Kvalitní rodiče nepodlehnou devastujícímu vlivu prostředí

foto male_copyV dnešním světě se stále více vytrácí lidská přirozenost. Řídíme se tlakem svého okolí a přicházíme o schopnost interakce se svými pudy. To má vliv také na celkového prostředí v rodině, které svým nastavením ovlivňuje výchovu našich dětí, buď vhodně stimuluje rozvoj talentu dítěte nebo ho naopak znemožňuje už v zárodku.

 

Dnes bych se chtěl věnovat dvěma oblastem, které spolu úzce souvisejí. Pokud je totiž neuchopíme od počátku pevně do rukou a nestanovíme srozumitelný řád s dodržováním těch naprosto elementárních pravidel funkční výchovy, devastující účinek současného prostředí zmaří jakékoliv naše snažení o rozvoj dítěte.

Hrozbu představují zejména negativní fenomény dnešní doby:

  • Ovlivňování našeho mínění propagací a reklamami - podvolení se působení reklamy, která neustále útočící na všechno, co sledujeme, čteme, posloucháme, konzumujeme a kupujeme.
  • Pohodlnost – u mladí narůstá trend preferování vlastního pohodlí. Cestují, užívají si, rodinu odkládají nebo vůbec neplánují. A pokud už ji založí, nejsou ochotni ze svých zaběhlých vysokých standardů slevit na úkor dítěte. Pokud však neotevřeme dítěti dostatek prostoru pro učení, a pokud tento prostor neučiníme lákavým, atraktivním a zábavným, vyplní tuto oblast kompletně onen reklamní balast, pasivní zábava bez přidané hodnoty a další škodliví žrouti času.

Jak poznáme žrouta času?

Je to činnost, která má návykový charakter, aniž by adekvátně dítě rozvíjela, vzdělávala nebo jinak obohacovala. Jedná se o nebezpečný fenomén současnosti dusící jakýkoliv rozvoj. A mládí, to je v prvé řadě neopakovatelná příležitost pro rozvoj. Pro učení, které na svém počátku nemá žádné stanovené hranice. Většina rodičů si tyto vědecky prokázané zákonitosti neuvědomuje, nebyli vzdělaní tímto způsobem, nemají aktuální informace. Když necháme dítě svému osudu, zdánlivě se nic podstatného neděje. Ale opravdu jen zdánlivě.

Konflikt pokroku a lidských pudů

Když se v africké divočině narodí antilopa, zoufale bojuje s každou vteřinou, aby se postavila na nohy a zvládla připojení ke stádu. Rychlost tohoto procesu zvyšuje šanci přežít. Pokud se nezvládne okamžitě připojit ke stádu a pohybovat se s ním, pravděpodobnost smrti se v násobcích zvyšuje. Lidské mládě nebylo po tisíciletí vystaveno tlaku postavit se do několika minut na vlastní nohy, a tak se tato doba postupně prodlužovala až do dnešního stavu, kdy téměř třetina dětí neumí ještě v první třídě chodit do schodů. Nehrozí jim vražedné lví tesáky ukryté za blízkým křovím, které se jim mohou zahryznout do krku a způsobit zlomení vazu. Strach o život byl historicky vždy největším urychlovačem pokroku a rozvoje. Boj o přežití nutí každého jedince jít až na hranu maximálních možností. Blahobyt naopak způsobuje zaostávání, ochabování a v delším časovém horizontu degeneraci se všemi negativními důsledky, které to s sebou přináší po funkční, zdravotní i psychické stránce.

Přitom se nezdá, že by náš dnešní svět byl bezpečnější, zdravější nebo přehlednější, míň stresující, něž původní divočina, ze které jsme vzešli. Spíš naopak. Člověk se honosí tím, že na své potomstvo po celá staletí vyvíjel určitý smysluplný a pozitivní tlak na rozvoj (s výjimkou vzdělaných antických rodin, později aristokratických rodin anebo při excesech malé části ctižádostivé rodičovské populace moderního věku), dokonce se mu dařilo v posledních desetiletích rozvoji dětí z různých důvodů bránit. To způsobilo současný alarmující stav, jedná se o umělý, naprosto nepřirozený vývoj.

O podstatě výchovné přirozenosti si můžete více přečíst ZDE.

