Rozvoj intelektu dítěte

annie-spratt-66432Rozvoj různých forem inteligence dítěte bude do budoucna představovat úžasný fenomén. Před dvaceti roky jsem sestavoval strategii výchovy - později nazvanou Kamevéda, která se jaksi intuitivně rozvětvovala každý den také do oblasti rozvoje intelektu. Ale přiznám se, že jsem tehdy ty obrovské možnosti rozvoje mozkového potenciálu zdaleka nedoceňoval. Neměl jsem potřebné informace a proto jsem chápal rozvoj intelektu v rámci převažujícího rozvoje pohybové inteligence jako prostředek k dosažení ideální balance celkového rozvoje a jako činnost kompenzačního charakteru. Přecházení z pohybové do intelektuální činnosti a obráceně umožňovalo prakticky celodenní aktivní rozvoj dítěte, aniž by bylo unavené nebo znuděné.

 
Zobrazit více

Šachy: dobrá volba pro rozvoj intelektu

pouze pro registrované

sachy kameveda_uvodŠachy spadají pod označení "sport", ale v rámci Kamevédy bych je spíš zařadil do rozvoje intelektu. Z hlediska výchovy je sport vrcholnou formou rozvoje pohybové inteligence, šachy toto kriterium nesplňují. Jsou sportem vzhledem k možnosti soupeření dvou a více šachistů mezi sebou, pořádání soutěží, turnajů a mistrovství, které jsou organizovány podobným způsobem jako soutěže v jiných sportech.

Aktuálně jsou ale šachy nesmírně aktuální příležitostí pro rozvoj dětí, protože je lze provozovat v době dlouhodobých covidových omezení i na dálku, s využitím nejrůznějších technických prostředků. Pokud jsem již dříve vyslovil názor, že současná doba je komplikovaná, ale současně představuje skvělou příležitost k nerušenému rozvoji dětí, rozvoj šachového umění je jednou z vhodných a snadno uchopitelných možností, jak lze takový rozvoj v současnosti prakticky provádět.

Kvalitu života v dospělosti zakládáme už v prvních letech. Jak ji můžeme být nápomocni?

pouze pro registrované

kvalita zivotaPrvní roky života jsou důležité nejen z hlediska rozvoje schopností a dovedností. Dítě si během nich také podvědomě osvojuje mnohé návyky, postoje a vytváří si klíčové struktury vědomí. Vnímá první společenské vztahy, rodinné role matky a otce. Významným způsobem se už v tomto období formují preference v mnoha životních oblastech.

Základ osobnosti je z velké části daný zděděnými vlastnostmi a predispozicemi. Zda se však tyto vlastnosti rozvinou, je ve velké míře ovlivněno právě tímto obdobím a s ním spojenými prožitky. Uvádí se, že až z 80 %.

Co je dobré o tomto období a jeho vlivu na dospělost vědět?

Chcete chytré a úspěšné dítě? Respektujte svého partnera!

pouze pro registrované

rodinaKvalita rodinného prostředí je jedním z hlavních témat a pojmů v pomyslném slabikáři rodičovství. Kolaps vztahu, dnes tak běžně se vyskytující společenský jev, již stál mnoho dětí sebevědomí, stabilitu a následně úspěch v životě. V mnoha případech mu přitom LZE předejít a dětem tak umožnit plnohodnotný rozvoj a vysokou úroveň intelektu.

 

O tom, zda jednou bude dítě v životě úspěšné či ne, rozhoduje mnoho faktorů. Jedním z těch nejdůležitějších je rodičovské zázemí, a to i ve smyslu vzájemného vztahu rodičů mezi sebou. To, co mnozí intuitivně tušíme, jsou již schopni doložit také vědci svými výzkumy – o úrovni potenciálu dítěte rozhoduje úroveň etiky, lásky a víry v hodnotu vztahů mezi členy rodiny.  

