Ovlivňování výsledků sportovních zápasů

kupovani zapasuKdyž mladí lidé zakládají rodiny a posléze vítají děti na svět, začínají obecně víc přemýšlet o budoucnosti, hlavně o budoucnosti dětí. Někteří se zhlédnou ve sportu, protože z pohledu pouhého konzumenta či fanouška se jim toto prostředí jeví jako zóna fair-play, jako atraktivní barevná show plná napětí, peněz, slávy a mediálního lesku. Kromě toho je zdravé se hýbat, sport představuje alternativu k životu dítěte zírajícímu na mobilní displej.

 

Adrenalinový sportovní svět kontrastuje se životem ostatních lidí, kteří den po dni chodí do zaměstnání bez nabídky podobného vzrušení. Oni také prožívají své trampoty a radosti, ale podobně dobrodružné doslova živočišné napětí a zážitky jen zřídka kdy.

Někdy ale může dojít i k tomu, že si část rodičů sportovní prostředí až příliš glorifikuje a sportovní kluby a hvězdy nekriticky zbožňuje. Na tom není vůbec nic špatného, ale rodičům, kteří hodlají své děti od počátku významně podporovat na sportovní dráze v duchu Kamevédy, se pravděpodobnost dosažení úspěchu reálně přibližuje. Může se jim stát, že se za pár let v tomto specifickém prostředí zblízka seznámí se vším dobrým, ale i s tím špatným ve své vzájemné provázanosti. Úkolem tohoto článku je rodiče (a skrze ně i děti) už dopředu upozornit a připravit na jednu takovou existující hrozbu – ovlivňování výsledků.

Proč se ovlivňují sportovní výsledky?

Pokud se jednotlivec nebo organizovaná skupina lidí rozhodne zrežírovat výsledek nebo průběh sportovní akce, vedou je k tomu dvě základní pohnutky.

  • Tou první je snaha ovlivnit výsledek zápasu a s ním spojený zisk bodů s cílem zajistit si postavení v tabulce, v žebříčku, nesestoupit ze soutěže, postoupit do vyšší soutěže, získat titul nebo dosáhnout na příčky, které zajišťují evropské poháry. Těch sportovních motivů je celá řada a liší se podle druhu sportu a probíhající soutěže. Jedná se prakticky o snahu dosáhnout lepší sportovní výsledek metodami neslučitelnými s pravidly fair play a právními normami.
  • Druhou pohnutkou je finanční zisk plynoucí od sázkové kanceláře za vypsanou událost za jednání, které může poškodit vlastní klub nebo individuální sportovní výsledek.

V obou případech se jedná o velice zhoubné momenty, které porušují etické a právní normy, proti kterým je nutno vést neustálý boj, je třeba omezovat efektivními prostředky prostor pro podobné praktiky.

Dění, které není motivováno zájmem neregulérně vylepšit sportovní výsledek, ale jen a pouze získat finanční profit, lze považovat za vůbec nejškodlivější, protože naprosto devastuje sport jako takový. Skupiny manažerů, hráčů, trenérů, brankářů a rozhodčích organizující ovlivnění průběhu nebo výsledku sportovního klání totiž režírují různé situace nejen ve prospěch svého týmu, ale často i proti němu, protože zajištění průběhu takových situací je mnohem jednodušší. V takovém případě stačí v pravý čas udělat vlastní chybu, aby se naplnila událost, na kterou je vsazeno, a následně je možno od sázkařské mafie inkasovat svůj zisk. Vše potají, vše nezdaněno, pod všemi hladinami práva a etiky.

K těmto věcem se nikdy nesnižují ti, kteří sport milují, tvrdě pracují na svém potenciálu, trénují nad běžné zvyklosti a silně touží po hvězdné kariéře. Lidé, kteří hodlají se sportem spojit svoji budoucnost nikdy nedopustí podobně trapné účelové divadlo. Rodiče a děti vychovávané podle Kamevédy mají v srdci jediné – férové a čisté sportovní prostředí. Potřebují ho k tomu, aby se mohla nerušeně projevit kvalita jejich dětí, jejich morální i výkonnostní převaha nad těmi, kteří tomu tolik nedávají. Sport je ale "znečistěný" množstvím takzvaných sportovců, manažerů, rozhodčích nebo trenérů, jejichž hlavním krédem je zajištění si dobrého živobytí jeho prostřednictvím. Nechtějí příliš investovat, tvrdě pracovat, poctivě trénovat a budovat skutečnou kvalitu. Tu kvalitu, která jediná by měla rozhodovat o výsledcích sportovních zápasů. Stačí jim, když s menší námahou dosáhnou maximálního finančního profitu. Sportovci a rodiče, kteří se tomuto vymykají a snaží se budovat nějakou mimořádnou kvalitu potřebnou k dobré kariéře, většinou s motivací možnosti zahraniční kariéry, jsou těmto lidem spíš k smíchu. Oni přece mnohem snadněji dosáhnou efektu, který by se v čistém prostředí dal dosáhnout pouze sportovní cestou a kvalitou. Že při tom dostává právo a sportovní etika na frak, s tím už si vždycky dokážou nějak poradit.

