Dvouleté děti do školky nepatří

predskolnivzdelavani04Předškolní věk patří k nejbouřlivějším obdobím rozvoje dítěte. Pro jeho pozdější potenciál je nesmírně důležité, jakým způsobem ho prožije.

Dnešní článek věnujeme tématu (ne)vhodnosti příliš včasného umístění dítěte do školního zařízení a také bližšímu seznámení s prostředím českého předškolního vzdělávání, jeho praxí a možnostmi, které nabízí.

 

Dát či nedát dítě do školky? Kdy a jak?

Kamevéda představuje vysoce kvalifikované rodičovství, které se už z logiky věci obrací na matky a otce, aby děti rozvíjeli odpovědně, s láskou a s plným nasazením. Delegovat rozvoj dítěte už ve dvou nebo třech letech na veřejné vzdělávací instituce proto považuji za selhání rodičů v zásadní vývojové fázi. Má to za následek narušení vývoje dítěte i odmítnutí většinového potenciálu, se kterým dítě přichází na svět. Pokud neexistují objektivní existenční důvody, které by v tom rodičům zabránily, jedná se o upřednostnění standardního postupu před možností nadstandardního rozvoje dítěte se všemi zisky a výhodami, které mu to může přinést.

Reklama
Reklama
  • 336x280
  • ProHockey
Nahoru