Shyby

  • disciplína je zaměřená na rozvoj síly horních končetin a zpěvnění středu těla (core) 
  • dítě naskočí na žerď hrazdy do visu o napjatých pažích (může být vysazeno s dopomocí), uchop podhmatem nebo nadhmatem, podle svého uvážení, a zkříží nohy. Šířka úchopu je libovolná, doporučuje se přibližně šíře ramen dítka
  • z visu o napjatých pažích se dítě plynulým a současným pohybem obou paží přemístí do visu o skrčených pažích (shybu). Shyb je započítán v momentě, kdy je jeho brada (dolní čelist) na úrovni žerdi hrazdy. Zpět se spustí opět plynulým a současným pohybem obou paží do visu o napjatých pažích a začíná další shyb. Takto pokračuje, dokud má sílu. Započítává se počet dokončených shybů
  • každé dítě startuje samo a má k dispozici dva pokusy, započítává se lepší výsledek
  • měrná jednotka disciplíny - počet shybů, shyb začína a končí v poloze visu s napjatými pažemi
  • určeno pro kategorie čtyřletých až sedmiletých dětí

Čtyřletí

Hanuliak Michal, Žilina 12
Mrkosová Ellen, Nové Město 7
Kaštan Tomáš, Velké Meziříčí 1
Pešek Matyáš, Velké Meziříčí 1

Pětiletí

Stoklasa David, Velké Meziříčí 2
Caha Jaroslav, Velké Meziříčí 1

Šestiletí

Dobrovolný Martin, Velké Meziříčí 5
Záhora Jiří, Liberec 5
Janáček Mikuláš, Oudoleň 4
Krejčí Magdaléna, Velké Meziříčí 3
Volfová Ema, Otín 3
Fejgl Matyáš, Vratislavice 1
Koudela Tobias, Velké Meziříčí 1

Sedmiletí

Pospíchal Filip, Velké Meziříčí 8
Vasil Michal, Velké Meziříčí 5
Fic Josef, Velké Meziříčí 4
Brejcha Jan, Plzeň 2
Šmehil Oliver, Liberec 1
Zajda Martin, Liberec 1
Reklama
Reklama
  • 336x280
  • ProHockey
Nahoru