Coerver Coaching: holandská fotbalová metoda rozvijí individuální dovednosti a pomáhá budovat hráčskou osobnost

coerver02malyJiž před padesáti lety spustil Wiel Coerver, nizozemský trenér a vítěz poháru UEFA s týmem Feyenoord Rotterdam, revoluci v tréninku fotbalu. U svých svěřenců nebyl spokojený s jejich dovednostmi a s příliš defenzivní hrou, která ubírala fotbalu na kráse a vzrušení, jež žene každý tým kupředu. A tak si vytvořil své vlastní sestavy, cvičební techniky a dal svým tréninkům nový řád. Řád, se kterým slavil mnoho úspěchů.

 

V roce 1984 se jeho myšlenek chopili další fotbalové osobnosti, Alfred Galustian a Charlie Cooke, a vystavěli na nich celostní tréninkový program a posléze i organizaci Coerver Coaching. Ta je nyní nejrozsáhlejším prvkem světové fotbalové komunity, jež se věnuje rozvoji mládežnického fotbalu. Od roku 2013 se s ní můžeme potkávat také u nás. Má tu za sebou již několik sezón fotbalových kempů, akademií, turnajů a desítky vyškolených trenérů, kteří tuto metodiku uplatňují dále ve svých klubových týmech.

Coerverovští trenéři se snaží svým svěřencům vštěpovat zásady Coerver kódu, tzv 5"S":

 • Skill – DOVEDNOST / TECHNIKA
 • Speed – RYCHLOST
 • Sense – VNÍMÁNÍ a ROZHODOVÁNÍ
 • Spirit – CHARAKTER
 • Strength – SÍLA

My jsme kouzlu Coerverovy metody propadli před dvěma lety a tak bychom se rádi podělili o zážitky a zkušenosti s ní.

Co je Coerver metoda a jak se zrodila?

Coerver Coaching je komplexní tréninkový program zaměřený na rozvoj jedinečné hráčské osobnosti. Snaží se vychovávat hráče, kteří budou umět převzít kontrolu nad děním na hřišti. Aby se takoví hráči mohli na hřišti takticky a mentálně prosadit, je třeba, aby disponovali technickými dovednostmi.

Otcem myšlenky tohoto tréninkového programu je již zmiňovaný Wiel Coerver, podle nějž je celá metoda a organizace pojmenována. Jeho snahou bylo naučit své svěřence vynikajícím dovednostem a ofenzivnímu fotbalovému myšlení. Pozoroval a analyzoval proto na videozáznamech pohyby bývalých hvězdných hráčů (Brazilce Pelého, Nizozemce Cruyffa, Němce Beckenbauera, Argentince Maradonu a další) a poté přišel s jednoduchým a srozumitelným způsobem tréninku, jak by mohl každý pohyb těchto hvězd napodobit. Kličky jako "Cruyffova otočka" nebo "Elastico" byly tenkrát na hřištích velmi obdivované.

V době, kdy Wiel Coerver přišel se svou myšlenkou způsobu trénování, se začal ze světového fotbalu stávat velký "business". To mělo u mnoha předních klubů za následek používání defenzivní taktiky k vítězství za každou cenu. A právě kvůli panující éře defenzivního fotbalu byl Coerver silně přesvědčen, že je třeba vychovávat ofenzivně laděné hráče. Často pak hovořil o jedinečných hráčích, o hráčských osobnostech. Takových, kteří dokážou hru tvořit a dodat ji jedinečnost.

coerver09

Původně byl program Coerver zaměřen na trénink dovedností
1 proti 1, který v určitém období ve hře dostačoval. Fotbal se však dále rozvíjel a umění dostat se přes obránce v situaci jeden na jednoho už nepřinášelo potřebné výsledky. Ukázalo se, že sebetalentovanější jedinec nemusí nutně být prospěšný týmu a přinést mu úspěch. Coerverovi následovatelé, Alfred Galustian a Charlie Cooke, na jeho myšlenky navázali, rozšířili hranice individuálních technických dovedností a vytvořili tzv. Pyramidu rozvoje hráče, která je v současnosti obsahovou náplní programu Coerver Coaching.

Coerver Coaching metoda stojí na dvou pilířích:

 • vynikající individuální technické dovednosti. Tímto pojmem však nejsou myšlena samotná cvičení pro ovládání míče, tedy tzv. ball masters", ale perfektní zvládnutí držení míče u nohy a práce s ním. Když si hráč s míčem rozumí, jak se říká – míč mu u nohy „nezavazí", může se soustředit na hru, míč má plně pod kontrolou a to samozřejmě posiluje jeho herní sebevědomí.
 • a vlastní odpovědnost. Na programu se trenéři snaží vést děti k tomu, aby se ptali "jak se mohu já sám zlepšit"? Aby se nevnímali jako "jsem lepší hráč než ten vedle". Hráči neustále posedlí poměřováním se s ostatními mají totiž ve chvílích nezdaru tendenci nadávat na hřiště nebo své nové kopačky. Naopak, ti, kteří čelící svým problémům a usilující o své zlepšení, mají větší šanci stát se profesionálním hráčem. "Dobří hráči" vždy začínají u sebe namísto u druhých. Jsou schopni přebrat odpovědnost za své akce a posléze i za tvorbu celé hry. Například, když vás soupeř obere o míč, hned ho chcete vybojovat zpět. Když není spoluhráč schopen zachytit Vaši přihrávku, nenadáváte na to, že je pomalý, ale berete odpovědnost na sebe. Takoví hráči jsou schopni rozumět svým slabým stránkám a je u nich přítomna iniciativa zlepšovat se individuálním tréninkem navíc. S odpovědností je také spojena schopnost rozhodovat se.