Lidský pokrok zřejmě nelze zastavit, nelze celému světu nařídit nějakou prioritu. Kdyby se dnes nějaká společnost rozhodla naprosto se izolovat od okolního světa a nastavit úplně jinak pravidla svého fungování a vazeb, kdyby lidé přestali spěchat a dopřáli si klid vycházející z upnutí se k tradicím s vyloučením veškerého stresu, což po staletí vyznávali američtí indiáni, zaostala by za svým okolím a to by ji následně zničilo. Dnešní svět neodpouští, když kdokoliv ztratí konkurenceschopnost.

Proto se i v rámci Kamevédy jeví jako jediná smysluplná strategie takováto:
vzít realitu dnešního světa jako fakt, přizpůsobit se mu a vychovat děti způsobem, který jim umožní přežít.

Dobře přežít i prožít

V rámci Kamevédy nepolemizujeme se současným stavem společnosti, vše bereme jako existující reálné prostředí, ve kterém žijeme a ze kterého vycházíme. A kterému se musíme ve vlastním zájmu co nejlépe přizpůsobit. Snažíme se využít co nejvíc možností, které máme ve svém dosahu, pro naše děti. Umožňujeme jim vzít si z něho to nejlepší. Aby ho postupně dokázaly ovládnout a pak dominovat v nějakém atraktivním oboru.

Pokud náležíme mezi ty, kteří chtějí přistupovat k životu a jeho výzvám aktivně, máme dvě možnosti. Můžeme skuhrat na dnešní svět, zaujmou rebelantskou pózu a zůstat s ní někde na periferii veškerého dění. Část hnutí se o tuto cestu pokoušela, ale v konečném důsledku je nakonec přivedla do ještě větší závislosti na dnešní společnosti.

Nebo je možné zvolit opačný přístup a nasadit tempo, které ostatní způsoby výchovy nedokážou vzhledem ke svým nedostatkům a nekomplexnosti zvládnout. A nechat celé toto prostředí po určitém čase obrazně řečeno "za sebou" s tím, že se díky tomu nebude našich dětí týkat mnoho z toho dnešního negativního dění, protože se dopracovaly do pozice, kdy je jim umožněno vybrat si pro sebe jen to nejžádanější a nejlepší.

Prvním důležitým krokem v tomto ohledu je snaha nepodlehnout náhražkám a celkovému rámci našeho prostředí. Pokud se tak stane, budou mu naše děti naopak celý život sloužit, budou jeho přívěskem, budou na něm naprosto závislé. Pokud se jim podaří v samém prvopočátku odmítnout balast, náhražky a degeneraci, a vydržet na této linii podstatnou část mládí, potom mají šanci získat nikoliv jen proklamovanou, nýbrž skutečnou nezávislost a svobodu. Ekonomickou i praktickou svobodu, která jim umožní prožít lepší život zcela podle jejich představ. V tom případě se mohou stát jeho skutečným režisérem a opravdu nezávislým pánem svých postojů, preferencí i rozhodnutí.

Aby tomu tak skutečně bylo, je třeba si nejprve uvědomit, že doba se změnila. Ten krvežíznivý tygr číhající za houštinou dávno změnil podobu. Není to šelma, dnešní tygři nezabíjejí hned. Převlékli se dejme tomu do podoby masivní reklamy na věci, které vůbec nepotřebujeme. Lidé se kupříkladu mohou s nevelkou námahou udržovat ve stavu, kdy nebudou potřebovat téměř žádné medikamenty. Jenomže na ně i několikrát za hodinu útočí rafinovaná reklama. Dostává se jim pod kůži, až se nakonec začnou chovat v souladu se záměrem těch, kteří si ji zaplatili. Pak rodiče společně s dětmi spolknou pilulku, která jim přinese úlevu. Je vytvářen naprosto podvodný dojem, že tato pilulka je tím nejlepším, co svým dětem můžeme dopřát. Zhoubnost a nesmyslnost takového uvažování přestávají vnímat už i rodiče pod ataky dalších a dalších stovek podobných reklamních vstupů. Tak jak se v tomto světě mají orientovat naše děti, které s počátkem svého vnímání berou okolní svět jako prostor, kde se věci dějí správně a je jen třeba se vše naučit a adekvátně použít? Tedy i ony výrobky z těch reklam, které vůbec nejsou nezbytné, často naopak škodlivé.

Naslouchejme hlasu svého těla – něco nám sděluje

Když člověka něco bolí či trápí, má to svoji pragmatickou příčinu a tu je třeba hledat, ne potlačit. Tu je třeba najít a odstranit. Jsou situace, kdy je třeba bolest utlumit do doby, než budeme schopni příčinu potíží řešit, ale tyto situace by měly být spíš výjimečné. Dnes se ale koncerny snaží celou věc obrátit.

