Základní filozofie výchovy dětí pomocí Kamevédy

david-straight-123965V této rubrice najdete články pojednávající o filozofii a smyslu Kamevédy  - výchovy dětí zaměřené na co nejdokonalejší přípravu dítěte na budoucí život a uplatnění v něm. Autorem řady z nich je zakladatel Kamevédy, pan Pavel Zacha.

 


Millennials: zpackaná americká metoda výchovy

pouze pro registrované

millenialsNikdo a nic není perfektní, chyby děláme všichni. I uznávaná velmoc jako jsou Spojené státy americké. Jednou z věcí, která se tam nepovedla, je jejich „volná" výchovná metoda. Její děti se nazývají millenials. Některé z myšlenek této metody jsou v zásadě velmi obdivuhodné a šlechetné. Její plošné a bezmyšlenkovité uplatnění do reality se však vymklo kontrole a dostalo do extrému, který pak zruinoval téměř celou generaci. Takto ji zpětně nyní hodnotí samotní Američané.

Kamevéda a její principy

Vítejte ve světě Kamevédy!

Kamevéda je komplexní výchova dítěte založená už od narození dítěte na rovnováze jeho intelektuálního a pohybového rozvoje. Odtud vznikl i její název: Komplexní Multirozvojová Výchova Dítěte.

Jejím cílem je vychovat z dítěte zdravou, všestrannou a silnou osobnost. Klade proto důraz na komplexní stimulaci pohybových, intelektuálních a sociálních schopností dítěte zejména v prvních šesti letech jeho věku – právě v tomto období totiž probíhá (nebo spíše může probíhat) největší a nejrychlejší rozvoj lidské bytosti. Dítě se přirozeně učí, nejrychleji získává dovednosti a maximálně pohlcuje podněty z okolí. Pokud toho využijeme a správně naše dítě v tomto věku nasměrujeme, výrazně mu tím pomůžeme ke šťastnému, spokojenému a úspěšnému životu.

A co pro to konkrétně udělat? Seznamte se s Kamevédou a jejími principy blíže...

Falešná svoboda dětí

falesna svoboda_detiBěžná výchova dnešního komerčního světa plného nepotřebných lákadel, nereálného života na sociálních sítí a přemíry průmyslových produktů produkuje houfy dětí, které jsou tímto okolím už předem odsouzeny k budoucím nemocem, závislostem a dalším společensko-zdravotním problémům. Pod záminkou svobodného a přirozeného vývoje jsou jako snadná, nechráněná kořist předhozeny trhu a jeho nepřeberným možnostem zábavy a zabíjení času. Je jim dávána falešná svoboda, která z nich v dospělosti udělá otroky... Proč?

 

Dívky a vrcholový sport: má to smysl?

divci sportO pojednání na toto téma mě opakovaně několik rodičů žádalo. To svědčí o tom, že se stále jedná o velmi aktuální a živě diskutovanou otázku. Je to tedy důvod navíc podívat se na sport dívek trochu z blízka.

Dívky a sport. Toho tématu jsem se už okrajově dotknul ve své knize, ale ve svých  závěrech jsem zůstal v té době na polovině cesty. Potom, v dalších letech, jsem v nahlížení na tuto problematiku zaznamenal poměrně velký zlom, který ještě nebyl dostatečně zpracován formou samostatného článku pro Univerzitu rodičovství.

 

Český skautink a Kamevéda

pouze pro registrované

skautiČeský skautink má obdivuhodnou minulost. Podle britského vzoru jej už v roce 1912 založil Antonín Benjamin Svojsík. Také Tomáš Garrigue Masaryk četl knihu britského zakladatele generála lorda Baden-Powella s názvem Scouting for Boys a považoval jeho myšlenky za skvělý způsob výchovy mládeže v přírodě a tak toho, jak ji vést k odpovědnému životu.

Jordan Peterson: Štěstí a spokojenost jsou dřina, jež vyžaduje disciplínu a bystrost

stestiKanadský profesor psychologie Jordan Peterson je  považovaný za nejvlivnějšího intelektuála současnosti. Tento přívlastek si vysloužil díky odvaze a schopnosti tematizovat otázky, které zaměstnávají dnešní lidi. Zejména ty mladé, kteří vstupují do života a hledají svou vlastní cestu i místo ve společnosti. Velkou pozornost věnuje Peterson také fungování současné rodiny.

Rád bych dnes s vámi sdílel jeho myšlenky a věnoval se hlavně těm, které se potkávají s principem Kamevédy. Jednou z jeho hlavních témat a filozofických myšlenek je také spojitost mezi úspěchem na jedné straně a disciplínou a bystrostí na straně druhé.

 
 
Inteligence se projevuje ve schopnosti vlastní proměny.

Jordan Peterson

Když jsem začal psát tento článek, na počátku jsem si od toho nesliboval nějaký velký přínos k rozvoji Kamevédy. Ale s každou další větou jsem si víc a víc uvědomoval význam a trefnost pročítaných vět. Mnozí při slově filozofie "přepínají na jiný program", což je velká škoda, protože filozofové jsou vzdělaní v umění hledání odpovědí na principy a smysl lidského uvažování a konání. V dnešním rozpolceném světě, který mnohým připadá, že se sune bez nějakého řádu a smyslu neznámo kam, může být hledání odpovědí na zásadní otázky a určování jakéhosi duchovního směru vývoje významnou činností, která fascinuje zástupy lidí. I tento článek může naznačit obrovský význam filozofie při nesnadné orientaci v dnešním světě. Člověka až překvapí, kolik bizardních i velice trefných odpovědí nalezne v tak krátkém textu na otázky, které si mnohdy ani nedovolí vyslovit.

Líné rodičovství

pouze pro registrované

line rodicovstviPublius Ovidius Naso, římský básník a vzdělanec, vyslovil myšlenku: „Je dobře učit se i od nepřátel." S významem této myšlenky si také dovolím souhlasit. Bylo by krátkozraké nehledět nikam jinam než na filozofii Kamevédy. Je užitečné inspirovat se, získávat všeobecný přehled, na jehož základě lze teprve uvědoměle a se znalostí věci najít vlastní cestu.

 

Líné rodičovství

Jednou z rozdílných a jistě osobitých stylů výchovy je tzv. líné rodičovství, jehož myšlenka pochází od britského spisovatele Toma Hodgkinsona. Už z názvu lze dedukovat, že se bude jednat o jeden z nejzřetelnějších protipólů Kamevédy. Zatímco ta představuje moderní formu vysoce angažovaného rodičovství s vysokou spotřebou času a vydané energie, Hodgkinson radí rodičům pravý opak. Myslí na blaho a pohodlí rodičů, kterým hrozí příchodem dětí na svět ztráta komfortu a soukromí. Staví tedy naopak na první místo pocity a potřeby rodičů, potřeby dětí jsou v tomto žebříčku priorit až na dalších místech. Zajímavá je jiná věc, že oba krajní směry výchovy útočí na některé opory současného veřejného výchovného systému, protože vnímají jeho destruktivní a omezující vliv na výchovu dítěte.

Články pro Vaši inspiraci

Rubrika VÍTE, ŽE...?

Rubrika VÍTE, ŽE...?

Milí čtenáři a členové klubu, připravili jsme pro vás novou rubriku sportovních i mimosportovních zajímavostí.   Nazvali jsme jí VÍTE,…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • ProHockey
  • 336x280
Nahoru