Život i sport ale představuje neustálý boj. Je to soutěž nejen o výsledky, ale také o to, jak je těchto výsledků dosahováno. Je povinností nás všech svádět boj s nebezpečnými viry a parazity napadajícími náš sport, nesmíme jim poskytnout tento úžasný fenomén bez boje. Už kvůli dětem, které si určitě zaslouží lepší svět, než je ten, který jim jsme v jeho současném stavu schopni předat.

Ovlivňování výsledků v české praxi

Sázení na zápasy, na jejich průběh, to je dnes velký problém díky organizovaným skupinám, které dokážou své jednotlivé akce sofistikovaně plánovat a doslova globalizovat. Na druhou či třetí českou fotbalovou ligu se mohou zrealizovat sázky až v Číně, takže orgánům činným v trestním řízení se vše mnohem hůř dokumentuje. Z Asie se sází i třeba na zápasy juniorů nebo dorostenců.

Na druhé straně existují agentury, které se odhalováním nelegálních sázkařských komplotů úspěšně zabývají a dokážou spolehlivě analyzovat některé markantní znaky, které svědčí o domluvených zápasech. Když mafie investuje do "koupení" výsledku, musí se jí to vyplatit. A zvýšená aktivita určitým směrem je zase známkou toho, že probíhají tyto nezákonné procesy a je možno je na základě toho identifikovat a odhalovat.

Dnes si nemůžeme o našem prostředí dělat žádné velké iluze, protože sport je odrazem celé společnosti. Mnoho lidí se naučilo dobře žít díky procesům, které nikdy nechtějí zveřejnit. Celé fotbalové prostředí je tímto nešvarem prolezlé. Také v hokeji se ovlivňují výsledky. Hokejový trenér Marian Jelínek před třemi roky na semináři v Olomouci, který byl organizován sportovními psychology, věnoval svoji přednášku problematice prodávání zápasů v ledním hokeji. Nezabýval se tím, zda k tomu dochází, nebo ne. To bylo konstatováno jako fakt. Soustředil se na rozbor psychologických stavů a pocitů trenéra, který se v tomto prostředí pohybuje. Otázka zněla asi takto:

"Jak se mám jako trenér postavit k prohlášení svého manažera – dnes se nemusíš nervovat, všechno je zařízeno!!!

Na jedné straně by ze mě mohl spadnout nepříjemný stres a obava o důležitý výsledek. Nemusím se dneska nervovat, ozve se váš vnitřní hlas. Ale pak je přehlušený nepříjemnými otázkami.

Proč tady vlastně jsem? Na co si to hraju? Oni mi vlastně sebrali zápas! Já, hráči, diváci, ti všichni přišli na „cinklé" divadlo, jehož děj a konečný výsledek byl už dopředu koupen, domluven a rozhodnut. Jak se k tomu mám postavit? Jak mám hledat motivaci k sebevzdělávání a k další práci?"

Takhle nějak bych v kostce vystihl problém, kterému se věnoval. Otázkou skutečně nebyla polemika o tom, zda se zápasy ovlivňují. Pouze konstatování, že je to vcelku běžné a hlavní důraz byl kladen na psychickou stránku a na to, jak se s tím děním v pozici trenéra nějak srovnat.

Marian Jelínek měl na mysli situaci, kdy manažer nebo majitel hokejového klubu domluví výsledek zápasu. Většinou tak, že poskytne úplatek skupině lidí z tábora soupeře, případně rozhodčím, kteří jsou ochotni potřebný výsledek zajistit. V takové situaci už je ale jen krok k myšlence, že když je výsledek předem jistý, je možné získat vydané peníze zpět tím, že si na tento výsledek vsadím. Samozřejmě ne sám, ale prostřednictvím dalších osob. A takto zřejmě uvažují všichni ti, kteří jsou do tohoto cirkusu zapleteni.

