Kamevéda? Je náročná, ale také hodně nabízí

thumb logo_kameveda_RGB_copyTak jak si dnešní děti zvykají na dlouhé hodiny u tabletu, dny na sociálních sítích, na spoustu sladkostí, pravidelnou zahálku i na život směřující od ničeho k ničemu, později i k alkoholu a drogám, sociálním konfliktům a zdravotním potížím, tak s využitím podobných návykových mechanismů vytváří Kamevéda naprosto opačný efekt. Co do prospěšnosti pro jejich zdraví, růst osobního potenciálu a pro životní prosperitu. A co vlastně vytváří? Závislost dítěte na zdravém pohybu, permanentní činorodé a smysluplné činnosti předestírané mu od narození hravou a zábavnou formou.

 

Přestože je vše podáváno spontánně, atraktivně a pouze hravou formou, jedná se o činnost vysoce promyšlenou a sofistikovanou, směřující od svého počátku ke smysluplným a maximálně vysoko položeným cílům. Protože:

"Jen to nejlepší z nejlepšího je dostatečně dobré pro Vaše děti!"

Rodičům náleží role stimulace, motivace, péče a podpory, dítě se zase v určité fázi vývoje svými úspěchy a preferencemi výrazně spolupodílí na výběru hlavního směru své budoucí kariéry. Kamevéda ale nezastává názor, že pouhá snaha - tedy ochota zúčastnit se, představuje přijatelný výsledek tak náročného úsilí. Jejím cílem je, aby toto sourodé a koncentrované úsilí celé rodiny vždy přineslo nějaký reálný a nezpochybnitelný efekt.

Alibismus, vlastnost neúspěšných, v Kamevédě nemá místo

Jaký by mělo smysl od narození rozvíjet s takovou nevšední energií své dítě a obětovat mu mnohé vysoko nad rámec současných zvyklostí, kdyby nakonec mělo skončit v zástupu průměrných, kteří žádnou podobnou nadstandardní aktivitu nevykonali a kterým se rodiče věnovali jen v rámci v obecně vyžadovaných norem nutnosti? Je logické, že v tom případě by přece od počátku v něčem byla zásadní chyba. Kamevéda se snaží vzdělávat rodiče a pomáhat jim vyvarovat se takových chyb. Kamevéda není podvod na rodiče, které by vedla nějakým směrem a neslibovala za jejich úsilí vůbec nic konkrétního. Naopak, Kamevéda je náročná, současně s tím ale také hodně nabízí. Umožňuje získat vše z toho, po čem někteří z nás nesmírně touží. U většiny populace jsou to však tužby s ohledem na absolvovaný způsob výchovy pouze platonické. 

Zastáváme jednoznačný názor, že po letech plných tvrdé práce by měla následovat spravedlivá a zasloužená odměna, dosažení vysokého cíle. Jen tento přístup může ospravedlnit všechno to nezměrné úsilí, které rodiče i dítě v průběhu Kamevédy společně podstupují. Jen opravdu výrazné a pronikavé výsledky budou v budoucnu ke Kamevédě přivádět další a další děti a hlavně rodiče, kterým je určena.

Je asi pravdou, že kdyby býval hokejista Pavel Zacha propadl ve sportovní konfrontaci s ostatními, Kamevéda by dnes neměla mnoho příznivců, nikdo by ji neznal. Neměla by platformu, na které by bylo možné doložit její neobyčejný potenciál. On pro její rozvoj prozatím udělal maximum možného. O Kamevédu je díky jeho příběhu zájem, mnoho lidí dnes už ví, že taková výchova existuje a může být obecně úspěšná i v mnoha dalších případech, včetně jejich rodiny. A to nejen v Česku nebo na Slovensku, ale třeba i v Kanadě nebo v USA.

Mohu potvrdit, že Češi a Slováci žijící trvale v Kanadě a USA nezávisle na sobě vysoce oceňují detailní propracovanost a komplexnost Kamevédy jako výchovy, s jejímž adekvátním nebo rovnocenným ekvivalentem se ani v Americe prozatím nesetkali. To svědčí o příznivém faktu, že Kamevéda je zřejmě ve svém oboru (metodika a filozofie výchovy úspěšných dětí) na špičce nejen v rámci střední Evropy, ale dokonce v celosvětovém měřítku.
Hlavně zpočátku v tom mnoho lidí nemělo jasno. Někteří novináři i další kritici si do ní občas něco cizorodého sami dosadili a potom tento svůj výtvor snadno pranýřovali. Jakmile jsem vydal I. díl Kamevédy, tak každý, kdo dočetl pozorně až do konce, mohl získat dostatečnou představu o její podstatě. Ale stále jsem si uvědomoval, že by bylo moudré i účelné vytvořit mnohem stručnější charakteristiku Kamevédy vyjmenovanou v několika bodech. To by usnadnilo orientaci zvlášť veřejnosti a všem těm, kteří se s ní setkávají poprvé. Zde je tedy takový první pokus vystihnout stručně podstatu Kamevédy.

