Jak strukturovat výživu dítěte tak, aby se stala součástí fungujícího systému, který dítě podporuje v úspěšné kariéře

  • lososRodiče a důležitost jejich erudovanosti v oblasti výživy
  • Preference při výběru masa pro mladé sportovce
  • Mechanismus doplňování chybějících mikroživin ve stravě
  • Příprava koktejlů jako vhodná forma doplňováni mikronutrientů do stravovacího režimu
 

Význam znalostí rodičů v oblasti přípravy zdravé stravy

Problematika správné výživy představuje nesmírně složité a obtížné téma. Pravděpodobně jedno z těch, které dá odpovědným rodičům asi nejvíc zabrat. Denně se setkávají s protichůdnými názory, mnoha strategiemi výživy, ve kterých je obtížné se vyznat a mladý nezkušený rodič se v těch informacích logicky začne brzy ztrácet. Velice správně cítí nutnost nastudovat si alespoň základy této problematiky, aby nesedl na lep podvodníkům a neutrácel peníze za úplné nesmysly. Současně se do té problematiky nemůže ponořit příliš, protože by ztratil kontakt a prostor s ostatními důležitými prvky tvořícími osu fungujícího výchovného systému svého potomka.

V takové situaci bych doporučil jakousi formu permanentního studia vyplňujícího hluché časové prostory, které nelze využít efektivněji ve prospěch dítěte. Současně je třeba zpočátku nahrazovat hloubku znalostí v oboru používáním univerzální logiky, kterou musí člověk zapojovat stále častěji v momentech, kdy život kolem uhání příliš rychlým tempem a není prostě možné s každým drobným problémem nebo otázkou zajít do univerzitní knihovny a den odtud nevylézt. Protože to bychom z ní do reálného života nevylezli nikdy. Mnohem častěji jsme nuceni se chovat intuitivně či logicky, na základě analýzy předchozích zkušeností, abychom ušetřili drahocenný a věčně nedostatkový čas.

Určité minimální studium a trvalý zájem o tento obor je ale nutností, současně i skvělou investicí. Už z důvodu, že to je z hlediska celkové strategie výchovy velice výhodné. Tak jako dítěti kupujeme průměrné vybavení pro okrajové sporty a špičkové učitele a pomůcky pořizujeme pro obor, kam se s konečnou platností rozhodlo vydat a být úspěšné, tak stejně bychom se měli chovat k otázkám výživy. Proč?

Protože na rozdíl od mnoha jiných oborů budeme praktických znalostí v oblasti kvalitní výživy aktivně využívat desítky let. Význam tohoto oboru v rodině postupně roste. Výživa hraje důležitou roli už když jako budoucí rodiče vy sami vyrůstáte, potom u budoucí matky v prenatálním období i v době kojení, dál v prvním roce života dítěte, v období do šesti let a pak rok po roce stále znovu a znovu budeme tuto oblast rozvíjet a posilovat až do jeho dospělosti. I potom později v našem stáří, kdy připravujeme kvalitní pokrmy svým dětem, vnoučatům a sami sobě.

Sám jsem s překvapením zjistil, že zatímco ostatní profese, kterými jsem jako profesionální rodič Kamevédy dvacet let procházel, vystupovaly a zase odeznívaly, tak profese kuchařská a role rodinného odborníka na zdravou a sportovní stravu nejen že neochabovala, ale postupem let získávala na významu. Takže námaha spojená s proniknutím do světa zdravé stravy představovala s odstupem času tu nejlepší investici. Je pravděpodobné, že podobně to může probíhat ve více rodinách. Proto bych otázkám výživy chtěl na tomto místě věnovat mimořádnou pozornost a péči.

Výběr masa vhodné pro mladé sportovce

Tady bych viděl dvě základní priority, které by měli rodiče upřednostňovat. Když v této chvíli pomineme druhy zvířat a ryb, ze kterých mladým sportovcům připravujeme pokrmy, tak na prvním místě při výběru obecně je vždy maso čerstvé, chlazené (nikdy mražené) a pocházející z dobrého chovu, nejlépe v bio kvalitě. Zatímco ve vyspělých zemích se u špičkových sportovních týmů na toto klade velký důraz, sportující děti konzumují čerstvé biopotraviny a jídlo je hodinu po přípravě vyřazeno z konzumace, u nás není výjimkou nechat děti konzumovat maso zmražené, neprůkazného původu a stáří. Ohřívání hotových jídel i několik dnů po jejich teplotní přípravě rovněž nepředstavuje nepřekonatelné tabu. Díky tomu se pak do organismu může dostávat větší množství patogenních látek, které intoxikují organismus sportovce a tím ho zatěžují.