Možná i díky těmto informacím dokážeme lépe pochopit, proč vůči sobě obracejí takovou zlobu a nenávist všichni ti stateční jedinci s charakterem, kteří dokážou s problémy uvnitř českého sportu bojovat, odhalovat je, mluvit o nich a dělat další kroky, které mohou vést k očistě. Náš sport dnes tak trochu připomíná park u velkoměsta, ve kterém při procházce najdete jednu divokou skládku vedle druhé. Ale nejde jen o český sport.

Celosvětový fenomén

Také mezinárodní tenis, organizace ATP a WTA, musí čelit snahám mafie o zmanipulování zápasů. Novak Djokovič veřejně prohlásil, že za prohru na turnaji v Petrohradu mu nabídli dvě stě tisíc dolarů. V podezření jsou občas dokonce i vítězové grandslamů, ale máme důvod se domnívat, že víc se toho děje na turnajích nižších úrovní, kde tenisté nemají ještě tolik vyděláno a potřebují si financovat další kariéru třeba i tím, že kývnou na zmanipulování zápasu. Pro sázkařské gangy je kromě toho mnohem jednodušší ovlivnit jednoho člověka, tenistu, než celou skupinu hráčů, brankáře, trenéra či rozhodčí v kolektivních sportech. Sám Djokovič se pozastavuje nad tím, jak je možné, že sázková kancelář William Hill je současně hlavním sponzorem tenisových grandslamů. Toto spojení u něj vyvolává otázky i obavy.

Připravme děti i na toto

Mnoho dalších detailů je možno v případě zájmu nastudovat v odkazech níže a z dalších zdrojů. Pro rodiče sportujících dětí, trenéry a pedagogy z toho plyne, že ovlivnění sportovních výsledků kolem nás probíhá nebo může probíhat, a to už v mládežnických kategoriích. Děti se tedy s něčím podobným mohou setkat už ve svém mládí a je tedy vhodné je na to připravit. Hovořit s nimi o těchto věcech a jednoznačně je odsoudit. Už v mládí je třeba dítě tvarovat, spoluvytvářet jeho etické a morální jádro. Děti, které jsou dobře informované a připravené, dokážou snadněji markantní průvodní jevy zhoubných procesů ve sportu zaznamenat a vyhranit se vůči nim. Jsou nejprve nezkažené, ve svém jádru spravedlivé a chtějí žít ve férovém světě, kde nakonec dobro vždy zvítězí nad zlem, jako v každé dobré pohádce. Když se podaří už na samém počátku získat je pro ideály fair-play, bude v budoucnu mnohem obtížnější přimět takového člověka tyto ideály zradit. Rodiče a trenéři mají úžasnou šanci být těmi prvními, kteří na děti působí a formují základy jejich morálních i etických postojů pro celý další život. Využijme proto efektivně tuto šanci, protože budoucí zlepšení celého našeho prostředí lze uskutečnit jen pomocí zlepšených parametrů výchovy od nejútlejšího věku.
V rámci Kamevédy se často zmiňuji o snahách vychovat skutečně vysoce rozvinuté a všestranným potenciálem vybavené dítě, jazykově fundované, které bude schopné uplatnit se v zahraničí. Mnozí to komentují jako snahu vydělat víc peněz, víc zbohatnout a víc zúročit úsilí započaté už brzy po narození dítěte. I toto je pravdou, ale mnozí jako první motiv odejít jinam označují snahu žít v lepším prostředí. A to se týká i tohoto problému. Když sleduji některé naše zápasy, třeba i v nižších soutěžích, hlavně u fotbalu nebo hokeje, často se při tom vyrojí nepříjemné otazníky. Jistě, lidé chybují, ale člověk znalý prostředí dokáže číst i mezi řádky. Často je to dáno tím, že v soutěžích o nic nejde, že mnozí už jsou staršího věku, bez ambicí, morálky i ideálů, a snaží se ještě v poslední fázi urvat, co se dá. Nemělo by přece smysl nadstandardně pracovat se svými dětmi, vyvíjet velké úsilí a pak je vrhnout do tohoto pochybného světa.

