Pozice sportovní psychologie v systému výchovy, který vede dítě k úspěšné kariéře

psychologSportovní psychologie představuje odbornost, která v určité vývojové fázi může pomáhat spoluvytvářet výchovný systém vedoucí k naplnění vysokých kariérních ambicí. Lze ji řadit do tzv. "servisních odborností", které je možné využít v rámci cesty za úspěchem.

Určitě není od věci, když v rámci rozvoje dítěte využijeme odborníka z oblasti psychologie. Umí pracovat s nesmírně důležitými stimuly, kam náleží například motivace. Ta je v celém tom systému stěžejním prvkem. Pokud má dítě motivaci vyniknout ve vybraném oboru, nečiní mu problém podstoupit kvalitní trénink a vše co souvisí s dokonalou přípravou na sportovní výkon.

Řada takových výkonů předurčuje budoucí sportovní úspěch. A ten se dříve nebo později dostavuje v souvislosti právě s tvrdým a kvalitním tréninkem. Je to logický systém, který se vzájemně podmiňuje. Dítě většinou vycítí svoji nedostatečnost v nějakém směru a nevytvoří si silnou motivaci v oblasti, u které o sobě vážně pochybuje, že ji může zvládnout. Silnou motivaci podporuje i zdravá sebedůvěra, která se ale zase opírá o víru ve vlastní schopnosti - což zase může být podloženo pouze systematickou a tvrdou prací.

Psychologie sehrává důležitou roli v situacích, kdy ve vztazích mezi rodičem a dítětem, pedagogem a dítětem, trenérem a dítětem, dochází k pnutí tak silnému, že v důsledku rostoucího jiskření začíná být ohrožována celá kariéra. Psycholog dokáže situaci analyzovat a navrhnout všem zúčastněným osobám opatření vedoucí ke zlepšení stavu. Případně, pokud vztahy restaurovat už nelze, doporučí změnu.

K angažování odborníka z oblasti sportovní psychologie dochází nejčastěji ve dvou případech. Pokud se v určité fázi své kariéry dítě dostane do problémů, které není v jeho silách ani v silách ostatních členů realizačního týmu rychle a úspěšně řešit.

Nebo rodiče či někdo další nabudou přesvědčení, že angažováním sportovního psychologa by mohlo dojít k uvolnění dalšího potenciálu akcelerujícího rozvoj talentovaného dítěte.

Pak jsou zde také okolnosti vyzývající ke zdrženlivosti. S angažováním psychologa není třeba spěchat a přistupovat k tomuto kroku bez zjevného důvodu jen proto, abychom působili "IN". V současné době existuje drtivá většina nesmírně úspěšných sportovců, kteří služeb sportovního psychologa nikdy nevyužili a ani jim to nepřišlo na mysl. Opravdu mentálně silný jedinec dokáže být sám sobě tím nejlepším psychologem, protože jen on dokonale zná svůj vnitřní svět, kam všichni lidé jen neradi pouštějí kohokoliv jiného.

Proti angažování psychologa už v mladém věku hovoří několik konkrétních postřehů.

 • Služby tohoto odborníka jsou nákladné a z rodinného rozpočtu mohou měsíčně odčerpat velké částky, které mohly být vynaloženy přímo do sportovního rozvoje.
 • Práce s psychologem vyžaduje čas. Je třeba za ním cestovat na testy a pohovory, z důvodu návštěvy tohoto odborníka je třeba doslova rozbombardovat tréninkový plán celého dne. Tím ale ještě více narušujeme to, co je vždy skutečnou příčinou problémů a sportovního selhávání. A tou je nedostatečná sportovní příprava a nedostatečný potenciál nutný k podání vynikajícího výkonu.
 • Pokud dítě selhává v zápasech a závodech, příčinou může být neúměrný tlak na výsledky. Stačí tento tlak na nějaký čas z jeho beder sejmout, situaci odlehčit a problémy většinou samy ustoupí.
 • Spolehlivou jistotou, která snímá stres z obavy o výsledek, je vynikající příprava, skvělá úroveň dovednostní vybavenosti a výborná kondice. Chtít dosahovat vynikajících výsledků bez této podpory musí být samo o sobě stresující. Stres obecně je třeba se naučit zvládat opakovanou praxí stejně tak, jako trénujeme dovednosti.
 • Sportovec obtížně zvládá krajní situace zvlášť v případech, kdy se v těchto situacích účastní jenom výjimečně. Jakmile vstoupí do elitní soutěže a začne v ní pravidelně závodit, postupně si zvykne a stres postupně opadne.
 • Někteří rafinovaní psychologové i další odborníci si ze své profese umí vytvořit zlatý důl, kdy s minimálním vynaloženým úsilím a za málo práce dokážou rozesílat vysoké faktury. Využívají při tom odborné a těžko čitelné metody, jejichž výsledky jsou laikovi obtížné měřitelné. Většinou je práce psychologa založena na víře klienta v nějaké postupy, kdy opravdový posun může být pouze pocitový a nelze ho uchopit nebo doložit. Člověk pak nabývá dojmu, že slouží pouze jako dojná kráva k prospěchu komusi druhému.
 • Také psychologové mohou podlehnout pokušení, které vede až ke snaze ovládnout mladého sportovce a získat neadekvátní profit
 • Práce psychologa je založena na proniknutí k těm nejintimnějším schránkám člověka. Tím, že se dítě vnitřně cizí osobě, stává se současně ovladatelným a zranitelným. Někdy ho lze i vydírat. Když od takového odborníka odejde, může mít důvodné obavy, že některé důvěrné informace vyjdou na povrch. Psycholog je sice vázán určitými etickými zásadami své profese, ale u nás se na etiku obecně příliš nesází. Lze pohodlně zařídit, aby citlivá informace vyplula na povrch z míst, které je obtížné s psychologem spojovat.
 • Někteří vynikající sportovci se opakovaně na adresu sportovních psychologů vyjádřili v tom smyslu, že v klíčových momentech závodů a zápasů jsou potom stejně na všechno sami a musí si nějak poradit. V momentě, kdy by nejvíc potřebovali oporu, ji vedle sebe nemají. Proto jí ani nevyužívají. Kromě toho jsou ty krajní pocity balancující mezi vítězstvím a prohrou, mezi extází a selháním tak obtížně definovatelné a specifické, že sportovci mají problém nezasvěcené osobě vše popsat tak, aby byli správně a přesně pochopeni. A bez dokonalé analýzy nelze napsat vynikající recept.
 • Zaznamenal jsem případy, kdy dění v klubu nebo v reprezentaci ovládl člověk, který ještě podnikal v některé z těchto servisních služeb pro hráče. Brzy bylo patrné, že ti, kteří těchto služeb začali využívat a zaplatili si měsíční poměrně vysoký paušál, měli do sestavy v klubu či reprezentaci o kousek blíž. Jakmile se do takového programu podařilo včlenit desítky nebo dokonce stovky klientů, jednalo se skutečně o výnosný byznys.
 • U osobnostní se sklony k ovládání ostatních osob a využívání této výhody ve svůj prospěch je jejich spojení s profesí sportovního psychologa poměrně nebezpečné, protože se často jedná o vzdělané a inteligentní lidi - a tedy náročné protivníky, pokud se rozhodnou svého postavení nějak zneužít.

