Sebekázeň je nejdůležitější schopnost úspěšných lidí

Jedná se o umění být tvrdý sám k sobě. Když jdeme za nějakým cílem a věci momentálně nejdou podle plánu, sebekázeň člověka přinutí pokračovat v systematickém úsilí, umožní překonat překážku a nakonec vstoupit do cíle. Je to schopnost umožňující zvládání procesu dosahování cílů - tedy dosahování úspěchů. Nevzniká sama od sebe, není to vrozená vlastnost, je produktem promyšleného výchovného procesu nebo silně vnímaného a kopírovaného vzoru.

Pro správnou výchovu dětí není vůbec dobré, když mají všechno, ve vrchovaté míře, a hned!

Přepych a nadbytek "korumpuje" sebekázeň dítěte, bere mu motivaci snažit se, protože svých cílů dosahuje bez snahy a námahy. Určité odříkání a nepohodlí umožňuje vytvářet charakter, protože děti vede k umění zvládat obtíže bez ztrát sebekontroly.

Dnešní děti jsou ve srovnání s dětmi před padesáti roky mírně řečeno změkčilé, už malá míra diskomfortu je úplně vyvádí z míry. Mají velice nízkou úroveň sebekázně, což je vlastně schopnost být přiměřeně přísný sám na sebe. Sebekázeň je dar, který každému dítěti přibližuje vysněné cíle, jedno v jakém oboru. Hodně dětem pomáhá vedení ke sportu, kde se učí jít vždy o kousek dál, překonávat již dosažené výkony, překonávat dosažené hranice, umět si sáhnout na dno. Tak lépe poznávají sebe samotné a skutečnou úroveň svých schopností.

Tomáš Baťa o sebekázni:

"Ve svém životě jsem poznal tisíce lidí všech národů. Shledal jsem, že v životě vládne jedna zákonitost: svět patří ukázněným, těm kteří se dokážou ovládat. Shledal jsem, že když se dostal do rukou člověka neukázněného kousek nebo kus moci, tu dříve nebo později vyběhla mu tato moc z rukou, padla na něho a učinila ho nešťastnějším, nežli byl dříve. Jeho neukázněnost ho znovu přivedla pod vládu člověka ukázněného, k prospěchu celku i jeho vlastnímu. Podobně je tomu u obchodních firem, bankovních domů, ba celých národů a států. Kázeň je život, nekázeň je smrt."

Také Kamevéda vychází z vysoké míry sebekázně.

Musí být nejprve přítomna u rodičů, aby mohla být v procesu výchovy úspěšně implantována na děti. To v konečném důsledku přináší nemalý prospěch oběma - rodičům i dětem.

Pro vložení komentáře se prosím přihlašte

Články pro Vaši inspiraci

Psychologie pro věkové období 3 - 6 let

Psychologie pro věkové období 3 - 6 let

Určitě jste si všimli, že zvlášť pedagogové potřebují děti škatulkovat, aby si mohli vytvořit nějaký univerzální systém, jak by na ně plošně v různém věku…

Ideomotorické funkce ve vrcholovém sportu

Ideomotorické funkce ve vrcholovém sportu

Kamevéda je díky svému celostnímu zaměření užitečným zdrojem informací pro rodiče všech dětí. Jejím cílem je však výchova té části dětské populace, která…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • ProHockey
  • 336x280
Nahoru