Antropologie a genetika

Důsledky nedostatku pohybu se nakonec vždy projeví

pouze pro registrované

pohybImunita. Štít, který člověka chrání, obecně stále více slábne. Velice patrné je to díky vzestupu civilizačních chorob a autoimunitních onemocnění. Významnou roli v tom hraje i úbytek pohybu. Můžeme to zvrátit? A jak?

 

Genetika pomáhá vybrat správný směr pro vaše dítě

1Jako rodiče máte při výběru nejvhodnějšího zaměření pro vaše dítě k dispozici stále větší nabídku služeb z oblasti moderní medicíny. Ta vám může pomoci nashromáždit už v průběhu předškolního věku dítěte dostatek informací, které potřebujete pro kvalifikované řešení otázky výběru nejvhodnějšího sportu či jiného oboru pro dítě. Jakou roli při tom hraje fakt, že má vaše dítě sprinterský gen nebo gen se sklonem k závislosti?

Klíč od brány životního osudu dítěte

pouze pro registrované

male foto_copyDítě se během svého vývinu setká s mnoha osobami, které do jeho života významně zasáhnou. Pro většinu dětí jsou z těchto osob nejdůležitější rodiče. Matka a otec. Ti drží v ruce zlatý klíč, kterým (ne)odemknou jednotlivé brány na cestě životem své ratolesti. 

 

Rodiče mají obrovskou odpovědnost za budoucnost svých dětí, která se začíná tvořit již v prvních letech jejich života. Neovlivní sice celý život dítěte, ale rozhodují o pojetí jeho výchovy v rodině a tvoří tak základy osobnosti a také směřování. O tomto a mnoha dalších významných tématech jsem měl možnost podiskutovat na pracovní schůzce s předním českým vědcem v oblasti antropologie a genetiky, Doc. RNDr. Petrem Sedlákem, Ph.D, z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Rád bych se o s Vámi o ně nyní podělil.

Pro tento článek jsem zvolil témata:

  • Prvních šest let života má zásadní vliv na pohybový potenciál člověka
  • Důsledky nízké pohybové aktivity v předškolním věku na fyziologii těla, pohybovou koordinaci a prostorovou orientaci
  • Následky obezity a latentní obezity na vzrůst dítěte
  • Faktory ovlivňující růst dítěte

Z výčtu vědeckého a výzkumného zaměření je zřejmé, že jsou tato témata důležitá pro rodiče všech dětí, zejména však těch, kteří chtějí své děti vést ke sportu. Takže pojďme přímo k věci.

Články pro Vaši inspiraci

Rubrika VÍTE, ŽE...?

Rubrika VÍTE, ŽE...?

Milí čtenáři a členové klubu, připravili jsme pro vás novou rubriku sportovních i mimosportovních zajímavostí.   Nazvali jsme jí VÍTE,…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • 336x280
  • ProHockey
Nahoru