Na trénování zejména těchto situací a dovedností je Coerver metoda zaměřena. Její protagonisté si vnitřně vytýčili několik cílů, které chtějí na uvedených pilířích budovat:

 • Vychovat individuálně schopné, sebevědomé a kreativní hráče.
 • Docílit toho, aby trénování a hra byla zábavou.
 • Naučit férovosti a respektu ke všemu.
 • Vážit si vítězství ale ne víc než charakteru a sportovního výkonu.
 • Poskytnout bezpečnou a výchovnou zkušenost podle nejlepších kritérií.

Náš první Coerver

Metoda učení fotbalových dovedností je vhodná pro hráče všech věkových kategorií, procesně je však přizpůsobená pro děti mezi 6. - 14. rokem, bez rozdílu jejich schopností. My jsme ji objevili, když bylo našemu staršímu fotbalistovi necelých 9 let. Dostali jsme tip od zkušenějších fotbalových rodičů. Informace na jejich webu nás nadchly a protože už tou dobou syn střílel góly i ze spaní, řekli jsme si, že to zkusíme.

coerver06Vybrali jsme víkendový kemp v Brně. Měli jsme trochu obavy, jak to syn zvládne... fotbalový program od 9 do 17 hodin nám tehdy přišel jako velký zápřah. Program Coerveru je však i v tomto ohledu dobře promyšlený. A ačkoliv počítá s tím, že se ho účastní „fotbalové" děti, které určitou úroveň kondice již mají, harmonogram citlivě kopíroval jejich fyzické možnosti během dne. Aktivní tréninky se střídali s přestávkami nebo s fotbalovými přednáškami. Známky únavy na konci dne sice byly na synovi zřetelné, ale nadšení a odhodlání jít na další fotbalový den bylo větší. Snažili jsme se mu dobu mezi tréninky co nejvíce ulehčit, aby mohl dobře zregenerovat a ráno vyrazit zase plný sil.

Trenéři nám doporučili, abychom si po dobu kempu udělali vlastní program mimo prostory kempu, děti se v nepřítomnosti rodičů prý více soustředí. Přišli jsme se tedy podívat pouze na závěrečnou hodinku. Už ta nám však stačila na to, abychom věděli, že to rozhodně nebyl náš jediný Coerverový kemp. Během ní jsme pozorovali rozdíly mezi dětmi. Bylo vidět, že starší děti již k fotbalovému programu přistupují s větší zodpovědností. A i mezi dětmi stejného věku byly rozdíly patrné. Jasně jsme rozeznávali, které děti na kempu byly poprvé a které již opakovaně. A nejen z fotbalové stránky. Také po návratu domů bylo na trénincích poznat, že syn udělal za ty dva dny intenzivního fotbalu pokrok.

Různé druhy Coerverových aktivit

Kromě kempů, které mají celodenní program a jsou tak vhodné zejména pro děti z větší dálky, pořádá Coerver i fotbalové akademie a školičky. Jsou to vlastně pravidelné tréninky na hodinu až hodinu a půl, obvykle ve větších městech. Jejich výhodou je, že děti v dlouhodobějším horizontu pozvolna nasávají metodu a získávají fotbalovou rutinu.

Pro nás vzhledem ke vzdálenosti přicházejí v úvahu kempy. Tedy intenzivní fotbalové soustředění, kdy se střídají za sebou drilová cvičení, skupinové kombinace i samotná hra. Výhodou je ta intenzita a vysoký počet příležitostí, ke kterým se děti během dne dostanou. To, co se naučí, si mohou hned vyzkoušet v praxi, ve hře. Opakovaně. Dochází tak k účinné myelinizaci mozku a dovednost se lépe zafixuje. To je zase výhoda kempu oproti běžnému tréninkovému režimu. A pokud rodiče i po skončení takovéhoto soustředění trénují s dítětem v podobném duchu alespoň pár minut denně, zhodnotí investovaný Coerverový čas a peníze několikanásobně.

