Základní filozofie výchovy dětí pomocí Kamevédy

david-straight-123965V této rubrice najdete články pojednávající o filozofii a smyslu Kamevédy  - výchovy dětí zaměřené na co nejdokonalejší přípravu dítěte na budoucí život a uplatnění v něm. Autorem řady z nich je zakladatel Kamevédy, pan Pavel Zacha.

 


Kamevéda a její principy

Vítejte ve světě Kamevédy!

Kamevéda je komplexní výchova dítěte založená už od narození dítěte na rovnováze jeho intelektuálního a pohybového rozvoje. Odtud vznikl i její název: Komplexní Multirozvojová Výchova Dítěte.

Jejím cílem je vychovat z dítěte zdravou, všestrannou a silnou osobnost. Klade proto důraz na komplexní stimulaci pohybových, intelektuálních a sociálních schopností dítěte zejména v prvních šesti letech jeho věku – právě v tomto období totiž probíhá (nebo spíše může probíhat) největší a nejrychlejší rozvoj lidské bytosti. Dítě se přirozeně učí, nejrychleji získává dovednosti a maximálně pohlcuje podněty z okolí. Pokud toho využijeme a správně naše dítě v tomto věku nasměrujeme, výrazně mu tím pomůžeme ke šťastnému, spokojenému a úspěšnému životu.

A co pro to konkrétně udělat? Seznamte se s Kamevédou a jejími principy blíže...

Falešná svoboda dětí

falesna svoboda_detiBěžná výchova dnešního komerčního světa plného nepotřebných lákadel, nereálného života na sociálních sítí a přemíry průmyslových produktů produkuje houfy dětí, které jsou tímto okolím už předem odsouzeny k budoucím nemocem, závislostem a dalším společensko-zdravotním problémům. Pod záminkou svobodného a přirozeného vývoje jsou jako snadná, nechráněná kořist předhozeny trhu a jeho nepřeberným možnostem zábavy a zabíjení času. Je jim dávána falešná svoboda, která z nich v dospělosti udělá otroky... Proč?

 

Dívky a vrcholový sport: má to smysl?

divci sportO pojednání na toto téma mě opakovaně několik rodičů žádalo. To svědčí o tom, že se stále jedná o velmi aktuální a živě diskutovanou otázku. Je to tedy důvod navíc podívat se na sport dívek trochu z blízka.

Dívky a sport. Toho tématu jsem se už okrajově dotknul ve své knize, ale ve svých  závěrech jsem zůstal v té době na polovině cesty. Potom, v dalších letech, jsem v nahlížení na tuto problematiku zaznamenal poměrně velký zlom, který ještě nebyl dostatečně zpracován formou samostatného článku pro Univerzitu rodičovství.

 

Český skautink a Kamevéda

pouze pro registrované

skautiČeský skautink má obdivuhodnou minulost. Podle britského vzoru jej už v roce 1912 založil Antonín Benjamin Svojsík. Také Tomáš Garrigue Masaryk četl knihu britského zakladatele generála lorda Baden-Powella s názvem Scouting for Boys a považoval jeho myšlenky za skvělý způsob výchovy mládeže v přírodě a tak toho, jak ji vést k odpovědnému životu.

Jordan Peterson: Štěstí a spokojenost jsou dřina, jež vyžaduje disciplínu a bystrost

stestiKanadský profesor psychologie Jordan Peterson je  považovaný za nejvlivnějšího intelektuála současnosti. Tento přívlastek si vysloužil díky odvaze a schopnosti tematizovat otázky, které zaměstnávají dnešní lidi. Zejména ty mladé, kteří vstupují do života a hledají svou vlastní cestu i místo ve společnosti. Velkou pozornost věnuje Peterson také fungování současné rodiny.

Rád bych dnes s vámi sdílel jeho myšlenky a věnoval se hlavně těm, které se potkávají s principem Kamevédy. Jednou z jeho hlavních témat a filozofických myšlenek je také spojitost mezi úspěchem na jedné straně a disciplínou a bystrostí na straně druhé.

 
 
Inteligence se projevuje ve schopnosti vlastní proměny.

