Kamevéda? Je náročná, ale také hodně nabízí

thumb logo_kameveda_RGB_copyTak jak si dnešní děti zvykají na dlouhé hodiny u tabletu, dny na sociálních sítích, na spoustu sladkostí, pravidelnou zahálku i na život směřující od ničeho k ničemu, později i k alkoholu a drogám, sociálním konfliktům a zdravotním potížím, tak s využitím podobných návykových mechanismů vytváří Kamevéda naprosto opačný efekt. Co do prospěšnosti pro jejich zdraví, růst osobního potenciálu a pro životní prosperitu. A co vlastně vytváří? Závislost dítěte na zdravém pohybu, permanentní činorodé a smysluplné činnosti předestírané mu od narození hravou a zábavnou formou.

 

Přestože je vše podáváno spontánně, atraktivně a pouze hravou formou, jedná se o činnost vysoce promyšlenou a sofistikovanou, směřující od svého počátku ke smysluplným a maximálně vysoko položeným cílům. Protože:

"Jen to nejlepší z nejlepšího je dostatečně dobré pro Vaše děti!"

Rodičům náleží role stimulace, motivace, péče a podpory, dítě se zase v určité fázi vývoje svými úspěchy a preferencemi výrazně spolupodílí na výběru hlavního směru své budoucí kariéry. Kamevéda ale nezastává názor, že pouhá snaha - tedy ochota zúčastnit se, představuje přijatelný výsledek tak náročného úsilí. Jejím cílem je, aby toto sourodé a koncentrované úsilí celé rodiny vždy přineslo nějaký reálný a nezpochybnitelný efekt.

Alibismus, vlastnost neúspěšných, v Kamevédě nemá místo

Jaký by mělo smysl od narození rozvíjet s takovou nevšední energií své dítě a obětovat mu mnohé vysoko nad rámec současných zvyklostí, kdyby nakonec mělo skončit v zástupu průměrných, kteří žádnou podobnou nadstandardní aktivitu nevykonali a kterým se rodiče věnovali jen v rámci v obecně vyžadovaných norem nutnosti? Je logické, že v tom případě by přece od počátku v něčem byla zásadní chyba. Kamevéda se snaží vzdělávat rodiče a pomáhat jim vyvarovat se takových chyb. Kamevéda není podvod na rodiče, které by vedla nějakým směrem a neslibovala za jejich úsilí vůbec nic konkrétního. Naopak, Kamevéda je náročná, současně s tím ale také hodně nabízí. Umožňuje získat vše z toho, po čem někteří z nás nesmírně touží. U většiny populace jsou to však tužby s ohledem na absolvovaný způsob výchovy pouze platonické. 

Zastáváme jednoznačný názor, že po letech plných tvrdé práce by měla následovat spravedlivá a zasloužená odměna, dosažení vysokého cíle. Jen tento přístup může ospravedlnit všechno to nezměrné úsilí, které rodiče i dítě v průběhu Kamevédy společně podstupují. Jen opravdu výrazné a pronikavé výsledky budou v budoucnu ke Kamevédě přivádět další a další děti a hlavně rodiče, kterým je určena.

Je asi pravdou, že kdyby býval hokejista Pavel Zacha propadl ve sportovní konfrontaci s ostatními, Kamevéda by dnes neměla mnoho příznivců, nikdo by ji neznal. Neměla by platformu, na které by bylo možné doložit její neobyčejný potenciál. On pro její rozvoj prozatím udělal maximum možného. O Kamevédu je díky jeho příběhu zájem, mnoho lidí dnes už ví, že taková výchova existuje a může být obecně úspěšná i v mnoha dalších případech, včetně jejich rodiny. A to nejen v Česku nebo na Slovensku, ale třeba i v Kanadě nebo v USA.

Mohu potvrdit, že Češi a Slováci žijící trvale v Kanadě a USA nezávisle na sobě vysoce oceňují detailní propracovanost a komplexnost Kamevédy jako výchovy, s jejímž adekvátním nebo rovnocenným ekvivalentem se ani v Americe prozatím nesetkali. To svědčí o příznivém faktu, že Kamevéda je zřejmě ve svém oboru (metodika a filozofie výchovy úspěšných dětí) na špičce nejen v rámci střední Evropy, ale dokonce v celosvětovém měřítku.
Hlavně zpočátku v tom mnoho lidí nemělo jasno. Někteří novináři i další kritici si do ní občas něco cizorodého sami dosadili a potom tento svůj výtvor snadno pranýřovali. Jakmile jsem vydal I. díl Kamevédy, tak každý, kdo dočetl pozorně až do konce, mohl získat dostatečnou představu o její podstatě. Ale stále jsem si uvědomoval, že by bylo moudré i účelné vytvořit mnohem stručnější charakteristiku Kamevédy vyjmenovanou v několika bodech. To by usnadnilo orientaci zvlášť veřejnosti a všem těm, kteří se s ní setkávají poprvé. Zde je tedy takový první pokus vystihnout stručně podstatu Kamevédy.

