Aktuality

Aktuální epidemiologická situace v ČR

 

Momentálně se u nás nachází virus chřipky B japonského typu Yamagata, takže kdo se pro tuto zimu nechal očkovat Vixigiripem tetra, tak se ochránil, protože tento typ byl poprvé užit do vakcíny. Yamagata je horší typ chřipkového onemocnění, než kmeny, které v Evropě řádily loni. Na ty dobře zabíraly antivirotika typu Tamiflu. Yamagata se vůči nim naopak choval vyloženě rezistentně a i po užití má chřipka u většiny pacientů klasický průběh

(3 dny horečka, bolesti celého těla, malátnost, silná únava a ostatní přidružené symptomy).

Co se týká našeho soužití s bakteriemi, tak výzkumy ukazují, že patogenní bakterie nejsou výplodem moderní doby, ale provázejí lidstvo od pradávna. Například v mumii ledového muže zvaného "Ötzi" z Rakouska našli vědci bakterie, a to Borrelii burgdorferi a v žaludku Helicobacter pylori, způsobující žaludeční vředy.

V Česku se začínají objevovat i dříve zvládnuté choroby, jako tuberkulóza. Začínají se u nás rozmáhat zvlášť ptačí typy (Mycobacterium avium), které pocházejí od slepic nebo z půdy. Co se týká dětí, postihují pouze ty neočkované. Klasická tuberkulóza se u nás v posledních letech také stále častěji vyskytuje, hlavně u Rumunů a Ukrajinců, kteří k nám přijíždějí za prací. Ale protože se Češi s touto komunitou velice málo stýkají, prakticky se na místní obyvatelstvo nepřenáší.

Čím to je, že Kamevéda dokáže čelit negativním vlivům dopadů moderních technologií na současnou populaci?

Kamevéda při tvorbě metodiky a filozofie výchovy vychází z osvědčených a nejhodnotnějších výchovných principů antické společnosti a z prvků využívaných při výchově elit západní společnosti v období posledních 300 let jejího rozvoje. Nikde jinde na světě momentálně nenajdete filozofii výchovy, která vytváří tak velkou a opodstatněnou důvěru člověka v jeho schopnost měnit díky tréninku a cvičení kvalitu své existence.

Jak psychologové hodnotí současnou převažující moderní výchovu západního typu?

 

Psychologové a odborníci na problematiku výchovy, kteří se zaměřují na vytváření základních životních hodnot u mládeže před dosažením patnáctého roku věku soudí, že se jedná o zlomové období pro dozrávání osobnosti každého člověka. Pomocí celé řady analýz ale dospěli ke smutnému zjištění, že se toto sebeodbornější působení nesetkává s pozitivními nebo povzbudivými výsledky. Došli k následujícímu závěru:

"Základní postoje, důležité návyky a stěžejní vlastnosti je zřejmě nutné v dětech pěstovat už od raného dětství, ale toto se až na výjimky neděje. Jednak se domníváme, že je na to příliš brzy, nebo podléháme různým novým filozofickým výchovným směrům, které se vyznačují až bezbřehou benevolentností a odstraňováním mantinelů, což děti nemůže uspokojivě utvářet. Děti se v takovém prostředí špatně orientují. My jim nejprve chceme dopřát maximum volnosti, nechceme je v ničem omezovat. Bohužel až v momentě, kdy dospějeme k názoru, že uzrál čas pro naše zásahy, zjistíme, že už je pozdě. Namísto správných návyků, na kterých se dá do budoucna stavět, zde máme celou paletu zlozvyků a k nim mladého člověka zvyklého prosadit si bez omezení, co si zamane. Jsou to pak tyto neodstranitelné zlozvyky, které kumulují problémy, působí rodičům vrásky a dětem samotným brání ve štěstí a v dosažení úspěchu."

Jedním z hlavních důvodů nefunkčnosti některých modelů západní výchovy je fakt, že děti v předškolním a mladším školním věku si jednoduše samy neumí představit všechny důsledky a souvislosti svého jednání.  Nemůžeme po nich chtít tak brzy správné a plné chápání pojmů, jako je například integrita, důslednost, koncentrace nebo věrnost. Jsou nejprve naprosto závislé na našem vysvětlování a na našich výchovných vlivech. Jsme to nejprve my, rodiče, kdo jim musí srozumitelně nastavit pravidla a ukázat ty správné cestičky v zaujímání pozic a postojů. Můžeme k tomu využít mnoho prostředků, jako jsou výchovná opatření, odměny, příběhy nebo pohádky. Jsme to jen my, kdo má zásadní vliv na utváření osobnosti.

Takže když to pokazíme, odskáčou to naše děti a zprostředkovaně my s nimi.

Zařízení  typu školek, škol, kroužků, sportovních klubů, tedy učitelů a trenérů, nám mohou v některých oblastech později z části pomoci. Ale stále platí, že zásadní vliv a odpovědnost máme my rodiče. A čím jsou naše děti menší, tím je větší.

