Motivace

„Chci, aby Vaše dítě selhalo“!

pouze pro registrované

selhani vychovaAno, čtete správně. Josh Levine, bývalý hokejista a zakladatel sportovní akademie Fortis, nabádá rodiče k tomu, aby své děti nechali prožít neúspěch a naučili je, že selhání je součástí životního vývoje. Umění vyrovnat se s neúspěchem je podle něj jedním ze schodů, které vedou k těm nejvyšším cílům. 

Proč a jak motivovat dítě k lehké atletice

pouze pro registrované

motivace sport_kamevedaMnozí sportovně založení rodiče malých dětí se zamýšlejí nad tím, jak své dítě správně nasměrovat za opravdovým úspěchem. Ve své podstatě je to velice jednoduché. Stačí nějak zařídit, aby dítě dokázalo nějakou věc se zaujetím procvičovat v obrovském počtu opakování.

 

Tisíckrát, stotisíckrát, milionkrát...

Opakováním se každý zlepšuje, myelinizuje potřebné mozkové cesty, postupně staví a vylepšuje víceúrovňové neuronové dálnice, dosahuje jistoty, dokonalosti, virtuosity, geniality. Cesta směrem k záři úspěchu je tedy naprosto zřejmá a stejná v každém oboru lidské činnosti. Otázkou však zůstává, jak dítě k něčemu takovému přimět?

RESILIENCE: Úloha psychické odolnosti při výchově a dosahování úspěchů

pouze pro registrované

cesta odolnost_resilience_výchovaÚroveň celkové psychické odolnosti, resilience, je důležitá v každodenním životě. Při budování úspěšné kariéry a pro rozvoj úspěšné osobnosti je však přímo klíčová. Usilujeme-li o dosažení vysokého cíle, jsme neustále konfrontováni s náročnou přípravou, dlouhodobými závazky, všudypřítomnými pochybnostmi, cestováním, investicemi, potřebou rozhodování, volbou z množství možností a podstupováním rizika. Všechny tyto situace náš organizmus vystavují tlaku,

 

který může nepozorovaně a velice pozvolna narušovat pevnost naší víry a odhodlání. Zrníčko po zrníčku může rozdrobit a odplavit náš pracně nashromážděný potenciál a koncentrovanou kvalitu.

Práce na psychické odolnosti, její neustále budování a posouvání na vyšší úroveň je jeden z primárních cílů úspěšné výchovy Kamevédy. Resilience je významnou součástí rozvoje osobnosti dítěte a jedním ze zásadních pilířů motivace. Orientace pouze na hromadění praktického potenciálu dítěte a jeho excelentních dovedností by mohla skončit nečekaným zlomem v kariéře. Aby mohl proces všestranného rozvoje dítěte probíhat nerušeně a aby bylo možné vybudovaného potenciálu maximálně využít, potřebujeme ho podpořit odolností. Potenciál je poklad, který je třeba dobře chránit.

Úlohou rodičů v procesu výchovy je osvojit si obsáhlý komplex problematiky a informací tak, aby jejich jednání a výchova nebyly řízeny nahodilostí a nepřesnou intuicí, ale aby dokázali postupovat promyšleně a uvědoměle směrem, který jejich ambice podpoří. A resilinence je jedním z podstatných témat výchovy. Pojďme se mu tedy věnovat.

Vít Schlesinger: SPORT-HACKING

pouze pro registrované

schema sport_hacking_maleVít Schlesinger je vyhledávaný odborník na stravu a motivaci vrcholových sportovců. Klade důraz na komplexní pojetí sportovní přípravy – tedy propojení tréninku s optimální stravou, dokonalou regenerací a vyrovnanou psychikou. Tento celostní přístup k přípravě nazval SPORT-HACKING a nadále ho kontinuálně rozvíjí. Mezi jeho klienty patří řada nejen českých, ale i zahraničních reprezentantů.

 

Této problematice se věnuje již více než 10 let a získané poznatky aplikuje i sám na sobě. Je známý experimenty se svým tělem a snahou o posouvání hranic lidského potenciálu. Své zkušenosti předává na přednáškách a ve svých publikacích. Níže si můžete přečíst první společný rozhovor. 