Pokud se týká preferencí ve výběru masa, potom nutričně nejhodnotnější je maso mořských ryb. Rodiče často dělají chybu v tom, že dětem předkládají zmražené drobné mořské ryby. Jednak proto, že se u nich už objevuje typický silný rybí zápach a kromě toho většinou obsahují množství drobných kostí. To vše se dětem protiví. Stačí jeden nepovedený oběd a budou ryby trvale odmítat. Mnohem prozíravější je učit děti konzumovat kvalitní čerstvé rybí maso z ryb, jako je tuňák, losos nebo mečoun. Je to maso velice chutné, bez kostí a když se dobře připraví, děti si ho velmi snadno oblíbí. Nevýhodou je, že právě filety z těchto ryb jsou velmi drahé. Ale dopřát dítěti tak kvalitní stravu můžeme brát jako výbornou investici do jeho zdraví.

Když vybíráme kvalitní rybí maso pro dítě na oběd nebo večeři, a máme možnost si vybrat, je užitečné preferovat druhy ryb, které nelze chovat v sádkách a krmit uměle. Takové ryby jsou chovány po stovkách kusů na malém prostoru, proto je třeba aplikovat do krmiva léčiva, aby se úhyn pohyboval v přijatelných číslech. Kromě léků obsahuje jejich maso i složky obsažené v umělých granulích, kterými jsou krmeny. Většinou se nejedná o stravu, kterou tyto ryby konzumují ve volném moři. To je důvod nízké kvality takového rybího masa. Naproti tomu losos chycený v moři, mečoun nebo tuňák, poskytuje úplně jinou přirozenou kvalitu. Tento fakt bychom měli mít při nákupu na mysli. Potom už je podmínkou zakoupit rybí maso v co nejkratším čase od okamžiku, kdy bylo uloveno. Jeho čerstvost kontrolujeme především zrakem a čichem. V tomto ohledu se dá postupně vypěstovat určitá praxe. V tomto směru není prioritní pouze čas, ale také rychlost a kvalita zpracování i okamžitá teplotní konzervace ulovených ryb.

Pokud vybíráme ostatní druhy masa, není na škodu občas na zpestření koupit kousek zvěřiny a připravit z něj kvalitní pokrm. Je to opět maso zvířat konzumujících pestrou stravu v přírodě a je tedy nesrovnatelně kvalitnější, než vepřové z velkochovu. Obsahuje ale více močoviny, proto je zařazujeme pouze občas ve dnech, kdy je dítě v klidu.

Ostatní druhy masa preferujeme podle obliby dítěte a podle toho, zda pochází z průmyslového velkochovu nebo mnohem lépe z horského bio chovu. Když pozorujete krávy ve švýcarských horách a vidíte, jaký luxus, stravu a péči si užívají, logicky nabudete dojmu, že konzumovat maso a mléčné výrobky ze skotu chovaného v tomto prostředí nemůže být rizikové.

Při obecném výběru druhů masa je možno vyhledávat ty, u kterých jejich velkovýroba nedosáhla stupně, který by kvalitu masa postihoval. Z tohoto pohledu se jeví kůzlečí nebo jehněčí maso pro děti jako ideální, protože hlavní složkou stravy těchto zvířat je obyčejná tráva, kterou spásají někde v neudržované lokalitě, což je z hlediska zdravé výživy dobrá zpráva.

Podobné hledisko ostatně platí i při nákupu ovoce nebo bobulovin. Zatímco na banány se dnes nemůžeme dívat s velkou důvěrou ve světle informací, které se k nám dostávají o způsobu jejich pěstování, tak v případě granátových jablek nebo borůvek můžeme být klidnější, protože se nejedená o potraviny nějak vhodné pro průmyslovou zemědělskou výrobu, aplikaci hnojiv a postřiků. U borůvek z našich hor to platí téměř stoprocentně.

Zmínka o výběru vhodného masa by nebyla úplná, kdybychom nezmínili jeho přípravu. Ta by měla být rychlá, bez používání přepálených tuků, maso by mělo být uprostřed sotva dodělané, křehké, šťavnaté a křupavé. Stačí je lehce hodinu potřít olivovým olejem, solí a kořením, nechat uležet a pak připravit zprudka na rozpálené pánvi bez oleje asi minutu po obou stranách. Potom zakryjeme pokličkou a necháme asi pět minut dojít. Jakmile to tak jednou začnete dělat, už se k jiné úpravě steaků budete těžko vracet.