Česnek - zázračná potravina v období časného jara

 

Vědci doporučují pravidelnou konzumaci syrového česneku celoročně, ale s příchodem jara a současným chladným počasím může o to víc blahodárně podpořit oslabené imunitní systémy u dětí i dospělých. A to doslova jako silný životabudič a elixír zdraví, který mám umožní odrazit hrozící infekce a udržet se v dobré kondici až do skutečného příchodu jara, do období sluncem zalitých dnů a prvních rašících bylinek, které našemu tělu dodají čerstvé živiny. Česnek je doslova všemocný, přitom snadno celoročně dostupný a levný. Proto se s reklamou na něj nikde nesetkáte, pouze s předraženými produkty z něj vyrobenými. Ale samotný česnek je svými účinky nenahraditelný a je výhodné naučit jej děti pravidelně konzumovat. Už před pěti tisíci roky jej k léčení mnoha problémů používali staří Asyřané a Sumerové, a není důvod od jeho užívání ustupovat ani dnes. Naopak, dnešní populace s doslova rozcupovanou imunitou může jeho blahodárných účinků  využívat s ještě daleko větší efektivitou.

Abychom si dokázali lépe představit léčebnou sílu látek obsažených v čerstvém česneku při jejich působení na naše zdraví, postačí nám k tomu jeden příklad za všechny. Už v roce 1858 zjistil Louis Pasteur, že česnek nesmírně efektivně likviduje patogenní bakterie. Později bylo při pokusech prokázáno, že jeden mililitr čerstvé šťávy z česneku je proti nim stejně účinný jako šedesát miligramů penicilínu. Přitom bez jakýchkoliv negativních vedlejších účinků a s mnoha dalšími pozitivními vlivy na pochody v lidském těle. Ještě efektivněji dokáže česnek likvidovat i viry a plísně, takže vlastně působí jako širokospektrální přírodní antibiotikum, ovšem za velice nízkou cenu a bez vedlejších negativních účinků. Těch dalších pozitivním vlivů na zdraví má naopak dlouhou škálu, jejíž pouhé vyjmenování by si žádalo dlouhý článek. Ale věřím, že jako upoutávka na nedoceňovaný a "obyčejný" česnek tato zmínka bohatě postačí.

                                                                  

Je velmi prozíravé připravit si "noty" dopředu

 

Když připravujete své dítě na kariéru, je to postupem času stále víc spojeno s cestováním. Někdy může být určitá cesta v plánu dlouhou dobu, jindy je třeba reagovat ze dne na den. Jiné věci si s sebou bereme na letní dovolenou, jiné v zimě, jinak se vybavíme na cestu k babičce a jinak na důležitý mezinárodní turnaj. Děti, které vedou rodiče odmala cíleně k rozvoji  maximálního potenciálu podávají opakovaně v nějakém oboru velice náročné výkony a my je v tom můžeme podpořit dokonalým servisem. Naší snahou je, aby na cestách a během pobytu mimo domov byl režim dne a rozvoj dítěte co nejméně narušen. Je to náročnější, než jen vycestovat na výlet, kdy stačí strčit do kapsy pas s kreditní kartou. Velice se proto osvědčilo zpracovat si už dopředu a v klidu seznamy věcí nutných pro cesty za konkrétním účelem. Potom jen stačí vytáhnout si ten správný seznam a odškrtávat si z něj jednotlivé položky podle toho, jak je přibalujeme do cestovní tašky. Díky tomu je možné  připravit se na cestu v krátkém čase a bez obav, že jsme půlku věci zapomněli doma. Navíc můžeme přibalit jen to, co je pro aktuální situaci něčím specifické, ale to už bývá jen malá část. Každá další cesta nám určitě potvrdí, že by se nám příště hodilo mít v tašce ještě i něco dalšího. Hned si to můžeme poznamenat, dokud to máme v hlavě, a příště si díky tomu vzpomeneme i na věci, které bychom nejspíš znovu nechali doma. Tím se seznamy na cesty rozšiřují a získávají postupem času jakousi dokonalost a komplexnost.

Děti s přibývajícími roky  rostou a seznamy je nutné s přihlédnutím k tomu upravovat, ale vždy se skvěle hodí a ušetří nám spoustu času a nervů. Pokud má mít výchova skutečně dobré parametry a sofistikovaný systém, seznamy věcí na cesty do něj určitě patří.

