Sportovní právo

Ovlivňování výsledků sportovních zápasů

kupovani zapasuKdyž mladí lidé zakládají rodiny a posléze vítají děti na svět, začínají obecně víc přemýšlet o budoucnosti, hlavně o budoucnosti dětí. Někteří se zhlédnou ve sportu, protože z pohledu pouhého konzumenta či fanouška se jim toto prostředí jeví jako zóna fair-play, jako atraktivní barevná show plná napětí, peněz, slávy a mediálního lesku. Kromě toho je zdravé se hýbat, sport představuje alternativu k životu dítěte zírajícímu na mobilní displej.

 

Adrenalinový sportovní svět kontrastuje se životem ostatních lidí, kteří den po dni chodí do zaměstnání bez nabídky podobného vzrušení. Oni také prožívají své trampoty a radosti, ale podobně dobrodružné doslova živočišné napětí a zážitky jen zřídka kdy.

Někdy ale může dojít i k tomu, že si část rodičů sportovní prostředí až příliš glorifikuje a sportovní kluby a hvězdy nekriticky zbožňuje. Na tom není vůbec nic špatného, ale rodičům, kteří hodlají své děti od počátku významně podporovat na sportovní dráze v duchu Kamevédy, se pravděpodobnost dosažení úspěchu reálně přibližuje. Může se jim stát, že se za pár let v tomto specifickém prostředí zblízka seznámí se vším dobrým, ale i s tím špatným ve své vzájemné provázanosti. Úkolem tohoto článku je rodiče (a skrze ně i děti) už dopředu upozornit a připravit na jednu takovou existující hrozbu – ovlivňování výsledků.

Daňová problematika reprezentantů a profesionálních sportovců

pouze pro registrované

dane sportovciV dnešním článku bych se rád věnoval právnímu statutu sportovců z hlediska placení daní, který je u nás zatím značně opomíjený.

Např. Slovensko už má nějakou dobu v platnosti svůj Zákon o športe, který řeší zásadní otázky právního postavení sportovců v rámci slovenského právního systému. Česká republika je v jednotné právní úpravě sportovní problematiky o dost pozadu.

 

O podobném zákoně se již nějaký čas diskutuje, ale jeho přijetí stále ještě není na pořadu dne. To jen zvyšuje určitý chaos, resp. minimálně nepřehlednost této oblasti pro sportovce, státní správu i laickou veřejnost.

Násilí při sportovních kláních a právní odpovědnost

pouze pro registrované

sport nasili_vychovaUž právníci v Řecku a v Římě řešili v antických dobách poměrně kvalitně i obsáhle tuto specifickou právní oblast. Důvodem byla obrovská popularita sportovních olympiád a dalších sportovních klání, která si vyžadovala svůj vlastní systém právní úpravy. Podařilo se jim toho dosáhnout způsobem, který je ještě i dnes současnými právními odborníky často oprašován a využíván.

 

Naše sportovní právo za dvě tisíciletí dopředu příliš nepostoupilo a na svoji kvalitní právní úpravu teprve čeká. Měl by ji přinést zákon o sportu, který je v současné době rozpracován. Na Slovensku už je podobný zákon v platnosti, v tomto ohledu jsou tedy Slováci před námi.

Intenzita sportu a limity sportujících dětí podle OSN

sport deti_vychova_limity_3Přes širokou osvětu se stále vyskytují případy, kdy je hnacím motorem trénování dětí silná orientace na výsledek a přehnaná ambice dospělé osoby dosáhnout vysokého cíle. Na limity dětí se zde nebere ohled. Přesně na tyto případy se snaží poukazovat OSN, která se ve svých dokumentech k limitům sportování dětí vyjadřuje takto:

 

Vrcholový sport a práva dětí

právoPokud chceme své dítě směrovat k budoucí vrcholové sportovní kariéře, nestačí spoléhat na vliv jeho okolí – na doporučení trenérů, metodiky sportovních organizací, aktuální výsledkovou úroveň a požadavky na daný sport. Jako rodiče neseme největší odpovědnost za dítě a měli bychom být dobře informováni, abychom dokázali:

Úvod do problematiky sportovního práva na Slovensku a v České republice

knihyPředstavení:
Již před několika roky mi pan Advokát JUDr. Irsák zaslal práci, která komentovala protiprávnost přestupních a registračních podmínek sportovních svazů týkajících se nezletilých, kterou jsem publikoval také na www.zacha-hokej.cz.

 

V dalších letech se aktivně podílel na zapracování práv rodičů a dětí v novém zákoně o sportu na Slovensku. Jedná se o novou právní úpravu v oblasti sportu u našich východních sousedů, díky které jsou dnes v oblasti sportovního práva Slováci dál než Češi, protože u nás podobný zákon stále chybí. Je a bude i nadále zajímavé sledovat posuny v této oblasti na Slovensku, protože některé zvyklosti, sportovní normy a řády vycházely po rozdělení Československa ze stejného základu a pojetí, které představuje určitou právní mutaci nebo deviaci vůči tradičním evropským státům v oblasti sportovního práva dětí a nezletilých osob, což se oba státy postupem času snaží řešit rozdílným způsobem.
JUDr. Pavel Zacha
.................................................................................

Výčet negativních právních rizik uvnitř českého sportu

sportovecV nedávné historii sportu, tedy v období posledních třiceti let, bychom našli dostatek příkladů dokládajících fakt, že sport je úžasný fenomén i nevyzpytatelný živel. To proto, že dokáže člověka prezentovat z těch nejlepších i nejtemnějších stránek. Většina Čechů si pod pojmem sport vybaví hokejové Nagano, zlaté a stříbrné úspěchy fotbalistů na EURU nebo grandslamové tituly tenistů. Tyto výjimečné situace vytvářely momenty, které probouzely pocity národní hrdosti a sounáležitosti. Potom je tady ale pestrá škála zcela opačných událostí a situací, které ukazují svět sportu z těch horších stránek. Abychom si dokázali konkrétně představit, s jak širokým spektrem právních problému se dnes v českém sportu můžeme setkat, předestírám jejich obecný a jistě ne úplný výčet:

Články pro Vaši inspiraci

Strategie výběru sportu pro dítě

Strategie výběru sportu pro dítě

Situace na profesionálním sportovním trhu doznala v posledním období několik zajímavých změn. Ty mohou být zajímavé pro rodiče malých dětí, jež přemýšlí nad…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • 336x280
  • ProHockey
Nahoru