Kde leží počátky motivace dítěte

pouze pro registrované

foto male"Budoucnost patří těm, kdo uvěří svým krásným snům."
Eleanor Rooseveltová

Je mnoho aspektů, které ovlivňují úspěch mladého člověka. Každý z nich může kariéru podporovat nebo devastovat. Existují ale některé absolutně prvotní, bez kterých nelze ani začít cokoliv rozvíjet. Ty, bez kterých se neobejdeme. A sem, na počátek toho všeho budoucího, musíme postavit motivaci.

Nestojí úplně na počátku, protože když se dítě narodí, rodiče s ním nejprve komunikují, mazlí se s ním, protahují ho a cvičí - prostě ho rozvíjejí jen na základě jeho vrozené touhy hýbat se, komunikovat
a poznávat okolní svět. Jedná se o hru, zábavu a přirozenou aktivitu, kterou je vhodné maximálně stimulovat a podporovat. Potom se dítě učí chodit, chytat a házet míč, kopat do něj, učí se mluvit, posouvat se ve svých dovednostech dál. Ani zde však ještě nelze hovořit o potřebě ho motivovat k tomu, aby si nějakou činnost zamilovalo. Po těchto hravých počátcích ale nastává moment, kdy dítě vstupuje do období, ve kterém si může vytvořit základ mohutné motivace k provádění svých oblíbených činností, jímž se bude chtít věnovat mnoho let, někdy i celý život. A zde už rodiče mohou sehrát roli naprosto zásadní, pokud chtějí nějak ovlivnit to, zda si dítě oblíbí sport, rozvoj svého intelektu, umělecký směr nebo jen neplodné brouzdání po internetu či vymetání mejdanů.

Chtěl bych tímto zamyšlením upozornit rodiče, že po narození dítěte drží všechny důležité trumfy pro ovlivnění jeho životní dráhy ve svých rukou. Musí pečlivě zvažovat každý tah a hrát s nimi prozíravě. Pokud svoji pozici využijí, mohou dítě nasměrovat žádoucím směrem, aniž by si kdy uvědomilo, že se nejednalo čistě o jeho vlastní rozhodnutí.

Přihlašte se a přečtěte si dalších 9 stran A4.

Význam motivačních prvků v procesu výchovy talentovaného dítěte

pouze pro registrované

kamevMotivace hraje v rámci Kamevédy a obecně v jakékoliv kariéře naprosto klíčovou roli. Vždyť nejprve je třeba, aby alespoň jeden z rodičů zatoužil dát svému dítěti největší možný dar, kromě života samotného. Aby ho chtěl rozvíjet moderně a sofistikovaně v souladu s úrovní současné vědy i osvědčených praktických zkušeností. K něčemu takovému v sobě musí najít nějakou motivaci. Tu potřebuje nejprve k tomu, aby dokázal přesvědčit i druhého partnera o smysluplnosti takového záměru. Potom musí mít motivaci k potlačení svého ega a pohodlnosti, aby mohl vytvořit základnu a prostor pro tento záměr. Po narození dítěte je nutné využívat silné motivace k celodenní práci s dítětem a snaze nastavit všechny důležité procesy tak, aby skvěle fungovaly. A potom musí dojít k nejdůležitějšímu momentu. K vytvoření situace, kdy dítě naprosto přirozeně převezme tuto motivaci svázanou s mateřským pudem a rodičovskou láskou za svoji vlastní a s nezměrnou silou a energií mládí postupně přijme odpovědnost za veškeré dění v momentě, kdy odejde z domova naplnit v té chvíli už své vlastní sny, ambice a kariéru.

Přihlašte se a přečtěte si dalších 5 stran A4!

Články pro Vaši inspiraci

Výuka jízdy na kole

Výuka jízdy na kole

Zvládnutí základů jízdy na kole považujeme za důležitý úspěch v oblasti komplexní pohybové výchovy. Jde o výzvu srovnatelnou s prvním lezením po čtyřech nebo s…

Rodiče na sebe nesmí zapomínat!

Rodiče na sebe nesmí zapomínat!

Kamevéda je primárně zaměřena na rozvoj dítěte matkou a otcem. Jakmile přichází dítě na svět, vyzýváme k omezení některých činností, zájmů a aktivit ve…

Tajemství lidského těla

Tajemství lidského těla

Dnes bychom vám rádi dali do povědomí moderní filmový výukový zdroj. Nabízí zcela originální pohled na vývoj člověka, na možnosti jeho učení, tréninku a rozvoje…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • 336x280
  • ProHockey
Nahoru