Jordan Peterson

Když jsem začal psát tento článek, na počátku jsem si od toho nesliboval nějaký velký přínos k rozvoji Kamevédy. Ale s každou další větou jsem si víc a víc uvědomoval význam a trefnost pročítaných vět. Mnozí při slově filozofie "přepínají na jiný program", což je velká škoda, protože filozofové jsou vzdělaní v umění hledání odpovědí na principy a smysl lidského uvažování a konání. V dnešním rozpolceném světě, který mnohým připadá, že se sune bez nějakého řádu a smyslu neznámo kam, může být hledání odpovědí na zásadní otázky a určování jakéhosi duchovního směru vývoje významnou činností, která fascinuje zástupy lidí. I tento článek může naznačit obrovský význam filozofie při nesnadné orientaci v dnešním světě. Člověka až překvapí, kolik bizardních i velice trefných odpovědí nalezne v tak krátkém textu na otázky, které si mnohdy ani nedovolí vyslovit.

Líné rodičovství

pouze pro registrované

line rodicovstviPublius Ovidius Naso, římský básník a vzdělanec, vyslovil myšlenku: „Je dobře učit se i od nepřátel." S významem této myšlenky si také dovolím souhlasit. Bylo by krátkozraké nehledět nikam jinam než na filozofii Kamevédy. Je užitečné inspirovat se, získávat všeobecný přehled, na jehož základě lze teprve uvědoměle a se znalostí věci najít vlastní cestu.

 

Líné rodičovství

Jednou z rozdílných a jistě osobitých stylů výchovy je tzv. líné rodičovství, jehož myšlenka pochází od britského spisovatele Toma Hodgkinsona. Už z názvu lze dedukovat, že se bude jednat o jeden z nejzřetelnějších protipólů Kamevédy. Zatímco ta představuje moderní formu vysoce angažovaného rodičovství s vysokou spotřebou času a vydané energie, Hodgkinson radí rodičům pravý opak. Myslí na blaho a pohodlí rodičů, kterým hrozí příchodem dětí na svět ztráta komfortu a soukromí. Staví tedy naopak na první místo pocity a potřeby rodičů, potřeby dětí jsou v tomto žebříčku priorit až na dalších místech. Zajímavá je jiná věc, že oba krajní směry výchovy útočí na některé opory současného veřejného výchovného systému, protože vnímají jeho destruktivní a omezující vliv na výchovu dítěte.

Amy Chuová: Bojová píseň TYGŘÍ MATKY aneb Jak jsem své děti učila vítězit

pouze pro registrované

amy chua_kamevedaTento článek náleží k těm obsáhlejším, ale domnívám se, že z hlediska významu a pochopení základních principů skutečně funkční výchovy se jedná o pojednání mimořádně přínosné a zajímavé, jehož výtěžek mnohonásobně vynahradí čas, který mu věnujete.

 

Amy Chuová, Američanka čínského původu, spisovatelka, profesorka práv na jedné z nejrenomovanějších univerzit v USA, University of Yale, vydala v roce 2009 knihu, která se stala snad nejdiskutovanějším dílem o výchově v rodině vydaným v tomto století. Po vydání knihy "Bojová píseň tygří matky" se stala doslova přes noc snad nejslavnější matkou na světě. Vyvolala opravdový poprask a podnítila vášnivé diskuse především v USA, ale i v mnoha jiných zemích napříč celým světem. Jiné byly reakce v Británii nebo Skandinávii a úplně jiné naopak v Indii, Číně, Japonsku nebo Hong Kongu. Snad z důvodu, že Amy tradiční čínskou výchovu ve své knize aplikuje, obhajuje a současně o ní pochybuje a chvílemi až paroduje sebe samu, vyvolává zajímavé praktické otázky a současně nabízí své názory i závěry, na kterých je její velice ambiciózní forma čínské výchovy aplikované v USA založena. Mnozí se jí snažili na facebooku a v nejrůznějších diskusích doslova rozcupovat, byla pronásledována, dokonce jí vyhrožovali smrtí. Pro tisíce rodičů aplikujících současné formy degradujících až degeneračních forem západní výchovy je autoritativní čínská výchova popisovaná Amy Chuovou něčím naprosto nepředstavitelným, nepřijatelným až pobuřujícím. Ne už tolik pro rodiče, kteří se nad současnými formami výchovy v rodině zamýšlejí a není jim lhostejné jaké bytosti nakonec skutečně ze svých dětí vychovají.

Články pro Vaši inspiraci

Hospodaření s vodou v dětském těle

Hospodaření s vodou v dětském těle

Voda představuje základní životní podmínku, její funkce v lidském těle jsou mnohočetné a nenahraditelné. Zdravé dítě si za normálních okolností dokáže samo…

Regenerace po sportovních turnajích

Regenerace po sportovních turnajích

Letní měsíce jsou obdobím různých sportovních turnajů, soustředění, sportovních kempů a jiných celodenních aktivit. Už samotný celodenní pohyb je náročný a…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • 336x280
  • ProHockey
Nahoru