Vytváří dojem, že jsou tady pro nás, že nás vlastně zachraňují. Ve skutečnosti jsou ale tím šikovně zamaskovaným tygrem, který nezabíjí okamžitě, ale který si ukrajuje s našich životů svůj desátek, vyřazuje z provozu naši přirozenou imunitu, způsobuje postupně zdravotní potíže, které zvyšují naše zbytečné závislosti a v konečném důsledku i mortalitu. Jsme připravováni o peníze a snižujeme si kvalitu života.

Lidé si stále neuvědomují, že není nikdo, kdo bdí nad tím, co nám prospívá a co ne. Máš peníze a zaplatíš? Dobře, tak ti zveřejníme reklamu téměř na cokoliv

Prokazatelní škůdci už mají naštěstí cestu zavřenou, cigarety nebo drogy nesmí na veřejné fórum. Ale ty nejrafinovanější technologie napojené přes vlivné koncerny například na zdravotnictví nebo potravinářský průmysl fungují skvěle, přinášejí miliardové zisky, které umí generovat z veřejných i soukromých zdrojů. Jsou silným hráčem, který už se dokonale naučil efektivně ovlivňovat veřejné mínění, politiky a někdy bohužel i odborníky.

V rámci naší výchovy se snažíme na tyto nebezpečné zvyky upozorňovat a výdaje rodin správně pojmenovat, odhalovat, následně úspěšně eliminovat a nasměrovat je místo toho do oblastí, které děti skutečně posilují a rozvíjejí.

"Lidé, máte si myslet, že jste nemocní."
To je ta nejvýhodnější platforma pro naše obří zisky. Vezměte si lék, jednou - zabral?
Výborně!
Vezměte si ho podruhé, vezměte si ho kdykoliv, když nemáte dobrý pocit!
Berte si ho každý den, potom několikrát denně, staňte se závislým - a nakonec i skutečně nemocným. Dostali jsme Vás!!
Stali jste se našimi nejlepšími zákazníky!
V následujícím videu je to vyjádřeno naprosto přesně:
https://www.youtube.com/watch?v=PpAnMyzkivM

Řiďme se svými instinkty

Nelze se stoprocentně spoléhat na druhé, i když jsou to lékaři. Neplatí pravidlo:
Nejste si jistí? Poraďte se se svým lékařem!

Vždyť část těchto lékařů doporučuje prostředky, ze kterých získávají provize. Nejsou nezávislými odborníky, nejsou vázáni pouze jedním z nejhumánnějších poslání moderní doby - léčit a pomáhat. Stali se z nich občas obchodníci v maskovacím bílém plášti. Někteří neváhali podvádět a porušovat zákon, někteří za to byli i odsouzeni. Tohle vím nikoliv z doslechu, ale dokonce jsme u takových případů byli za svědky. Předepisují léky a radí svým pacientům skutečně ty nejlepší postupy anebo to, co dokáže zvýšit částku, která nakonec přistane na jejich kontě?

Obezřetnost je na místě v každé situaci, je to přece Váš život a život Vašich dětí. Nikdo další na světě kromě nás a prarodičů není kompetentní k tomu přehodnocovat vlivy prostředí a od těch vyloženě negativních ochránit své děti. To není jen právo, je to především povinnost.

Když jde o peníze, a tady jde o obrovské peníze, stává se ze systému původně zřízeného k tomu, aby sloužil lidem a léčil, naopak zhoubný systém, který může uškodit - zejména v některých oblastech. V lepším případě slouží lidem jen z určité části.

Nejde mi o vyvolávání nepodložené hysterie, ani o obviňování lékařů a zdravotníků obecně. Těch poctivých si vážím nadevše. Jde mi o podnícení přemýšlivosti, vzdělanosti a ostražitosti nás rodičů. Je totiž jenom na nás, rodičích, zda tyto systémy budou devastovat naše životy a úplně nás ovládnou, nebo je začneme ignorovat, přestaneme některé výrobky kupovat a tím celý tento zhoubný systém odsoudíme k zániku. Nejedná se totiž jen o drogy, léky, ale také o sladkosti, potraviny rychlého občerstvení, nápoje, hračky, negativní počítačové hry a mobilní aplikace, poslední výstřelky výpočetní a spojovací techniky, tetování, piercing, zálibu ve značkovém oblečení, v extravagantních oděvních doplňcích apod. Je toho opravdu hodně.