Co je tedy Kamevéda?

 • Komplexní výchova založená od narození na rovnováze intelektuálního a pohybového rozvoje dítěte. Tento vývoj probíhá ve věkových obdobích, v kvantitě a intenzitě, kterou jiné výchovné filozofie dosud nedokázaly podobným způsobem uchopit a využít.
 • Kamevéda má potenciál stát se smyslem a hlavní náplní velkého životního úseku dítěte i jeho rodičů.
 • Je to způsob výchovy v ideálním poměru jeden na jednoho. Jeden pedagog - rodič, jedno dítě.
 • Má vědecký základ. Základní principy Kamevédy jsou postaveny na vědeckých objevech posledních třiceti let zejména v oblasti genetiky, molekulární biologie, myelinizace lidského mozku, antropologie, výživy, epigenetiky či pedagogiky. Velký důraz klade na zásadní roli útlého věku v budování osobnostního potenciálu a pravidel fungování mozku dítěte v procesu jeho učení.
 • Výchozí metodika je podpořena výsledky a zkušenostmi z výchovy aplikované u nejúspěšnějších osobností současného světa v oblasti sportu, vědy nebo umění.
 • Výchova opírající se o základní funkční principy antické a aristokratické výchovy.
 • Úsilí jedince - potenciálního rodiče, dosahovat od mládí na své maximální výkonnostní limity ve všech oblastech rozvoje, nashromáždění maximálního potenciálu osobnosti, vyznávání zdravého životního stylu, budování vysoké fyzické i duševní kondice, shromáždění maxima praktických zkušeností, teoretických schopností i dovedností s cílem vybudovat celistvý potenciál osobnosti kvalitního rodiče. To umožňuje předat svým potomkům maximálně kvalitní DNA informaci a následně se stát vysoce kvalifikovaným rodičem - učitelem Kamevédy, při výchově dítěte v celém průběhu jeho mládí.
 • Investice do svého zdraví, kondice a výživy před početím dítěte, u matky ještě v průběhu těhotenství a období kojení.
 • Zabývá se mechanismy efektivního zúročení vložení energie a investic do výchovy dítěte.
 • Vytvoření ekonomického potenciálu a časového prostoru rodičů nutného k aplikaci této výchovy dítěte od okamžiku jeho narození.
 • Odpovědná volba životního partnera s možností vytvoření kvalitního, zralého a pevného vztahu, následně založení funkční rodiny připravené po všech stránkách na příchod dítěte a jeho moderní formu výchovy.
 • Systematická tvorba a posilování motivace obou rodičů k výchově úspěšného dítěte.
 • Smíření s dočasnou rolí rodiče, která vyžaduje sebeobětování a dlouhodobou podporu dítěte spojenou se ztrátou osobního komfortu a s nutností výrazného potlačení vlastního ega, vlastních potřeb i seberealizace. To vše je nutné dočasně nalézat v procesu výchovy dítěte.
 • Orientace na maximální intelektuální a pohybový rozvoj dítěte od okamžiku jeho narození, vybudování vhodného místa pro tento účel - pozitivního, zdravého a bezpečného domova.
 • Soustředění maximálního množství pozitivní energie rodiče a její investování do prvních šesti let života dítěte.
 • Eticky naprosto čistý proces výchovy dítěte, vztahů mezi manželi navzájem i vůči okolnímu světu.
 • Podpora všech silných stránek dítěte od narození a v celém průběhu mládí.
 • Schopnost adekvátní účelné reakce rodiče na měnící se situace, permanentní vzdělávání v oblasti výchovy (Univerzita rodičovství) a výživy.
 • Vyhledávání a angažování odborníků servisních profesí, které jsou nutné k fungování kvalitního realizačního týmu podporujícího dítě v jeho konkrétní kariéře.
 • Orientace na časné budování superimunity dítěte založené na zdravé stravě a stravovacím návykům, hygienickým návykům, návratu k přírodě, odolnosti, otužování a vnitřně vybalancovanému životnímu stylu.
 • Organizace šťastného mládí pro vlastní děti, naplněné skvělými zážitky, cestováním a nezapomenutelnými dobrodružnými příhodami, na které bude možno vzpomínat. Vytvoření potenciálu, ze kterého bude možno následně čerpat v době dospělosti a stáří.
