Rozvoj intelektu dítěte

annie-spratt-66432Rozvoj různých forem inteligence dítěte bude do budoucna představovat úžasný fenomén. Před dvaceti roky jsem sestavoval strategii výchovy - později nazvanou Kamevéda, která se jaksi intuitivně rozvětvovala každý den také do oblasti rozvoje intelektu. Ale přiznám se, že jsem tehdy ty obrovské možnosti rozvoje mozkového potenciálu zdaleka nedoceňoval. Neměl jsem potřebné informace a proto jsem chápal rozvoj intelektu v rámci převažujícího rozvoje pohybové inteligence jako prostředek k dosažení ideální balance celkového rozvoje a jako činnost kompenzačního charakteru. Přecházení z pohybové do intelektuální činnosti a obráceně umožňovalo prakticky celodenní aktivní rozvoj dítěte, aniž by bylo unavené nebo znuděné.

 
Zobrazit více

Emoční inteligence - co znamená a proč je důležitá

pouze pro registrované

foto male_copy_copy_copyLidé s vysokou emoční inteligencí dokáží sledovat vlastní i cizí pocity, emoce, rozlišovat je a využívat ve svém myšlení nebo chování. Emoční inteligence tedy přispívá k tomu, že své emoce nejen dobře zvládají, ale umí je i využívat k osobnímu či pracovnímu prospěchu v praxi.

 

V Kamevédě se snažíme:

  • pomoct všem rodičům získat komplexní informace pro správný rozvoj jejich dítěte
  • těm rodičům, kteří chtějí své děti odmalička vést ke sportovní kariéře, být oporou v tomto snažení a podělit se o vlastní zkušenosti našich členů, kterým se takováto výchova již podařila

Podobně, jako přední psychologové, i Kamevéda zastává názor, že emoční (resp. sociální) inteligence je jedním z klíčů k úspěšné kariéře i k obyčejnému štěstí v osobním životě. Proto bychom se chtěli tomuto tématu věnovat podrobněji v sérii následujících článků.

V úvodním článku série se podíváme na emoční inteligenci obecně, jak se projevuje, co ji ohrožuje, jak ji zlepšovat a proč.

Krizové situace - jak to funguje v mozku?

pouze pro registrované

foto male_copyPředstavme si dva ostrovy, mezi kterými plujeme na lodi. Ostrovy symbolizují pravou a levou hemisféru. Když se loďka přiblíží k pravému ostrovu, dochází ke křiku, dupání, pláči a emocionální povodni. Pravý ostrov je mimo kontrolu. Levý ostrov je naopak až příliš pod kontrolou – chladný, tichý, vše má svá pravidla.

Jak mezi nimi proplout, nezbláznit se z dětských emocí, ale přitom zůstat v sociální interakci?

Hudební rozvoj dítěte a jeho přínosy

pouze pro registrované

foto maleMuzikální rozvoj dítěte lze plnohodnotně rozvinout nejlépe do věku sedmi let. Hudební výchova aplikovaná v útlém věku má kromě toho markantní vliv na více druhů inteligence, včetně té pohybové.

Ve druhém díle Kamevédy , v knize Strategie úspěšné výchovy, jsem přirovnal svou náročností studium na nejlepších světových univerzitách k vrcholovému sportu.

 

Dnešní tisk přinesl titulek podobného znění z oblasti umění, konkrétně se jednalo o vážnou hudbu. Jeví se mi to jako zajímavý signál pro vnímavé a odpovědné rodiče. Pokud totiž v rámci výchovné filozofie Kamevéda modelujeme optimální postupy při rozvoji a podpoře dítěte, měli bychom být schopni mu předestřít veškeré dostupné podněty z oblasti pohybové, intelektuální i umělecké výchovy. Přitom pozorovat vztah k jednotlivým činnostem a schopnost nechat se jimi zaujmout. Potom můžeme míru tohoto zaujetí porovnávat a posléze mu umožnit zvolit takovou činnost, která se nabízí jako nejvhodnější.

