Myelinizace mozku dítěte

Malý fotbalista: výchova, rozvoj a trénink

pouze pro registrované

fotbalistiNejhodnotnější zkušenosti o výchově je možné předávat tehdy, když popisované procesy a postupy aktuálně prožíváte v praxi, analyzujete jejich dopady, přemýšlíte nad nimi a den po dni korigujete použité postupy podle jejich efektivity a osobnosti dítěte. O takové bych se s vámi dnes chtěl podělit.

 

Nedávno jsem měl možnost rozvíjet po dobu necelých dvou měsíců čtyřletého vnuka Noa Gebre Selassie, který je od prvopočátku nasměrovaný na fotbalovou kariéru a vykazuje již v tomto dětském věku určité důležité znaky, které mě svádí k názoru, že by v budoucnu mohl být v tomto sportu úspěšný.

V následujícím textu najdete postupy a metody pohybového tréninku i způsob vedení celkové výchovy vhodné pro čtyřleté dítě. Používám konkrétní data a postoje k situacím, které se během tréninku vyskytly, uvádím i své hodnocení a doporučení.

Tajemství efektivního učení

uceni kameveda_copyMy rodiče si přejeme, aby naše děti v životě maximálně uspěli. Vhodnou přípravou můžeme svým dětem pomoci vytvořit si budoucnost plnou reálných ambicí. Abychom však dokázali zvolit tu správnou průpravu, musíme nejprve sami pochopit samotnou podstatu učení, rozvíjení dovedností a budování předností, které dnešní svět u mladého člověka nejvíc oceňuje.

 

Časová okna rozvoje dítěte

pouze pro registrované

casova okna_rozvoj_diteteJedním z pravděpodobných důvodů, proč se lidstvo v minulosti posouvalo ve svém vývoji jen po relativně malých krůčcích, byly kromě celé řady ostatních příčin také naprosto chybné představy odborníků o věkových periodách, ve kterých je vhodné u dítěte rozvíjet určité schopnosti.

Komplexní pohybový rozvoj dítěte

komplexni rozvoj_pohyb_diteSpolu s cílem podporovat dítě v jeho budoucí úspěšné kariéře je snahou Kamevédy také výchova sebevědomých a všestranných atletů, univerzálních sportovců.

Z hlediska této efektivní výchovy je naprosto klíčový předškolní věk prakticky ve všech důležitých oblastech. V tomto období by dítě mnělo zvládnout základy všech klasických sportů a pohybových aktivit, které jsou dostupné v jeho životním

 

prostoru. Tyto činnosti by se měly ve vhodném poměru prolínat s kvalitním založením znalostí a dovedností intelektuálního charakteru, komunikačního vybavení, imunity a odolnosti.

Nyní bych se chtěl věnovat pouze rozvoji pohybové inteligence. Pokud jsme tedy využili příležitost útlého mládí a naučili své dítě základům maxima pohybových dovedností, ještě než vstoupilo do první třídy základní školy, pohlížejme na další čtyři roky, tedy období od šesti do deseti let, jako na příležitost pro nadstavbu a zdokonalení úrovně dítěte v jednotlivých sportech.

Jistě již budeme profilovat jen několik málo sportů, které si dítě oblíbilo a jeví se smysluplné věnovat se jím více. Současně bychom měli pokročit také v ovládnutí spektra ostatních sportů a aktivit, o kterých už tušíme, že budou v případě konkrétního dítěte považovány za "pouze" doplňkové.

Myelin a výživa

pouze pro registrované

foto male_copy_copy_copyMyelin byl dlouho přehlížen jako nepodstatný element, vědci ho nejprve považovali za "pouhého přihlížejícího" důležitým mozkovým procesům. Až kolem roku 2000, kdy začali ke svému bádání používat metodu speciální aplikace magnetické rezonance nazvanou jako "zobrazování difuzních tenzorů", jejímž výstupem je barevná mapa mozku.

Vědci nejprve objevili, že strukturální nedostatky v myelinových vrstvách souvisí s poruchami, jako je dyslexie, autismus, poruchy pozornosti, posttraumatická stresová porucha nebo dokonce i patologické lhaní. Velká část neurologů se soustředila na spojení myelinu s poruchami, ale někteří se začali věnovat otázce, jakou roli hraje u normálních nebo velice úspěšných jedinců. 

 

A byla tu revoluce v celé neurologii. Na jejím základě by měla následovat i podobně převratná revoluce v metodice učení dovedností a ve výchově obecně. Kamevéda jako první komplexně reaguje na tyto převratné objevy svojí teorií a metodikou výchovy.

Dnes vědci zastávají jednoznačný názor: Čím více máte myelinu, tím můžete být chytřejší.

Odpověď na otázku, proč opice neumí mluvit, je prostá. V jejich mozku je o 20% myelinu méně než u člověka. Lze je naučit různé operace na úrovni tříletého dítěte, ale dál už to nejde, nemají na to dostatečnou mozkovou kapacitu.

U člověka vzniká myelin kolem čtvrtého prenatálního měsíce, jeho maximální produkce může v ideálních podmínkách kulminovat v prvních dvou letech věku. Dochází k jeho devastaci i nové tvorbě. Objem myelinu u zdravého člověka narůstá až do věku padesáti let. Starší lidé dokážou zpracovat velké množství informací na mnoha úrovních, což je skutečná podstata moudrosti. Složité činnosti, jako je vládnutí nebo psaní románů, jsou v drtivé většině případů lépe vykonávány lidmi, kteří v průběhu života a tréninku svého mozku nashromáždili největší množství myelinu.

A co můžeme udělat pro to, abychom měli více myelinu? Kromě jiného podpořit jeho tvorbu výživou.

Co je myelinizace mozku

foto male_copy_copyMyelinizace mozku je převratný vědecký objev, který objasňuje podstatu rozvoje dítěte, proces učení, založení a rozvoje talentu.

Pojem "myelin" se stále ještě kolem nás nepoužívá v rozsahu, který by si zasloužil. Jedná se o skutečně převratný objev mimořádného významu, který by měl poměrně dramaticky změnit pohled na veškeré moderní výchovné, výukové a tréninkové procesy.

 

V okolním světě se tak už děje, u nás je to pro většinu rodičů i pedagogů stále cosi neznámého. Myelin, jako absolutní urychlovač procesů probíhajících v lidském mozku, se tvoří v průběhu nějakého rozvoje - tedy v momentech určitého snažení, učení, her nebo tréninku. Množství a kvalita tohoto učení, tréninku, je přímo závislé na množství tvorby myelinu. 

Články pro Vaši inspiraci

Výuka jízdy na kole

Výuka jízdy na kole

Zvládnutí základů jízdy na kole považujeme za důležitý úspěch v oblasti komplexní pohybové výchovy. Jde o výzvu srovnatelnou s prvním lezením po čtyřech nebo s…

Rodiče na sebe nesmí zapomínat!

Rodiče na sebe nesmí zapomínat!

Kamevéda je primárně zaměřena na rozvoj dítěte matkou a otcem. Jakmile přichází dítě na svět, vyzýváme k omezení některých činností, zájmů a aktivit ve…

Tajemství lidského těla

Tajemství lidského těla

Dnes bychom vám rádi dali do povědomí moderní filmový výukový zdroj. Nabízí zcela originální pohled na vývoj člověka, na možnosti jeho učení, tréninku a rozvoje…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • ProHockey
  • 336x280
Nahoru