 • Budování všestranné psychické a fyzické odolnosti.
 • Výchova jedince, který je společně s dosažením úspěchu schopen zvládat doprovodné jevy a procesy spojené s touto náročnou pozicí, a který psychicky i eticky ustojí situace spojené s obrovským tlakem, který úspěch, mediální pozornost, sláva a bohatství přináší. Jedná se o cílený rozvoj sociální (emoční) inteligence jako nutné složky efektivního prosazení a úspěchu jedince v atraktivních oborech současného světa.
 • Kamevéda, to je vrcholové, koncentrované, profesionální rodičovství.
 • Je to odpovědná péče o sebe samotného (rodiče), o svého partnera, o vztah obou manželů s vědomím, že rozpad rodiny a otřesy s tím procesem spojené mohou fatálně ovlivnit žádoucí rozvoj a prosperitu dítěte, a tím i celý proces Kamevédy.
 • Kvalifikovaný proces využívající moderní výchovnou filozofii a metodiku, která i ty nejvyšší mety a ambice elitních jedinců dnešního světa činí relativně dostupnými.
 • Je to výchova zodpovídající otázky, jak z nejoblíbenější záliby dítěte postupně vytvořit atraktivní zaměstnání.
 • Reálná cesta, jak zvládat náročnou profesi s neobyčejnou lehkostí měnící tvrdou řeholi na umělecké dílo povznášející samotného tvůrce i všechny kolem něj.
 • Čistá, nezištná a koncentrovaná rodičovská láska bezezbytku efektivně využitá pro dobro dítěte.
 • Je to cesta z prostředí průměrných do světa jedinců mimořádných a úspěšných. Z nouze k bohatství. Z houfu bezejmenných a postradatelných ke slávě, respektu a uznání.
 • Je to obrovská pozitivní energie přetavená v motivaci, vůli a odhodlání, které neomylně směřuje dítě k úspěchu.
 • Nejhodnotnější dar, který mohou rodiče věnovat svému dítěti, sobě navzájem i všem lidem kolem sebe.
 • Kamevéda nezná přesný bod svého začátku ani svůj konec, protože se jedná o nekonečný proces.
 • Je to moderní reakční ekvivalent na současnou situaci kolem nás, účinný prostředek v souboji s rychlou degenerací atakující současnou populaci.
 • Jedná se o kvalifikovanou odpověď na vývoj a efektivní formu řešení celé řady problémů současného světa.
 • Je po určité životní období smyslem života pro dítě a jeho rodiče.
 • Je to návrat k našim původním kořenům a principům fungujícím tisíce let, ke slunci, přírodě, čerstvému vzduchu, k říčním tokům a mořskému pobřeží, na sportoviště, k aktivitě a zdolávání překážek.
 • Je to orientace na permanentní a udržitelný růst dítěte ve všech podstatných směrech. Díky tomuto růstu potenciálu dětí výrazně vzrůstá také úroveň a potenciál celé rodiny i všech jejich dalších členů.
 • Kamevéda disponuje potenciálem vytvářet pomocí nadšení, odhodlání a lásky lepší svět kolem nás.
 • Je to moderní výchova budoucnosti vhodná pro každou fungující rodinu.
 • Vytváří v rámci rodiny výchovný systém složený z mozaiky všech dostupných prvků, které dítěti prospívají, současně odmítá a neguje vše, co škodí a brzdí dítě v jeho rozvoji a prosperitě.
 • Je to dlouhodobá investice rodičů vytvářející mohutný potenciál, který bude žít a prosperovat i v dobách, kdy už oni tady nebudou.
"Jen to nejlepší v našich srdcích je dost dobré pro Kamevédu."

 Článek z 11. prosince 2016                                                  

JUDr. Pavel Zacha

Předseda a garant spolku Kamevéda

JUDr. Pavel Zacha
 • autor výchovné filozofie Kamevéda
 • +420 775 178 805
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro vložení komentáře se prosím přihlašte

Články pro Vaši inspiraci

Květní pyl v dětské stravě

Květní pyl v dětské stravě

Pylová zrnka jsou dalším ze skvělých přírodních zdrojů, které zejména dětem mohou poskytnout mnoho benefitů. Jejich pravidelná konzumace přispívá k…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
 • ProHockey
 • 336x280
Nahoru