Všestrannost pohybového rozvoje

Otcové a matky nastavují veškerá pravidla fungování rodiny. Jedná se o důležitý mikrosvět, do kterého děti vstupují, učí se jeho pravidlům a přizpůsobují se. Ideálem moderní výchovy je komplexní a všestranná nabídka podnětů, ze které může dítě "ochutnávat a objednávat" si v dostatečné míře ty nejoblíbenější činnosti. Včasný kontakt s cizími jazyky, muzikální i umělecké příležitosti, zásady matematické a sociální inteligence, cílené vytváření otužilosti a imunity, správné nastavení stravovacích a hygienických návyků, rozvoj pohybového intelektu od prvních životních okamžiků. Toto vše by mělo být v blahodárné balanci, stejně jako samotná pohybová výchova. České děti obecně vzato málo sportují, ale problémem je i přílišná sportovní jednostrannost . Ze skupinky dětí, které sportují pravidelně, jich celkem pětapadesát procent ve věku od pěti do patnácti let provozuje jediný sport. To je příliš jednostranné zaměření, které může postupem času způsobit motivační opotřebení i zdravotní rizika. V rámci Kamevédy doporučujeme vybudovat už hluboko v časném předškolním věku maximálně široký sportovní základ, který vznikne naučením základů všech dostupných sportů, pohybových aktivit a dovedností. Dopřejme dětem možnost seznámit se s více sporty aby mohlo začít včas a naprosto spontánně projevovat své preference, které vnímavým rodičům naznačí další směr vývoje. Dnes lze využít různého testování a měření dispozic dětí pro ten či onen sport, nicméně tak jako se profesionální sport stále opírá o metody propracovaného skautingu, tak by to měli být v prvé řadě rodiče, kteří své dítě nejlépe znají a jsou mu schopni s empatií a znalostí věci umožnit nejlepší možnou kariéru s ohledem na souhrn všech stránek jeho osobnosti. V tomto ohledu nelze nikdy spoléhat na nějakého robota, který to po změření několika ukazatelů vyřeší za nás.

Význam očisty dutiny ústní po sportovním výkonu

Péče o vrcholové sportovce, o jejich zdraví, silnou imunitu a zvlášť o rychlou a kvalitní regeneraci, se stává důležitou vědeckou disciplínou, která v rozvinutých zemích od přelomu tisíciletí zaznamenává doslova překotný rozvoj. Sportovní úspěch v nejlepších profesionálních soutěžích se zkládá z důležitých detailů, které si v realizačních týmech dnes už nikdo nedovolí podcenit. A tyto poznatky mohou být velice pozoruhodné i pro rodiče v rámci Kamevédy, ale třeba i pro sportovce mimo sféru profesionálního sportu. Úplně nové informace z této sféry se k nám dostávají téměř každý den. Pokud chceme být na špici rozvoje dětí a povznést český sport, je třeba je zaznamenat, vyhodnotit a případně zavést do praxe. Jedním z nich by mohlo být zjištění o chemických a biologických procesech, které probíhají v dutině ústní při sportovním výkonu a těsně po něm. Sportovní výkon má blahodárný vliv na zdraví, současně spouští procesy, které způsobí kyselost. Tu je třeba pomocí očistných pochodů v lidském těle co nejrychleji odbourat. Důležitou službu si v tomto ohledu každý sportovec může udělat sám, pokud co nejdříve po výkonu přistoupí k očistě dutiny ústní pomocí zubní pasty, kartáčku, ústní vody, případně i mezizubního kartáčku. Vyčerpávající sportovní nebo i pracovní výkon způsobuje totiž kyselost nejen ve svalech, ale také v ústech. Tato kyselost bez provedené očisty s každou další minutou narůstá a skrz jazyk a dásně prostupuje do krevního řečiště, což má negativní dopad na celkový průběh regenerace. Tento poznatek je nejen zajímavým zjištěním vědců, ale je už i využíván i ve sportovní praxi. V německé fotbalové Bundeslize působil u klubů Mainz a Wolfsburg švýcarský trenér Martin Schmidt, pod jehož vedením museli všichni hráči po každém tréninku i zápase provádět kvalitní očistu ústní dutiny. Schmidt tvrdí, že: "Čištění zubů pomáhá předcházet kyselosti a obnovovat ztracenou energii." Jak se mi podařilo zjistit, tyto postupy nejsou nejen v Bundeslize ojedinělé. Je to zajímavý poznatek, no řekněte, zda jste někdy zaznamenali, že by někdo ve vašem okolí bral hned po zápase do ruky kartáček a pastu? Možná nápoje a sportovní koktejly doplňující energii. Ale čistit si zuby, to zní překvapivě. Možná nebude na škodu to změnit.    

Články pro Vaši inspiraci

Líné rodičovství

Líné rodičovství

Publius Ovidius Naso, římský básník a vzdělanec, vyslovil myšlenku: „Je dobře učit se i od nepřátel." S významem této myšlenky si také dovolím…

Maria Šarapovová: Nezastavitelná Ruska

Maria Šarapovová: Nezastavitelná Ruska

Historie ženského tenisu nabízí mnoho skvělých inspirativních příběhů. Jsou jakýmsi úžasně úrodným substrátem pro pochopení zákonitostí a procesů, jenž…

Další články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • 336x280
  • ProHockey
Nahoru