Význam doplňování chybějících makroživin ve stravě

Základním důvodem této snahy je výsledky studií doložený stav, kdy dnešní populace konzumuje stravu, která obsahuje naprosto nedostatečné množství některých mimořádně důležitých mikronutrientů pro zdraví a normální fungování člověka. Nedávná studie provedená u českých a slovenských kojících matek prokázala až neuvěřitelné nedostatky v příjmu tak důležitých prvků, jako je vápník, jód, selen nebo kyselina listová. U některých těchto prvků se projevuje naprostá nedostatečnost až podvýživa dokonce u 97% populace (jód). To je stav přímo ohrožující zdraví matek i dětí. Důvodů je celá řada, ale obecně lze vycházet s faktu, že tyto kdysi poměrně dobře a hojně obsažené živiny se z našeho prostředí a průmyslově vyráběných a upravovaných potravin postupně vytratily, až došlo k dnešnímu stavu. Z hlediska Kamevédy a zdravé výživy obecně je proto nesmírně důležité, aby rodiče dbali na složení stravy a věnovali získání potravin pro přípravu jídel pozornost, dostatek času a aby se tímto problémem celistvě úspěšně zabývali. Způsobů, jak postupovat, je celá řada. Jedná se hlavně o zařazování kvalitních tuků lisovaných z oliv a ze semen za studena, hub, bobulovin, zeleniny, luštěnin a ovoce do stravy v kvalitě a množství, které je postupně schopno tento stav zvrátit ve prospěch zdraví člověka.

Dnes to při troše vytrvalosti není neřešitelný problém, protože lze poměrně snadno postupně přebudovat celý jídelníček. V obchodě jsou k dostání potraviny prakticky z celého světa z různého prostředí a lze z nich složit takový jídelníček, který postupně deficit chybějících a veledůležitých fytochemikálií a nutričně významný látek doplní na dostatečné hladiny v organismu dítěte.

Příprava koktejlů jako nejvhodnější forma doplňování mikroživin do dětského organismu

sklenice-dzusuNěkteré děti konzumují všechno, co jim předložíme. Jiné jsou vybíravé, většinu potravin odmítají a snědí toho málo. Jak už to bývá, většinou odmítají právě to, co by jejich tělu nejlépe prospělo. Když odhlédneme od extrémů, tak každé dítě část potravin, ovoce nebo zeleniny odmítá. Výhodou koktejlů je právě to, že do nich můžeme přidat a k nerozpoznání rozmixovat i to, co bychom do dítěte jinak vůbec nedostali. Musíme dbát pouze na to, aby chutné komponenty v koktejlu převládaly a chuťově dominovaly. My jsme se doma dříve orientovali hlavně na ovoce. Dominovalo granátové jablko a borůvky. Až postupem času s vědomím důležitosti přijímání potravin zásaditého charakterů a vysoké nutriční hodnoty jsme začali přidávat mladý špenát, červenou řepu, lněné semínko, para ořechy, nepražené mandle, chia, pinie, amelanchier, acaí, a další potraviny, které nutriční hodnotu nápoje zvlášť zasyrova podávané umocňují. Kromě toho nám nahrává skutečnost, že lidské tělo je schopno nejlépe vstřebat živiny ze syrového ovoce, zeleniny a semen, která jsou naklíčená, nabobtnaná a tedy měkká, ale především dokonale rozmixovaná na malé části usnadňující jejich optimální vstřebání v průběhu procesů, kdy procházejí zažívacím traktem.

JUDr. Pavel Zacha

Předseda a garant spolku Kamevéda

JUDr. Pavel Zacha
  • autor výchovné filozofie Kamevéda
  • +420 775 178 805
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Komentáře  

0 # Koktejly jsou superSoňa Karásková 25. 7. 2016 14:50
Koktejly jsou bezvadný, mixujeme taky, jako lehčí snídaně ideální! :D

Pro vložení komentáře se prosím přihlašte

Články pro Vaši inspiraci

Hospodaření s vodou v dětském těle

Hospodaření s vodou v dětském těle

Voda představuje základní životní podmínku, její funkce v lidském těle jsou mnohočetné a nenahraditelné. Zdravé dítě si za normálních okolností dokáže samo…

Regenerace po sportovních turnajích

Regenerace po sportovních turnajích

Letní měsíce jsou obdobím různých sportovních turnajů, soustředění, sportovních kempů a jiných celodenních aktivit. Už samotný celodenní pohyb je náročný a…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • 336x280
  • ProHockey
Nahoru