám s velkou radostí oznámit, že v roce 2019, na přelomu května a června, s jistotou uskutečníme první letní dětské hry Kamevédy.

Kde beru tuto jistotu?

Ve Velkém Meziříčí úspěšně probíhá rekonstrukce sportovišť, kde se hry budou konat. Nákladem 32 mil. korun byla plocha fotbalového hřiště pokryta umělou trávou IV. generace, atletický ovál a další přilehlé plochy technických atletických sportů jsou pokryty novým tartanem, nad sportovištěm se tyčí 25 metrů vysoké sloupy s osvětlením splňujícím parametry FIFA, sportoviště bude nově kvalitně ozvučeno, dokončuje se nová hlavní tribuna s hledištěm, kabinami pro fotbalisty a atlety a s dalším zázemím. Dvě přilehlé školy disponují velkými tělocvičnami a dalším sportovním zázemím pro případ nepřízně počasí, takže se nemusíme bát zorganizovat akci větších rozměrů.

Organizace

V průběhu letošního roku se podařilo dohodnout společné pořadatelství akce s místními kluby atletiky a fotbalu. Atletický klub pro akci dodá 10 - 12 rozhodčích a akce využije i několik desítek místních dětí, malých atletů, kteří splňují věková kriteria. Podobná spolupráce se rýsuje i v podobě účasti malých fotbalistů FK Velké Meziříčí včetně participace trenérů a malých fotbalistů.

Samozřejmě obešleme i řadu dalších sportovních klubů pracujících s nejmenšími dětmi, aby jednotlivé disciplíny byly početně i kvalitně obsazeny malými nadšenými závodníky.

Tuto informaci Vám poskytuji s velkým časovým předstihem, abyste mohli s akcí dopředu počítat ve svých plánech na příští rok.

V průběhu měsíce října 2018 dojde k finálnímu setkání zástupců spolku Kamevéda, atletického a fotbalového oddílu, na kterém rozhodneme o termínu konání her, o věkových kategoriích a soutěžních disciplínách, které budou tvořit program her.

Tyto informace Vám po zveřejnění postačí k tomu, abyste se mohli se svými dětmi v klidu připravovat na konkrétní disciplíny. Od tohoto okamžiku pak můžete přihlašovat děti na první letní hry Kamevédy.

V měsíci lednu vydáme a zveřejníme přesný program.

Milé děti, vážení rodiče,

opravdu se těším na tuto první velkou oficiální akci Kamevédy. Budeme ji trpělivě budovat se vší vážností, budeme pracovat se snahou připravit dětem i vám skvělý zážitek, od kterého se vy i my odrazíme dál, k další práci na rozvoji dětí a k dalším ročníkům letních her Kamevédy.

Pokud se akce opravdu vydaří a budete s jejím přínosem opravdu spokojeni, není vyloučeno, že se odhodláme i k uspořádání prvního ročníku zimních her Kamevédy, protože v našem městě ideálně dostupném z dálnice D1 uprostřed republiky se nachází i zimní stadion a lyžařský areál SKI Klub Velké Meziříčí, kde lze akce tohoto formátu pořádat.

https://www.skivm.cz/

http://www.hokejvm.cz/index.php?action=hokejove-druzstvo/zimni-stadion.html

Začátek nové tradice

Věřím, že stojíme na prahu nové tradice, která sehraje roli při sportovním rozvoji vašich dětí. Uvítám jakoukoliv pomoc z vaší strany, pokud máte nějaké možnosti a jste ochotni čímkoli přispět ke zdaru prvního ročníku dětských her, jste srdečně vítáni.

Pavel Zacha

Předseda spolku Kamevéda z.s.

Reklama
Reklama
  • 336x280
  • ProHockey
Nahoru