Rozvoj intelektu dítěte

annie-spratt-66432Rozvoj různých forem inteligence dítěte bude do budoucna představovat úžasný fenomén. Před dvaceti roky jsem sestavoval strategii výchovy - později nazvanou Kamevéda, která se jaksi intuitivně rozvětvovala každý den také do oblasti rozvoje intelektu. Ale přiznám se, že jsem tehdy ty obrovské možnosti rozvoje mozkového potenciálu zdaleka nedoceňoval. Neměl jsem potřebné informace a proto jsem chápal rozvoj intelektu v rámci převažujícího rozvoje pohybové inteligence jako prostředek k dosažení ideální balance celkového rozvoje a jako činnost kompenzačního charakteru. Přecházení z pohybové do intelektuální činnosti a obráceně umožňovalo prakticky celodenní aktivní rozvoj dítěte, aniž by bylo unavené nebo znuděné.

 
Zobrazit více

Pohyb rozvíjí mozek dítěte

pouze pro registrované

mozek pohybKamevéda usiluje o všestranný a komplexní rozvoj dítěte. Snaží se navést rodiče tak, aby si nastavili výchovný a organizační systém způsobem, který zvýší pravděpodobnost dosažení cíle/úspěchu na maximum. Opírá se při tom také o názor, že jednotlivé druhy inteligence jsou vzájemně propojeny, ovlivňují se a podporují. Na vztah té pohybové a intelektuální se zaměříme v dnešním článku. 

V lidském těle se nic neděje izolovaně. Jednotlivé děje vnitřního mikrosvěta ovlivňují další, které nás většinou vůbec nenapadne si spojit. Jednou z tezí, které z hlediska vývoje dítěte patří

 

k těm nejdůležitějším, je také tvrzení, že sportování ve velké míře ovlivňuje rozvoj mozku. Při sportu dochází nejen k růstu pohybové inteligence a podpoře systémů v lidském těle, které pohyb umožňují. Díky pravidelnému zvládání rozmanitých pohybových potřeb, se tento progres promítá také do růstu celkové kapacity a výkonu lidského mozku.

Určitá část rodičů Kamevédy se orientuje na podporu svých dětí v oblasti sportu a někteří z nich mají v tomto ohledu už na počátku velké ambice. Z jejich okolí k nim občas směřují výčitky nebo obavy, že jde o příliš riskantní a jednostranné zaměření, které nemusí být úspěšné. Zdaleka ne každý mladý sportovec podepíše profesionální smlouvu. A pokud se tak nakonec skutečně nestane, je mnohaleté úsilí dítěte i rodičů označeno jako neúspěch, zmařená investice a mnoho ztraceného času.

Rodiče však nemusí mít o své děti obavu ani v tomto případě. Pokud jejich ratolesti během dětství zvládnou fyzicky i mentálně náročnou přípravu na vrcholové sportování, v životě si pak poradí i s jinými oblastmi. Troufáme si říct, že ať už si vyberou cokoliv, budou dobře nastaveni na dosažení vysokého a jasného cíle.

Dítě a mobil

pouze pro registrované

dite mobil_kamevedaPsychologové s nadsázkou prohlašují, že některé dnešní děti se už "narodily s mobilem v ruce". Rozvoj komunikačních technologií s sebou přináší nutnost přizpůsobit tomuto fenoménu také výchovu a zvolit adekvátní výchovné metody již odmala.

Veronika Duketová: úspěchy nepřijdou bez úsilí

pouze pro registrované

fyzikaVeronika Duketová je osmnáctiletá gymnazistka, která vybojovala třetí místo na mezinárodní fyzikální olympiádě v Pekingu. Bude z ní jednou úspěšná vědkyně nebo dokonce laureátka Nobelovy ceny?

 

Někdy máme štěstí, že se setkáme s důkazem úspěšné výchovy přímo ve své blízkosti. Pan Duket z Velkého Meziříčí je úspěšný trenér fotbalové mládeže i organizátor velkých sportovních akcí. Mám velkou radost, že se nabídl k aktivní účasti při organizačním zajištění Letních her Kamevédy 2019. Ale naše poslední setkání se odvíjelo na téma úspěchu jeho dcery Veroniky. 

