Sebekázeň je nejdůležitější schopnost úspěšných lidí

Jedná se o umění být tvrdý sám k sobě. Když jdeme za nějakým cílem a věci momentálně nejdou podle plánu, sebekázeň člověka přinutí pokračovat v systematickém úsilí, umožní překonat překážku a nakonec vstoupit do cíle. Je to schopnost umožňující zvládání procesu dosahování cílů - tedy dosahování úspěchů. Nevzniká sama od sebe, není to vrozená vlastnost, je produktem promyšleného výchovného procesu nebo silně vnímaného a kopírovaného vzoru.

Pro správnou výchovu dětí není vůbec dobré, když mají všechno, ve vrchovaté míře, a hned!

Přepych a nadbytek "korumpuje" sebekázeň dítěte, bere mu motivaci snažit se, protože svých cílů dosahuje bez snahy a námahy. Určité odříkání a nepohodlí umožňuje vytvářet charakter, protože děti vede k umění zvládat obtíže bez ztrát sebekontroly.

Dnešní děti jsou ve srovnání s dětmi před padesáti roky mírně řečeno změkčilé, už malá míra diskomfortu je úplně vyvádí z míry. Mají velice nízkou úroveň sebekázně, což je vlastně schopnost být přiměřeně přísný sám na sebe. Sebekázeň je dar, který každému dítěti přibližuje vysněné cíle, jedno v jakém oboru. Hodně dětem pomáhá vedení ke sportu, kde se učí jít vždy o kousek dál, překonávat již dosažené výkony, překonávat dosažené hranice, umět si sáhnout na dno. Tak lépe poznávají sebe samotné a skutečnou úroveň svých schopností.

Tomáš Baťa o sebekázni:

"Ve svém životě jsem poznal tisíce lidí všech národů. Shledal jsem, že v životě vládne jedna zákonitost: svět patří ukázněným, těm kteří se dokážou ovládat. Shledal jsem, že když se dostal do rukou člověka neukázněného kousek nebo kus moci, tu dříve nebo později vyběhla mu tato moc z rukou, padla na něho a učinila ho nešťastnějším, nežli byl dříve. Jeho neukázněnost ho znovu přivedla pod vládu člověka ukázněného, k prospěchu celku i jeho vlastnímu. Podobně je tomu u obchodních firem, bankovních domů, ba celých národů a států. Kázeň je život, nekázeň je smrt."

Také Kamevéda vychází z vysoké míry sebekázně.

Musí být nejprve přítomna u rodičů, aby mohla být v procesu výchovy úspěšně implantována na děti. To v konečném důsledku přináší nemalý prospěch oběma - rodičům i dětem.

Pro vložení komentáře se prosím přihlašte

Články pro Vaši inspiraci

Pohyb rozvíjí mozek dítěte

Pohyb rozvíjí mozek dítěte

Kamevéda usiluje o všestranný a komplexní rozvoj dítěte. Snaží se navést rodiče tak, aby si nastavili výchovný a organizační systém způsobem, který zvýší…

Semináře o stipendiích na školách v USA

Semináře o stipendiích na školách v USA

Milí přítelé Kamevédy, i letos Vás srdečně zveme na semináře, které pořádá agentura Stipendia.cz (dříve Sport&university) pro všechny zájemce o studium na…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • 336x280
  • ProHockey
Nahoru