Proto se v rámci Kamevédy víc upínám k tomu, aby se u dítěte podařilo nashromáždit potenciál postačující k uplatnění v nejlepších zahraničních sportovních soutěžích. Opravdu je obtížné představit si sebelepší hokejovou hvězdu, která by se rozhodla prodat byť jediný zápas v NHL. Dal by tím všanc své dvacetileté úsilí, to by snad neudělal ani člověk s pistolí u spánku, když to přeženu. A ti ostatní hráči s ne příliš jistou pozicí v základní sestavě, kteří jsou schopni na farmě zranit i spoluhráče ve snaze dostat se na jeho místo, u těch snad nic podobného vůbec nepřichází v úvahu. Takové soutěže mají parametry, mají logiku a vysoce propracované systémy, kterými jsou řízeny. Produkují slušný zisk umožňující vysoké platy vyplácené aktérům. Díky tomu dostává hráč, divák i sázkař produkt, s jehož čistotou si nemusí lámat hlavu. Kdyby nastaly pochyby, ohrozilo by to obživu mnoha lidí a ti by to určitě nedopustili.

Je to jeden z důvodů, proč usilovat o nejlepší zahraniční ligy. Dosáhnout takové pozice, to budí respekt, je to známkou sportovní extratřídy. Lze se zajistit na celý život. Je nesmírně obtížné v takové konkurenci obstát, ale ne z důvodů intrik nebo zákulisních manévrů. Vše je nastaveno transparentně, na prvním místě rozhoduje sportovní kvalita. Je to vlastně i cesta, jak bojovat s mafiemi, které se specializují na ovlivňování zápasů. Pro rodiče a děti je to přinejmenším cesta, jak se vymanit z prostředí, kde tyto věci probíhají, do prostředí, kde je podobné riziko minimální.

Zdroje:

Jan Palička, David Čermák, Jak si koupit výsledek? Jak moc je fotbal infikovaný nekalými sázkami? A jak se vlastně ovlivňuje zápas, aby sázkařským gangům vydělal? DNES, 3.2.2018, s. 24
Miroslav Jančík, Live sázky jsou nejhorší. Francesco Baranca stojí v čele společnosti odhalující podezřelé sázky. A problém vidí i v Česku. DNES, 3.2.2018, s. 22
https://olomouc.idnes.cz/fotbal-rozhovor-vladimir-dostal-hfk-holice-sazkarska-afera-mafie-ovlivnovani-zapasu-gn7-/olomouc-zpravy.aspx?c=A180219_384050_olomouc-zpravy_stk 
https://fotbal.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A031123_214804_fot_dsouteze_ot 
http://www.rozhlas.cz/plus/svet/_zprava/asijsti-sazkovi-podvodnici-ovlivnuji-evropsky-fotbal-kupuji-zapasy-i-cele-kluby--1739852 
https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/31930-za-korupci-vceskem-fotbale-sli-akteri-ido-vezeni.html 
https://sport.aktualne.cz/tenis/tenis-ma-novy-skandal-na-vlastni-zapasy-udajne-sazel-vitez-a/r~88c1fb68d3f911e6a8cb002590604f2e/?redirected=1518699079 
http://www.kameveda.com/cs/dite-a-pravo/sportovni-pravo/44-vycet-negativnich-pravnich-rizik-uvnitr-ceskeho-sportu 
https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/sport_studie_CJ.pdf  strana 5 
http://www.sazeni.cz/rakousko-pripravuje-prisna-opatreni-proti-ovlivnovani-sportovnich-zapasu-ac1266/ 
https://www.irozhlas.cz/sport/fotbal/fotbalova-asociace-podezriva-tretiligovou-mohelnici-z-ovlivnovani-zapasu_1802030927_bor 
http://www.tenisovysvet.cz/article/detail/2756--recky-tenista-vyfasoval-dozivotni-zakaz-hrani-za-ovlivnovani-zapasu-a-sazeni-na-ne 
http://docplayer.cz/46004404-Ovlivnovani-prubehu-nebo-vysledku-sportovnich-udalosti-a-jeho-trestnepravni-posouzeni.html 

Článek z 23. února 2018

JUDr. Pavel Zacha

Předseda a garant spolku Kamevéda

JUDr. Pavel Zacha
  • autor výchovné filozofie Kamevéda
  • +420 775 178 805
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Články pro Vaši inspiraci

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • 336x280
  • ProHockey
Nahoru