Dítě a právo

tom-hermans-264015Tato rubrika obsahuje soubor informací, které se týkají ochrany práv dítěte. Tuto ochranu práv lze vymezovat v několika rovinách:

  • v oblasti sportu
  • v ostatním prostředí
 

Z hlediska uchopení problematiky je potom důležité dělení do oblastí:

  • ochrana práv dítěte v rámci rodiny
  • ochrana práv dítěte ve specifické oblasti sportu
  • ochrana práv dítěte v ostatních oblastech (školství, zdravotnictví...)
  • ochrana práv dítěte při pobytech v zahraničí
Zobrazit více

Ukončení sportovní kariéry a nástup na pracovní trh

pouze pro registrované

konec kariery_sport_uvodniBýt úspěšným vrcholovým sportovcem je snem mnoha mladých lidí. Být však dobrý jen v tom svém vybraném sportu by bylo krátkozraké. Je potřebné myslet na to, co bude POTOM. A my rodiče na tuto situaci můžeme dítě připravovat již od začátku.

Uvádí se, že aktivní sportovní kariéra trvá průměrně 13 let. K jejímu ukončení dochází někde mezi 30–40 rokem. To je do obvyklého důchodu ještě stále dlouhá doba a stojí za to, abychom se o ni zajímali.

 

Dnešní článek je věnovaný sportu z pohledu zaměstnání, podpoře sportovců od státu a organizací, nahlédnutí do budoucnosti sportovce, jaké úskalí ho mohou potkat a také tomu, proč mnozí sportovci končí jako podnikatelé.

Fyzické tresty dětí

pouze pro registrované

fyzicke tresty_detiPostoj otce a matky k aplikaci fyzických trestů s cílem zdůraznit vůli vychovávajícího představuje jedno ze základních stanovisek výchovy. Rodiče by si otázku fyzického (ne)trestání měli vyjasnit nejlépe již před narozením dítěte. Pro její jasné zodpovězení budou potřebovat určit si, jak chtějí působit na dítě po celé období jeho mládí, ovlivňovat projevy jeho chování a vystupování.

 


Dnes bych se chtěl věnovat tomuto tématu z pohledu současné právní úpravy u nás, porovnat se situaci v jiných zemích a na závěr připojit stanovisko k používání tělesných trestů z hlediska Kamevédy.

Nezapomínejme na práva dítěte ani ve jménu jeho úspěšné kariéry

pouze pro registrované

prava deti_kamevedaJako rodiče máme zájem své děti vychovat tak, aby byli jednou v životě úspěšné, aby měli šanci pomyslet na nejvyšší mety. Na příkladech mnoha úspěšných sportovců či umělců můžeme vidět, že se vyplatí věnovat dětem zvýšenou pozornost již od narození, rozvíjet je a neustále posouvat vpřed.

 

Rodiče (a později trenéři) na celém světě k tomuto cíli přistupují různě. Mohli jsme vidět na příkladu Amy Chuové nebo Damira Dokiče, že přílišný dril a tvrdost může skončit opravdovým úspěchem, ale také zhroucením vztahu s dítětem. Takováto cesta v Kamevédě nemá místo, práva dítěte pro ni nejsou jen prázdné fráze.

Rodič jako trenér

pouze pro registrované

rodic trenerVědomé a ambiciózní rodičovství, jehož cílem je, aby dítě v životě maximálně uspělo, v sobě ukrývá mnoho rozličných rolí. Minimálně v prvních letech je rodič kromě rodiče také trochu např. pedagogem, psychologem, trenérem či nutričním poradcem. Co když se ale rodič stane profesionálním trenérem svého dítěte? Málokdy si dopředu dokáže alespoň rámcově představit, co ho čeká, natož tak předem vyhodnotit, čemu se vyvarovat a na co si dát pozor. Vzájemné propletení funkcí rodiče a trenéra není jednoduché zvládnout – z hlediska organizace činností, směrování aktivit a postupných kroků k dosažení úspěchů, z hlediska odbornosti a také z hlediska etických a právních aspektů působení těchto dvou částečně protichůdných rolí.

 

Reálný význam otcovské dovolené

photo maleZákonodárce pohlíží na v Česku doposud neznámý institut otcovské dovolené jako na dávku nově zavedené otcovské poporodní péče, která je prakticky chápána jako vyváženější rozložení péče o dítě mezi oba rodiče. Smyslem je, aby otcové nebyli ochuzeni o čas strávený s dítětem a matkou v emotivním a velice důležitém životním období krátce po porodu.

Jedná se o další z kroků vedoucí nás mezi vyspělé evropské státy, protože ČR je dvacátou třetí zemí EU z celkového poštu osmadvacet, která otcovskou dovolenou zavádí. Jedná se tedy o běžnou standardní sociální dávku, která náleží do celého komplexu opatření státu

 

směřujícího k podpoře rodin a k ochotě mladých lidí zakládat rodiny a mít děti. Dávka "otcovské dovolené" bude vyplácena z nemocenského pojištění a otec má nárok na 70% z vyměřeného základu svého platu.

Články pro Vaši inspiraci

Kluci Pospíšilové na ledu

Kluci Pospíšilové na ledu

Tak rádi si čteme zprávy od vás! Tak velmi nás vždy potěší, že i v této nelehké době se snažíte hledat především to pozitivní, že i během omezení nacházíte…

Agenti a smlouvy ve fotbale

Agenti a smlouvy ve fotbale

V jednom z našich předchozích článků jste se mohli dočíst o odvrácené stránce, která se s profesionálním sportem pojí – spory vedoucí k soudním tahanicím,…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • 336x280
  • ProHockey
Nahoru