Eva Fruhwirtová: Jak vytvořit vhodné prostředí pro intelektuální rozvoj dítěte

foto male_copy_copyKaždý rodič si přeje mít chytré dítě. Proto je zapotřebí vědět, že dítě je ovlivněno dvěma aspekty. Tím prvním je schopnost učit se, která je vrozená. Druhým je prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, které má rodič ve svých rukách a může ho vhodně uspořádat.

 

Eva Fruhwirtová: Když dítě chybuje, učí se nejrychleji

pouze pro registrované

foto maleV tělocviku jsem neuměla skákat přes kozu a švédskou bednu. Když pak paní učitelka tyto výkony známkovala, dostala jsem jedničku, ačkoliv místo přeskoku to byl spíše „přelez". Spolužák, který s přeskokem neměl problém, dostal také jedničku. Já jedničku dostala za snahu. Opravdu jsem se snažila. A dokonce jsem se přihlásila do kroužku, tenkrát to byl Sokol, abych se naučila tato monstra přeskočit. Paní učitelka mě vlastně vznítila vnitřní motivaci naučit se kozu a švédskou bednu přeskočit. Dodnes nejsem pohybový talent, ale mám radost z každého povedeného cviku a dokonce jsem začala pravidelně cvičit.

Co plyne z tohoto příběhu?

 

 

Jak zlepšit pozornost u dítěte aneb příliš mnoho hraček škodí

pouze pro registrované

hračkyČím více podnětů, tím lépe pro dětský mozek?
Chyba!
Příliš mnoho hraček ztěžuje dítěti pozornost a brání představivosti!

Na rozvoj dětské pozornosti mají výrazný vliv tyto prvky:

Prestižní univerzity. Jak se dostat na Harvard nebo Oxford?

pouze pro registrované

maturantka Vendula FialkováKamevéda se zabývá tvorbou a podporou talentu dítěte, umožňuje přiblížit pravděpodobnost skvělé kariéry. Nejen v oblasti profesionálního sportu, ale také ve vědě nebo umění. Často je tato problematika spojována se ziskem sportovního stipendia na univerzitách ve Spojených státech, které jsou na souznění studia, znalosti cizího jazyka a sportu postaveny.

 

Dnes bych se ale chtěl zabývat vrcholovou formou studia na prestižních světových univerzitách s nároky, které už současné vykonávání sportu na vysoké úrovni prakticky vylučují. Jedná se o špičkové studenty cele zaujaté konkrétními vědními obory, ve kterých dosáhli úrovně umožňující dosažení mimořádných výsledků.

Pro rodiče téměř všude na světě se dnes objevuje možnost dalšího velice atraktivního směřování dítěte do oblasti intelektuálního rozvoje a modelování jeho kariéry směrem ke studiu na nejlepších světových univerzitách. Předpokládá to extrémní úsilí a dosažení vysokého stupně znalostí a schopností již před vstupem na tyto univerzity. S jejich absolvováním se pak před mladými lidmi otevírají téměř neomezené možnosti v další kariéře.

Studentka Vendula Fialková z gymnázia Nový PORG excelovala u mezinárodní maturity a odchází studovat matematiku na Oxford. Nejprve se ale zastavme u pojmu mezinárodní maturita a u krátkého vysvětlení, proč se může stát dobrý výsledek z mezinárodní maturity odrazovým můstkem na nejprestižnější světové univerzity. Jak mi sdělil ředitel gymnázia Dr. Juraj Liška, mezinárodní maturita je prováděna v angličtině a nelze tam v ničem švindlovat...

Přihlašte se a přečtěte si dalších 6 stran A4.

Články pro Vaši inspiraci

Květní pyl v dětské stravě

Květní pyl v dětské stravě

Pylová zrnka jsou dalším ze skvělých přírodních zdrojů, které zejména dětem mohou poskytnout mnoho benefitů. Jejich pravidelná konzumace přispívá k…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • 336x280
  • ProHockey
Nahoru