Coerver na svém programu neustále pracuje

Alespoň jednou za půl roku se snažíme být v kontaktu s Coerverem. Přes rok na víkendových kempech, o prázdninách na celotýdenním. Toho letošního už se účastnili oba naši fotbalisti, 10 a 6 let. Mladší se velmi dobře začlenil, ačkoliv patřil mezi tři nejmladší. Z vyprávění už věděl, co ho čeká, a protože neustále sleduje, jak na sobě starší pracuje, snaží se i on.

coerver03

Letní týdenní kempy se vypisují na jaře a velmi brzy jsou obsazeny. My jsme si vybrali týden, který nyní meteorologové označili za nejteplejší. Teploty každý den šplhaly hodně nad třicítku, ve čtvrtek dokonce dosáhly na 37 st. ve stínu. My, rodiče, jsme byli unavení už jen z toho horka. Každý den jsme s napětím očekávali, co to s kluky udělá. I na toto však trenéři mysleli. Děti měli k dispozici podél hřiště kbelíky s vodou a průběžně se chodily ochlazovat. Trénování a pauzy byly přizpůsobeny počasí. Děti to zvládly skvěle, při vyzvednutí měly ještě dost energie na honěnou a vyměňování fotbalových kartiček.

Oproti předchozímu roku na děti čekalo několik novinek. Ráda bych zmínila alespoň dvě z nich, které se mi velmi líbily.

První novinkou bylo vnesení fotbalové „spirituality" do tréninků. Každý den se nesl v duchu jiné fotbalové velmoci. Trénovaly se dovednosti ve stylu typickém pro ni – např. rychlá ofenzivní hra, obranné prvky, dlouhé či krátké nahrávky, útočení po křídlech a další. Například v úterý byla na pořadu dne Argentina, která je dobrá v dynamické technice, tedy vedení míče co nejrychleji, rychlá změna směru apod. Také si s trenéry povídali si o fotbalistech z této krajiny, děti se o přestávkách „hecovali", kdo je kdo, kdo komu fandí, kdo blafuje, kdo simuluje, celý den byl fotbalem opravdu nabitý. Děti se nejen učily fyzické dovednosti, ale přirozenou a zábavnou formou také získávaly mnoho informací o aktuálním dění ve světě fotbalu.

Na závěrečnou hru byli rozděleni do týmů po třech a na čtyřech malých hřištích vedle sebe se točili. Vyhrávající tým se posunul doprava, prohrávající doleva a hrál s dalším soupeřem. Každý tým hrál za jinou krajinu, Argentina, Španělsko, Uruguay, Francie, Holandsko, Anglie, Brazílie... a došlo i na pivní ligu :-)

coerver11Druhou novinkou bylo hodnocení a doporučení na závěr kempu. Již u toho loňského byl vyhlášen v každé věkové kategorii jeden hráč jako nejlepší - buď pro své výborné dovednosti nebo za píli, za největší progres, za výrazné schopnosti (férovost, rozhodnost, vedení týmu). Děti dostaly diplom za absolvování kempu a při závěrečném loučení trenéři s rodiči probrali, jak se dětem dařilo a co by jim doporučili.

Letos se také vyhlašovalo. K diplomu však navíc děti dostaly ještě písemnou upomínku s výčtem dovedností, kterými na kempu prošly, a na jaké úrovni u nich trenéři tyto dovednosti viděli. Připojeny byly i silné a slabší stránky a také celkové doporučení. Vše bylo napsáno citlivým pozitivním způsobem. Děti i rodiče tak dostali zpětnou vazbu a možnost dále na svých dovednostech pracovat. To jsme velmi ocenili.

Závěrem

Během dne jsou trenéři s dětmi v neustálém kontaktu. Každá věková kategorie má svého trenéra, který je vede a předává jim své zkušenosti. Zpracování míče, první dotek, obcházení, vedení míče, kličkování, střelba – to je každodenní obsah tréninků, který se doplňuje podle potřeby. Kromě trénování dovedností pilují také hru menších forem, tedy ne 7 na 7 nebo 11 na 11, ale střídavě dva na dva, tři na tři nebo i jeden na jednoho.

coerver12

Kromě uznání jsou děti motivovány sběratelskými kartičkami a nálepkami s fotbalisty. I když jsou některé děti dovednostně a mentálně na vysoké úrovni, pořád jsou to děti a cítí se dobře ve světě zábavy, hry a radosti. 

Účast na Coerverovém kempu rodiče něco stojí. Jak finančně, tak i logisticky a časově. Doma jsme tuto investici vyhodnotili jako velký přínos. Samozřejmě, hlavně po fotbalové stránce. Svou váhu má ale i profesionální prostředí a kolektiv stejně zaměřených dětí, který je přirozeně motivující. Kluci se už nyní těší na další kemp :-)

Článek z 15. srpna 2018

Jana Pokorná

Redaktorka webu Kamevéda

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro vložení komentáře se prosím přihlašte

Články pro Vaši inspiraci

Květní pyl v dětské stravě

Květní pyl v dětské stravě

Pylová zrnka jsou dalším ze skvělých přírodních zdrojů, které zejména dětem mohou poskytnout mnoho benefitů. Jejich pravidelná konzumace přispívá k…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
 • 336x280
 • ProHockey
Nahoru