Co je tedy Kamevéda?

 • Komplexní výchova založená od narození na rovnováze intelektuálního a pohybového rozvoje dítěte. Tento vývoj probíhá ve věkových obdobích, v kvantitě a intenzitě, kterou jiné výchovné filozofie dosud nedokázaly podobným způsobem uchopit a využít.
 • Kamevéda má potenciál stát se smyslem a hlavní náplní velkého životního úseku dítěte i jeho rodičů.
 • Je to způsob výchovy v ideálním poměru jeden na jednoho. Jeden pedagog - rodič, jedno dítě.
 • Má vědecký základ. Základní principy Kamevédy jsou postaveny na vědeckých objevech posledních třiceti let zejména v oblasti genetiky, molekulární biologie, myelinizace lidského mozku, antropologie, výživy, epigenetiky či pedagogiky. Velký důraz klade na zásadní roli útlého věku v budování osobnostního potenciálu a pravidel fungování mozku dítěte v procesu jeho učení.
 • Výchozí metodika je podpořena výsledky a zkušenostmi z výchovy aplikované u nejúspěšnějších osobností současného světa v oblasti sportu, vědy nebo umění.
 • Výchova opírající se o základní funkční principy antické a aristokratické výchovy.
 • Úsilí jedince - potenciálního rodiče, dosahovat od mládí na své maximální výkonnostní limity ve všech oblastech rozvoje, nashromáždění maximálního potenciálu osobnosti, vyznávání zdravého životního stylu, budování vysoké fyzické i duševní kondice, shromáždění maxima praktických zkušeností, teoretických schopností i dovedností s cílem vybudovat celistvý potenciál osobnosti kvalitního rodiče. To umožňuje předat svým potomkům maximálně kvalitní DNA informaci a následně se stát vysoce kvalifikovaným rodičem - učitelem Kamevédy, při výchově dítěte v celém průběhu jeho mládí.
 • Investice do svého zdraví, kondice a výživy před početím dítěte, u matky ještě v průběhu těhotenství a období kojení.
 • Zabývá se mechanismy efektivního zúročení vložení energie a investic do výchovy dítěte.
 • Vytvoření ekonomického potenciálu a časového prostoru rodičů nutného k aplikaci této výchovy dítěte od okamžiku jeho narození.
 • Odpovědná volba životního partnera s možností vytvoření kvalitního, zralého a pevného vztahu, následně založení funkční rodiny připravené po všech stránkách na příchod dítěte a jeho moderní formu výchovy.
 • Systematická tvorba a posilování motivace obou rodičů k výchově úspěšného dítěte.
 • Smíření s dočasnou rolí rodiče, která vyžaduje sebeobětování a dlouhodobou podporu dítěte spojenou se ztrátou osobního komfortu a s nutností výrazného potlačení vlastního ega, vlastních potřeb i seberealizace. To vše je nutné dočasně nalézat v procesu výchovy dítěte.
 • Orientace na maximální intelektuální a pohybový rozvoj dítěte od okamžiku jeho narození, vybudování vhodného místa pro tento účel - pozitivního, zdravého a bezpečného domova.
 • Soustředění maximálního množství pozitivní energie rodiče a její investování do prvních šesti let života dítěte.
 • Eticky naprosto čistý proces výchovy dítěte, vztahů mezi manželi navzájem i vůči okolnímu světu.
 • Podpora všech silných stránek dítěte od narození a v celém průběhu mládí.
 • Schopnost adekvátní účelné reakce rodiče na měnící se situace, permanentní vzdělávání v oblasti výchovy (Univerzita rodičovství) a výživy.
 • Vyhledávání a angažování odborníků servisních profesí, které jsou nutné k fungování kvalitního realizačního týmu podporujícího dítě v jeho konkrétní kariéře.
 • Orientace na časné budování superimunity dítěte založené na zdravé stravě a stravovacím návykům, hygienickým návykům, návratu k přírodě, odolnosti, otužování a vnitřně vybalancovanému životnímu stylu.
 • Organizace šťastného mládí pro vlastní děti, naplněné skvělými zážitky, cestováním a nezapomenutelnými dobrodružnými příhodami, na které bude možno vzpomínat. Vytvoření potenciálu, ze kterého bude možno následně čerpat v době dospělosti a stáří.
 • Budování všestranné psychické a fyzické odolnosti.