Věčný boj

Nicméně je třeba dodat, že jakmile už jsme nastavili režim tak, že děti jsou nuceny trávit hodiny u televize nebo na internetu, kde na ně cílená a rafinovaná reklama začne útočit a zapisovat si první úspěšné body, tak už v té chvíli tento souboj s moderní zhoubnou mašinérií koncernů prohráváme. Účinnou obranu je třeba začít stavět mnohem dříve. Bezprostředně totiž souvisí z nastavením parametrů života rodiny a s filozofií výchovy dětí.

Pokud se dětem opravdu aktivně věnujeme a dokážeme vyplnit smysluplně i zajímavě jejich čas, vliv reklamy na ně můžeme velice úspěšně omezit. Vím, že to není to jednoduché. Také jsem si tím prošel. Musíme se o rodinu postarat, umět sami sebe usměrnit v dnešním uspěchaném světě – tak kde hledat ještě prostor na zkoumání všech těch směrů? Vaši rodičovskou úlohu za Vás nikdo nesplní, v Kamevédě Vám však chceme alespoň vytvořit informační základnu – předat zkušenosti, které vedli k úspěchu, dodat inspiraci a návody, které Vás ve výchovné aktivitě podpoří.

Jednoduché nám to nedělá ani fakt, že omezení mohou děti někdy pociťovat jako křivdu. Mohou se tím vymykat svému okolí, stát se závislými na spolužácích, kteří jim dovolí nahlédnout do toho lákavého a zapovězeného světa, který se díky nesnadné přístupnosti stává o to lákavějším a žádanějším.

Aby byl takový postup skutečně účinný, musí být ze strany rodičů promyšlený, dodržovaný bez rozdílu oběma rodiči i dalšími staršími členy rodiny, a dítě s ním musí být srozuměno. Je třeba mu naše pohnutky dopodrobna vysvětlit, přesvědčit se, že nám opravdu rozumí a současně se ujistit, že s pravidly souhlasí. Je dobře, když máme své dítě "na drátě" a můžeme si kdykoliv zkontrolovat, že je v pořádku. Ještě důležitější je ale současně naše jistota, že nepropadá postupně zničujícímu světu displejů, her, reklam a sociálních sítí, který si bere tolik cenného času a způsobuje další problémy, které jsem už popisoval.

Jsou země (v předchozích článcích zmiňovaný Nový Zéland, Skotsko), kde je běžné, že děti do svých deseti či dvanácti let nemají mobilní telefony. Naši známí z Francie, rodina se čtyřmi dětmi, které všechny systematicky sportovaly, koncertovaly na klavír a vystudovaly univerzitu, neměly do patnácti let mobilní telefony. Jiným rodinám v Česku se podařilo nastavit pravidla časově omezeného vstupu svých dětí na internet. To vše je lepší než situace, kdy to rodiče prostě nechají být a jsou více méně spokojení, že jejich potomci jsou někde s mobilem ve svém pokojíčku, nevyrušují a nic po nich nechtějí.

To je stav, který svým průběhem i důsledky připomíná přijetí nesmyslné lichvářské půjčky s podmínkami, které později už nelze splnit. Jedinou obranou je takovou šílenou půjčku si prostě nevzít!

Článek z 17. února 2017

JUDr. Pavel Zacha

Předseda a garant spolku Kamevéda

JUDr. Pavel Zacha
  • autor výchovné filozofie Kamevéda
  • +420 775 178 805
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Komentáře  

0 # TelevizeDavid Steiner 19. 2. 2017 10:59
Dobrý den, já jsem zásadně proti televizi, s tím poté přichází počítač, mobil, tablet a jiné. Manželka nesdílí úplně stejný názor a tak jsme se dohodli, že ráno může koukat na pohádky a má rád taneční stanice. Já se k tomu snažím pouštět co nejvíc sport. Je to v pořádku, nebo je lepší vysadit TV úplně? Malej má 14 měsíců. Díky za odpověď

Pro vložení komentáře se prosím přihlašte

Články pro Vaši inspiraci

Květní pyl v dětské stravě

Květní pyl v dětské stravě

Pylová zrnka jsou dalším ze skvělých přírodních zdrojů, které zejména dětem mohou poskytnout mnoho benefitů. Jejich pravidelná konzumace přispívá k…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • ProHockey
  • 336x280
Nahoru