Rozvoj intelektu dítěte

annie-spratt-66432Rozvoj různých forem inteligence dítěte bude do budoucna představovat úžasný fenomén. Před dvaceti roky jsem sestavoval strategii výchovy - později nazvanou Kamevéda, která se jaksi intuitivně rozvětvovala každý den také do oblasti rozvoje intelektu. Ale přiznám se, že jsem tehdy ty obrovské možnosti rozvoje mozkového potenciálu zdaleka nedoceňoval. Neměl jsem potřebné informace a proto jsem chápal rozvoj intelektu v rámci převažujícího rozvoje pohybové inteligence jako prostředek k dosažení ideální balance celkového rozvoje a jako činnost kompenzačního charakteru. Přecházení z pohybové do intelektuální činnosti a obráceně umožňovalo prakticky celodenní aktivní rozvoj dítěte, aniž by bylo unavené nebo znuděné.

 
Zobrazit více

Trénink koncentrace u dítěte

koncentraceStejně jako v každodenním životě, i ve sportu je soustředění klíčem k dosahování skvělých výkonů. A stejně jako mnoho dalších schopností, i koncentraci je dobré rozvíjet již od nejrannějších období dětství.

Jak můžeme dítě vést ke zlepšení koncentrace? Jaké překážky nás mohou potkat? A jakými konkrétními cvičeními si můžeme v jejím tréninku pomoct? Na tyto otázky jsme se hledali odpověď níže v článku.

 

Úloha emoční inteligence ve výchově a její přínos pro budoucí kariéru dítěte

foto male_copy_copyKaždé dítě má originální osobnost, každé prožívá své emoce po svém, stejně jako my dospělí. To, jakým způsobem reaguje a chová se, závisí na vrozeném temperamentu a na schopnosti své emoce rozpoznávat a pracovat s nimi.

 

Rodiče, trenéři, učitelé a další, kteří o dítě pečují, mají zásadní vliv na jeho rozvoj. To, jak na něj působí, jaké podněty a zkušenosti mu připravují, se odrazí v tom, jaké bude dítě zaujímat postoje, zda bude životní optimista či pesimista, zda si bude schopen vytvářet dlouhotrvající vztahy, a dokonce jak bude jednou úspěšné v zaměstnání a osobním životě. Děti, které projdou „emočním tréninkem", jsou více odolné a převažují u nich pozitivní emoce. Snadněji se vyrovnávají se stresem, strachem i smutkem.

Jen samotná emoční inteligence (EI) samozřejmě není zárukou úspěchu v profesním životě, je však nepostradatelnou součástí pro jeho dosažení. Emoce (mysl) a tělo nepracují odděleně, ale působením biologických procesů jsou úzce propojeny. Naše mysl vede naše kroky, proto je jedním ze zásadních pilířů našeho úspěchu v životě.

Emoční inteligence - co znamená a proč je důležitá

foto male_copy_copy_copyLidé s vysokou emoční inteligencí dokáží sledovat vlastní i cizí pocity, emoce, rozlišovat je a využívat ve svém myšlení nebo chování. Emoční inteligence tedy přispívá k tomu, že své emoce nejen dobře zvládají, ale umí je i využívat k osobnímu či pracovnímu prospěchu v praxi.

 

V Kamevédě se snažíme:

  • pomoct všem rodičům získat komplexní informace pro správný rozvoj jejich dítěte
  • těm rodičům, kteří chtějí své děti odmalička vést ke sportovní kariéře, být oporou v tomto snažení a podělit se o vlastní zkušenosti našich členů, kterým se takováto výchova již podařila

Podobně, jako přední psychologové, i Kamevéda zastává názor, že emoční (resp. sociální) inteligence je jedním z klíčů k úspěšné kariéře i k obyčejnému štěstí v osobním životě. Proto bychom se chtěli tomuto tématu věnovat podrobněji v sérii následujících článků.

V úvodním článku série se podíváme na emoční inteligenci obecně, jak se projevuje, co ji ohrožuje, jak ji zlepšovat a proč.

Krizové situace - jak to funguje v mozku?

foto male_copyPředstavme si dva ostrovy, mezi kterými plujeme na lodi. Ostrovy symbolizují pravou a levou hemisféru. Když se loďka přiblíží k pravému ostrovu, dochází ke křiku, dupání, pláči a emocionální povodni. Pravý ostrov je mimo kontrolu. Levý ostrov je naopak až příliš pod kontrolou – chladný, tichý, vše má svá pravidla.

Jak mezi nimi proplout, nezbláznit se z dětských emocí, ale přitom zůstat v sociální interakci?

Hudební rozvoj dítěte a jeho přínosy

foto maleMuzikální rozvoj dítěte lze plnohodnotně rozvinout nejlépe do věku sedmi let. Hudební výchova aplikovaná v útlém věku má kromě toho markantní vliv na více druhů inteligence, včetně té pohybové.

Ve druhém díle Kamevédy , v knize Strategie úspěšné výchovy, jsem přirovnal svou náročností studium na nejlepších světových univerzitách k vrcholovému sportu.

 

Dnešní tisk přinesl titulek podobného znění z oblasti umění, konkrétně se jednalo o vážnou hudbu. Jeví se mi to jako zajímavý signál pro vnímavé a odpovědné rodiče. Pokud totiž v rámci výchovné filozofie Kamevéda modelujeme optimální postupy při rozvoji a podpoře dítěte, měli bychom být schopni mu předestřít veškeré dostupné podněty z oblasti pohybové, intelektuální i umělecké výchovy. Přitom pozorovat vztah k jednotlivým činnostem a schopnost nechat se jimi zaujmout. Potom můžeme míru tohoto zaujetí porovnávat a posléze mu umožnit zvolit takovou činnost, která se nabízí jako nejvhodnější.

Eva Fruhwirtová: Jak vytvořit vhodné prostředí pro intelektuální rozvoj dítěte

foto male_copy_copyKaždý rodič si přeje mít chytré dítě. Proto je zapotřebí vědět, že dítě je ovlivněno dvěma aspekty. Tím prvním je schopnost učit se, která je vrozená. Druhým je prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, které má rodič ve svých rukách a může ho vhodně uspořádat.

 

Eva Fruhwirtová: Když dítě chybuje, učí se nejrychleji

foto maleV tělocviku jsem neuměla skákat přes kozu a švédskou bednu. Když pak paní učitelka tyto výkony známkovala, dostala jsem jedničku, ačkoliv místo přeskoku to byl spíše „přelez". Spolužák, který s přeskokem neměl problém, dostal také jedničku. Já jedničku dostala za snahu. Opravdu jsem se snažila. A dokonce jsem se přihlásila do kroužku, tenkrát to byl Sokol, abych se naučila tato monstra přeskočit. Paní učitelka mě vlastně vznítila vnitřní motivaci naučit se kozu a švédskou bednu přeskočit. Dodnes nejsem pohybový talent, ale mám radost z každého povedeného cviku a dokonce jsem začala pravidelně cvičit.

Co plyne z tohoto příběhu?

 

 

Články pro Vaši inspiraci

Líné rodičovství

Líné rodičovství

Publius Ovidius Naso, římský básník a vzdělanec, vyslovil myšlenku: „Je dobře učit se i od nepřátel." S významem této myšlenky si také dovolím…

Maria Šarapovová: Nezastavitelná Ruska

Maria Šarapovová: Nezastavitelná Ruska

Historie ženského tenisu nabízí mnoho skvělých inspirativních příběhů. Jsou jakýmsi úžasně úrodným substrátem pro pochopení zákonitostí a procesů, jenž…

Další články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • ProHockey
  • 336x280
Nahoru