 • Výchova jedince, který je společně s dosažením úspěchu schopen zvládat doprovodné jevy a procesy spojené s touto náročnou pozicí, a který psychicky i eticky ustojí situace spojené s obrovským tlakem, který úspěch, mediální pozornost, sláva a bohatství přináší. Jedná se o cílený rozvoj sociální (emoční) inteligence jako nutné složky efektivního prosazení a úspěchu jedince v atraktivních oborech současného světa.
 • Kamevéda, to je vrcholové, koncentrované, profesionální rodičovství.
 • Je to odpovědná péče o sebe samotného (rodiče), o svého partnera, o vztah obou manželů s vědomím, že rozpad rodiny a otřesy s tím procesem spojené mohou fatálně ovlivnit žádoucí rozvoj a prosperitu dítěte, a tím i celý proces Kamevédy.
 • Kvalifikovaný proces využívající moderní výchovnou filozofii a metodiku, která i ty nejvyšší mety a ambice elitních jedinců dnešního světa činí relativně dostupnými.
 • Je to výchova zodpovídající otázky, jak z nejoblíbenější záliby dítěte postupně vytvořit atraktivní zaměstnání.
 • Reálná cesta, jak zvládat náročnou profesi s neobyčejnou lehkostí měnící tvrdou řeholi na umělecké dílo povznášející samotného tvůrce i všechny kolem něj.
 • Čistá, nezištná a koncentrovaná rodičovská láska bezezbytku efektivně využitá pro dobro dítěte.
 • Je to cesta z prostředí průměrných do světa jedinců mimořádných a úspěšných. Z nouze k bohatství. Z houfu bezejmenných a postradatelných ke slávě, respektu a uznání.
 • Je to obrovská pozitivní energie přetavená v motivaci, vůli a odhodlání, které neomylně směřuje dítě k úspěchu.
 • Nejhodnotnější dar, který mohou rodiče věnovat svému dítěti, sobě navzájem i všem lidem kolem sebe.
 • Kamevéda nezná přesný bod svého začátku ani svůj konec, protože se jedná o nekonečný proces.
 • Je to moderní reakční ekvivalent na současnou situaci kolem nás, účinný prostředek v souboji s rychlou degenerací atakující současnou populaci.
 • Jedná se o kvalifikovanou odpověď na vývoj a efektivní formu řešení celé řady problémů současného světa.
 • Je po určité životní období smyslem života pro dítě a jeho rodiče.
 • Je to návrat k našim původním kořenům a principům fungujícím tisíce let, ke slunci, přírodě, čerstvému vzduchu, k říčním tokům a mořskému pobřeží, na sportoviště, k aktivitě a zdolávání překážek.
 • Je to orientace na permanentní a udržitelný růst dítěte ve všech podstatných směrech. Díky tomuto růstu potenciálu dětí výrazně vzrůstá také úroveň a potenciál celé rodiny i všech jejich dalších členů.
 • Kamevéda disponuje potenciálem vytvářet pomocí nadšení, odhodlání a lásky lepší svět kolem nás.
 • Je to moderní výchova budoucnosti vhodná pro každou fungující rodinu.
 • Vytváří v rámci rodiny výchovný systém složený z mozaiky všech dostupných prvků, které dítěti prospívají, současně odmítá a neguje vše, co škodí a brzdí dítě v jeho rozvoji a prosperitě.
 • Je to dlouhodobá investice rodičů vytvářející mohutný potenciál, který bude žít a prosperovat i v dobách, kdy už oni tady nebudou.
"Jen to nejlepší v našich srdcích je dost dobré pro Kamevédu."

 Článek z 11. prosince 2016                                                  

JUDr. Pavel Zacha

Předseda a garant spolku Kamevéda

JUDr. Pavel Zacha
 • autor výchovné filozofie Kamevéda
 • +420 775 178 805
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro vložení komentáře se prosím přihlašte

Články pro Vaši inspiraci

Pohyb rozvíjí mozek dítěte

Pohyb rozvíjí mozek dítěte

Kamevéda usiluje o všestranný a komplexní rozvoj dítěte. Snaží se navést rodiče tak, aby si nastavili výchovný a organizační systém způsobem, který zvýší…

Semináře o stipendiích na školách v USA

Semináře o stipendiích na školách v USA

Milí přítelé Kamevédy, i letos Vás srdečně zveme na semináře, které pořádá agentura Stipendia.cz (dříve Sport&university) pro všechny zájemce o studium na…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
 • 336x280
 • ProHockey
Nahoru