 

Existují ale situace, kdy je angažování sportovního psychologa nejlepším řešením.

 • Pokud si dokáže vybudovat dobrý vztah s klientem založený na vzájemné důvěře a respektu, může být velmi platným členem sportovcova realizačního týmu a mít svůj podíl na dosažených úspěších.
 • Když sportovec sám opakovaně nedokáže zvládnout tíhu předzápasového stresu nebo napětí před důležitým závodem, trpí zažívacími problémy, průjmy a do zápasu jde oslabený, a pokud nikdo z jeho okolí nedokáže přinést řešení, potom je velmi vhodné psychologa angažovat. Může se mu podařit pomocí jednoduchých cvičení problém odstranit a tím sportovce zbavit nepříjemného problému a posunout ho výš.
 • Zvláště ženy sportovkyně bývají nervově labilní a dobrý psycholog, rádce a motivátor může v tomto případě dokázat zázraky.
 • Někteří psychologové dokážou analyzovat problémy ve skupině - sportovním týmu, zvolit vhodnou terapii a restartovat vztahy v tomto kolektivu způsobem, který obyčejný trenér nikdy nezvládne v podobné kvalitě. Jedná se o moderní metody práce s pracovním nebo sportovním kolektivem, které mohou v krátké době přinést výrazný efekt.
 • V krizových situacích může angažování psychologa znovu zprovoznit vztahy mezi rodičem a dítětem, nebo dítětem a trenérem. Psycholog všechny strany vyslechne, zjistí příčiny a promyslí možnosti a formy řešení. Přejde do role jakéhosi prostředníka, který "obrušuje hrany a zprůchodňuje řečiště".

Pokud je výchova vedena systematicky a správně, dítě je skvěle adaptováno a připraveno na svůj sport, má skvělou fyzičku a i dovednostně je na výši, většinou žádné problémy psychického rázu nemá. Je na rodičích, aby ho na jedné straně naučili tvrdě na sobě pracovat a každý den podstoupit tréninky a procedury, které systematicky navyšují jeho kapitál, soustavně mu ale musí umožnit samotný sport nebo hru si užít, radovat se z kamarády, udělat legraci, smát se. Tato balance je velice důležitá. Pokud proces výchovy postrádá jednu nebo druhou stránku, nemá ani potřebnou kvalitu a progres nepostupuje dostatečně rychle.

Obecně bych se klonil k názoru, že pokud se vše nachází v harmonii, není nutné psychologa angažovat. Ale je to podobné jako s trenéry nebo pedagogy. Někteří sportovní psychologové mohou mít zvláštní dar, kouzlo osobnosti a k tomu odborné znalosti, díky kterým dokážou být dobrým rádcem, uklidnit nebo povzbudit, dodat sebedůvěru, naučit sportovce ovládat své tělo a mysl do úrovně, která může představovat jeho výhodu. V takovém případě by bylo hříchem takovou možnost nevyužít.

Článek z 22. července 2016

JUDr. Pavel Zacha

Předseda a garant spolku Kamevéda

JUDr. Pavel Zacha
 • autor výchovné filozofie Kamevéda
 • +420 775 178 805
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro vložení komentáře se prosím přihlašte

Články pro Vaši inspiraci

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
 • 336x280
 • ProHockey
Nahoru