Dnešní článek je věnovaný poznatkům z této oblasti, spojitosti mezi rodinným zázemím a nervovým systémem dítěte:

  • Rodinná pohoda = pilíř úspěšné osobnosti
  • John Gottman: laboratoř lásky
  • Uzavřený kruh: dítě - rodič - dítě
  • Vliv emocionálně (ne)stabilního prostředí na nervový systém dítěte
  • Škola rodičovství
  • Co by se rodiče měli naučit ještě před narozením potomka?
  • Začít včas je důležité

Jak zlepšit pozornost u dítěte aneb příliš mnoho hraček škodí

pouze pro registrované

hračkyČím více podnětů, tím lépe pro dětský mozek?
Kdepak!
Příliš mnoho hraček ztěžuje dítěti pozornost a brání představivosti!

Na rozvoj dětské pozornosti mají výrazný vliv tyto prvky:

Pohyb rozvíjí mozek dítěte

pouze pro registrované

mozek pohybKamevéda usiluje o všestranný a komplexní rozvoj dítěte. Snaží se navést rodiče tak, aby si nastavili výchovný a organizační systém způsobem, který zvýší pravděpodobnost dosažení cíle/úspěchu na maximum. Opírá se při tom také o názor, že jednotlivé druhy inteligence jsou vzájemně propojeny, ovlivňují se a podporují. Na vztah té pohybové a intelektuální se zaměříme v dnešním článku. 

V lidském těle se nic neděje izolovaně. Jednotlivé děje vnitřního mikrosvěta ovlivňují další, které nás většinou vůbec nenapadne si spojit. Jednou z tezí, které z hlediska vývoje dítěte patří

 

k těm nejdůležitějším, je také tvrzení, že sportování ve velké míře ovlivňuje rozvoj mozku. Při sportu dochází nejen k růstu pohybové inteligence a podpoře systémů v lidském těle, které pohyb umožňují. Díky pravidelnému zvládání rozmanitých pohybových potřeb, se tento progres promítá také do růstu celkové kapacity a výkonu lidského mozku.

Určitá část rodičů Kamevédy se orientuje na podporu svých dětí v oblasti sportu a někteří z nich mají v tomto ohledu už na počátku velké ambice. Z jejich okolí k nim občas směřují výčitky nebo obavy, že jde o příliš riskantní a jednostranné zaměření, které nemusí být úspěšné. Zdaleka ne každý mladý sportovec podepíše profesionální smlouvu. A pokud se tak nakonec skutečně nestane, je mnohaleté úsilí dítěte i rodičů označeno jako neúspěch, zmařená investice a mnoho ztraceného času.

Rodiče však nemusí mít o své děti obavu ani v tomto případě. Pokud jejich ratolesti během dětství zvládnou fyzicky i mentálně náročnou přípravu na vrcholové sportování, v životě si pak poradí i s jinými oblastmi. Troufáme si říct, že ať už si vyberou cokoliv, budou dobře nastaveni na dosažení vysokého a jasného cíle.

Dítě a mobil

pouze pro registrované

dite mobil_kamevedaPsychologové s nadsázkou prohlašují, že některé dnešní děti se už "narodily s mobilem v ruce". Rozvoj komunikačních technologií s sebou přináší nutnost přizpůsobit tomuto fenoménu také výchovu a zvolit adekvátní výchovné metody již odmala.

Články pro Vaši inspiraci

Výuka jízdy na kole

Výuka jízdy na kole

Zvládnutí základů jízdy na kole považujeme za důležitý úspěch v oblasti komplexní pohybové výchovy. Jde o výzvu srovnatelnou s prvním lezením po čtyřech nebo s…

Rodiče na sebe nesmí zapomínat!

Rodiče na sebe nesmí zapomínat!

Kamevéda je primárně zaměřena na rozvoj dítěte matkou a otcem. Jakmile přichází dítě na svět, vyzýváme k omezení některých činností, zájmů a aktivit ve…

Tajemství lidského těla

Tajemství lidského těla

Dnes bychom vám rádi dali do povědomí moderní filmový výukový zdroj. Nabízí zcela originální pohled na vývoj člověka, na možnosti jeho učení, tréninku a rozvoje…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • ProHockey
  • 336x280
Nahoru