Pohybová výchova

Bystřením proprioceptivních smyslů můžeme zvýšit pravděpodobnost, že se nám podaří vychovat nového McDavida, Federera nebo Bolta

pouze pro registrované

propriocepce

Jak trénovat propriocepci?

Aby byl člověk schopen provádět své pohyby ekonomicky správně, vyvaroval se poruch z přetížení, aby předcházel zraněním a správně vyhodnocoval signály bolesti, musí se naučit číst signály ve svém těle. Tato schopnost se nazývá propriocepce. Spočívá ve čtení a vyhodnocování informací, které vycházejí ze speciálních čidel umístěných ve všech svalech, kloubech, šlachách, kloubních pouzdrech, v celé kostře, máme je dokonce i ve vnitřních orgánech.

 

Podobně jako u ideomotoriky, i nedostatky v této schopnosti prakticky uzavírají dítěti možnost stát se špičkou ve svém oboru.

Kde se mají sportující děti nejlépe? Na Islandu!

island fotbalCelý sportovní svět si v posledních letech klade otázku: odkud se vzal tento islandský zázrak? Jak se zde podařilo vytvořit nejrozvinutější systém pohybové výchovy dětí na světě? Odborníci i laici, obzvlášť z oblasti fotbalu, na kterém Island své sportování postavil, jsou fascinováni touto ledovou zemí obývanou pouhými 335 000 obyvateli.

 

Dávají zde v posledních letech na frak i takovým fotbalovým gigantům, jako je Itálie či Anglie. A mezi které byla ještě donedávna řazena i Česká republika. Jak to dokázali?

Desatero přirozeného rozvoje pohybu dítěte do 1 roku

pouze pro registrované

rozvoj pohybuPohyb je základním znakem života. Je nutným předpokladem pro zdravý a úspěšný vývoj dítěte, který si Kamevéda klade za cíl. Zejména období prvního roku po narození patří k těm nejdůležitějším v pohybovém rozvoji dítěte. 

 

 

Jako u spousty jiných oblastí, i zde existují „tabulky", které srovnávají, měří, hodnotí. Mají své opodstatnění pro lékaře, aby na základě srovnání a extrémních výchylek mohli včas zachytit vývojové vady či jiné zdravotní problémy. Pro rodiče by měly být pouze vzdálenou informací, jakýmsi povědomím. Někdy jsou však právě tyto tabulky pro rodiče hnacím motorem, díky kterému tlačí na vývoj svých dětí, aby „přeci byly takové, jak mají správně být". Sice s dobrým úmyslem, zbytečně však své děti vystaví krušným chvilkám nebo jim v horším případě zařídí permanentku do rehabilitačních centrech v pozdějším věku.

Jak tedy dítě podpořit v rozvoji, a přitom ho netlačit do jemu nepřirozených mantinelů?

Sjezdové lyžování přispívá k pohybovému rozvoji dítěte

pouze pro registrované

sjezdove lyzovani_rozvoj_pohybuHbitost, rovnováha a regulace rychlosti patří k dovednostem, na kterých je sjezdové lyžování postaveno. Proto tento sport v Kamevédě vnímáme jako součást základního pohybového rozvoje u dětí. Na „sjezdování" však můžeme pohlížet nejen jako na vynikající průpravný sport důležitý pro dosažení vysokého pohybového potenciálu dítěte, ale také se z něho může stát hlavní směr jeho kariéry.

Technika výuky pohybových dovedností u dětí

pouze pro registrované

technika pohybuSoučasná moderní věda nám poskytuje dostatek nevyvratitelných důkazů o nutnosti zahájení rozvoje pohybových dovedností už v prvních měsících a letech života. Z toho vyplývá, že tento proces by měl být kvalifikovaně zahájen a pravidelně podporován již v rodině. Rodiče samozřejmě mají svobodnou možnost tuto potřebu dítěte ignorovat a ponechat učení dovedností někomu jinému na vyšší věk – odborníkům ve školkách, školách, v kroužcích či sportovních přípravkách.

 

To se může dít na základě přesvědčení, že člověk má právo vybrat si své preference sám bez cizího ovlivňování, byť by se jednalo o ovlivňování otcem nebo matkou. V takovém případě se ale musíme smířit s faktem, že naše dítě nevyužije k učení dovedností věkové období, které je pro úspěšný rozvoj jednoznačně nejdůležitější i nejvhodnější. To jej může v budoucnu při kompetenci s ostatními vrstevníky výrazně limitovat a degradovat. Tedy v případě, že se bude zvyšovat počet těch rodičů, kteří půjdou opačnou cestou a začnou svoje děti pohybově systematicky rozvíjet už v útlém věku. Děti pohodlnějších a méně informovaných rodičů pak budou muset v lepším případě dlouho a tvrdě pracovat na tom, aby byl tento počáteční handicap odstraněn, což se někdy částečně může, ale také nemusí podařit.

V dnešním díle výuky techniky dovedností bych se chtěl věnovat především mechanismu nastavení funkčního systému této výuky v rodině.

Proč začít cvičit již s novorozencem?

pouze pro registrované

cviceni novorozenci_kamevedaVýchova a vývoj dětí jsou ožehavým tématem, které se v průběhu času neustále rozvíjí. Přestože během prvního roku života dítěte je jeho vývoj nejdynamičtější, rodiče do něj často v dobré víře nezasahují a řeší teprve vážnější komplikace. Dobře provedenou manipulací a stimulací však můžeme zdravý psychomotorický vývoj dětí podpořit. Správný vývoj je velmi důležitou prevencí budoucích možných problémů s pohybovým aparátem od školního věku až do dospělosti.

Jak nejlépe učit dítě?

pouze pro registrované

foto male_copy_copyDospět s konkrétním dítětem do situace, kdy ho efektivně učíme přesně to, o čem jsme přesvědčení, že v budoucnu nejlépe využije, to je touhou všech rodičů.

 

Matky nejprve silně inklinují ke snaze naučit dítě brzy mluvit a zvládat schopnosti spadající do oblasti umění, kultury a sociální inteligence, které budou kupříkladu vyžadovány a kontrolovány při procedurách spojených se vstupem do základní školy. To považují za první důležitou konfrontaci dítěte s požadavky vnějšího světa.

Otcové chtějí dítě také učit, zase však trochu jiné věci. Cítí, že naučit se pouze dobře dorozumívat v mateřštině k prosazení v životě stačit nebude. Mají zájem naučit dítě konkrétní dovednosti, jako například kopat do balónu, jezdit na kole, třískat hokejkou do puku, pálkou do tenisáku, domluvit se anglicky, zatlouct hřebík do dřeva nebo pečovat o zvířata.

Je to tak v pořádku, oba směry jsou potřebné, navzájem se doplňují a tvoří komplexní celek. A oba rodiče při těchto snahách čekají stejné otázky. Ptají se: Co s tím? Jak do toho? Neděláme někde chybu? Jak máme postupovat? Často se jim totiž v útlém věku dítěte některé aktivity nedaří, protože jejich potomek vůbec nejeví zájem o činnost, kterou se rozhodli ho naučit.

Články pro Vaši inspiraci

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • ProHockey
  • 336x280
Nahoru