V dnešním článku bych vás rád seznámil s některými okamžiky jejího zajímavého a inspirativního životního příběhu. Lze na něm prokázat, že vrcholové studium a vědecké bádání je v oblasti kvantity i kvality vynakládaného úsilí srovnatelné s oblastí vrcholového sportu. Současně její zkušenost podporuje názor, že na vysoké mety v oblasti studia a vědy dnes prostě nelze dosáhnout podřimujíce na gauči, ale jsou naopak spojeny s extrémními zkouškami vůle, velkou porcí studia navíc a se vše propojujícím enormním úsilím.

Stages: izraelská metoda rozvoje excelentních schopností u dítěte

pouze pro registrované

Opher Brayer_2_Na některých základních školách v Ústeckém kraji, momentálně jich je deset, zkoušejí pedagogové metodu Ophera Brayera určenou pro děti na prvním stupni základních škol. Děti při ní excelentně počítají a skvěle vyprávějí. Jedná se o výukovou metodu zvanou krátce "stages", tedy „fáze". Pomocí nejrůznějších her pomáhá dětem rozvíjet logické myšlení. Brayer tvrdí, že s touto metodou se děti učí desetkrát rychleji.

 

Empatie a její význam ve výchově dětí

pouze pro registrované

empatie vychovaLoni jsem trénoval atletiku na sportovním areálu u Světlé. V průběhu tréninku přišla na hřiště mladá maminka se třemi dětmi, nejstaršímu mohlo být sotva šest let. Na matce bylo vidět na první pohled, že je silně věřící. Z těchto lidí vyzařuje takový zvláštní klid a vyrovnanost. Často se tak trochu jinak usmívají, aniž by k tomu měli zřetelný důvod. Jsou něčím úplně jiní. Jakoby se ani nehodili do dnešní hektické doby.

 

Když jsem si balil věci nedalo mi to a zeptal jsem se, jak by si přála vychovat svoje děti? Jaké jsou hlavní cíle a priority její výchovy? A ta mladá matka hned bez přemýšlení odvětila, že by si moc přála vychovat z nich citlivé a empatické osobnosti, dál už neměla úplně jasno, co dalšího by to ještě mělo být.

Trénink koncentrace u dítěte

koncentraceStejně jako v každodenním životě, i ve sportu je soustředění klíčem k dosahování skvělých výkonů. A stejně jako mnoho dalších schopností, i koncentraci je dobré rozvíjet již od nejrannějších období dětství.

Jak můžeme dítě vést ke zlepšení koncentrace? Jaké překážky nás mohou potkat? A jakými konkrétními cvičeními si můžeme v jejím tréninku pomoct? Na tyto otázky jsme se hledali odpověď níže v článku.

 

Úloha emoční inteligence ve výchově a její přínos pro budoucí kariéru dítěte

pouze pro registrované

foto male_copy_copyKaždé dítě má originální osobnost, každé prožívá své emoce po svém, stejně jako my dospělí. To, jakým způsobem reaguje a chová se, závisí na vrozeném temperamentu a na schopnosti své emoce rozpoznávat a pracovat s nimi.

 

Rodiče, trenéři, učitelé a další, kteří o dítě pečují, mají zásadní vliv na jeho rozvoj. To, jak na něj působí, jaké podněty a zkušenosti mu připravují, se odrazí v tom, jaké bude dítě zaujímat postoje, zda bude životní optimista či pesimista, zda si bude schopen vytvářet dlouhotrvající vztahy, a dokonce jak bude jednou úspěšné v zaměstnání a osobním životě. Děti, které projdou „emočním tréninkem", jsou více odolné a převažují u nich pozitivní emoce. Snadněji se vyrovnávají se stresem, strachem i smutkem.

Jen samotná emoční inteligence (EI) samozřejmě není zárukou úspěchu v profesním životě, je však nepostradatelnou součástí pro jeho dosažení. Emoce (mysl) a tělo nepracují odděleně, ale působením biologických procesů jsou úzce propojeny. Naše mysl vede naše kroky, proto je jedním ze zásadních pilířů našeho úspěchu v životě.

Články pro Vaši inspiraci

Strategie výběru sportu pro dítě

Strategie výběru sportu pro dítě

Situace na profesionálním sportovním trhu doznala v posledním období několik zajímavých změn. Ty mohou být zajímavé pro rodiče malých dětí, jež přemýšlí nad…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • ProHockey
  • 336x280
Nahoru