Reálný význam otcovské dovolené

photo maleZákonodárce pohlíží na v Česku doposud neznámý institut otcovské dovolené jako na dávku nově zavedené otcovské poporodní péče, která je prakticky chápána jako vyváženější rozložení péče o dítě mezi oba rodiče. Smyslem je, aby otcové nebyli ochuzeni o čas strávený s dítětem a matkou v emotivním a velice důležitém životním období krátce po porodu.

Jedná se o další z kroků vedoucí nás mezi vyspělé evropské státy, protože ČR je dvacátou třetí zemí EU z celkového poštu osmadvacet, která otcovskou dovolenou zavádí. Jedná se tedy o běžnou standardní sociální dávku, která náleží do celého komplexu opatření státu

 

směřujícího k podpoře rodin a k ochotě mladých lidí zakládat rodiny a mít děti. Dávka "otcovské dovolené" bude vyplácena z nemocenského pojištění a otec má nárok na 70% z vyměřeného základu svého platu.

Z pohledu Kamevédy by se mi určitě zamlouvalo více pojetí v jiných zemích, kde je možné otcovskou dovolenou čerpat v některých případech až do tří let věku dítěte, nebo je možné tuto "podporu otcovství" čerpat dokonce až v délce jednoho roku (Japonsko, Jižní Korea).

V našem případě se určitě jedná o první krok správným směrem, který vybavuje otce konkrétním právním instrumentem umožňujícím lépe a hodnotněji naplnit jejich rodičovskou roli. Mnozí v průběhu polemiky otevřené v loňském a předloňském roce k tomuto tématu oponovali, že jediný týden v životě dítěte nemůže ovlivnit kvalitu dětství ani příliš neusnadní situaci matkám z hlediska jejich dlouhodobého závazku řádně a svědomitě pečovat o své dítě. To je jistě závažný argument, týden je skutečně velice krátká doba k tomu, aby bylo možné hovořit o průlomu v podílu otců v péči o své potomky.

Otázka ale může znít i takto:
Existuje možnost, že by institutu otcovské dovolené bylo možno využít jako zlomového momentu ve vztahu otec - dítě?

Domnívám se, že tato šance se v některých vhodných případech citlivých a vnímavých otců skutečně může naplnit. Někdy totiž stačí, aby otec dostal svoji šanci. Když bylo obecnou zvyklostí, že otcové pouze z povzdálí sledovali s patřičnou úctou a respektem celý ten neustálý "cvrkot" kolem narozeného dítěte, který zajišťovala převážně matka a další ženy v rodině, tak bylo bráno tak trochu pod jejich důstojnost převzít něco z těchto nových nároků na sebe, současně v nich byly zakořeněné obavy z toho, aby novorozenci neublížili, protože nikdy nebyli prakticky vedeni nebo poučení v těchto záležitostech.

Nezastupitelná úloha otce ve výchově malého dítěte

Otcovská dovolená poskytuje otcům možnost tato staletá tabu prolomit a fakticky se zúčastnit všech nutných procedur, které příchod dítěte na svět provázejí. Ale co víc, dostávají možnost své dítě tak říkajíc "objevit" jako novou plnohodnotnou blízkou osobnost. Mohou prohloubit svůj citový vztah. Lze dosáhnout žádoucího stavu, že po této krátké pečovatelské misi si dítě i nadále bude ukrajovat větší krajíc z otcova volného času, protože bude mít nutkání v tom lépe, nebo chcete-li, hlouběji založeném vzájemném vztahu pokračovat.

To může v další průběhu mládí sehrávat velice důležitou roli při výchově dítěte, a v jeho učení se mnoha dovednostem. Matky jsou například mnohem šikovnější a obratnější v sociálních dovednostech a ve schopnosti naučit dítě mluvit. Ale otec doplňuje tento rozvoj tím, že bývá věcnější, volí jiné jazykové prostředky a má snahu efektivně dosahovat praktických výsledků. Žena hovoří s dítětem často bez záměru něco konkrétního nebo převratného sdělit, prostě mu jen dává signál, že je vše v pořádku. Otec naopak slova váží a má snahu něco sdělit či naučit, čímž se celkové působení na dítě vyvažuje a koncentruje.

V některých zemích ale pojímají otcovskou dovolenou s trochu jiným záměrem. Její hlavní význam spatřují v naprosto plnohodnotném zapojení otce do péče o dítě s tím, že po dobu otcovské dovolené musí převzít veškeré úkoly spojené s dítětem. Současně je požadováno, aby matka v tomto období nebyla na blízku. Jde jim o to, aby měla možnost po tento čas opustit ubíjející dlouhodobou rutinu spojenou s péčí o dítě a celý ten opakující se kolotoč povinností, aby se mohla dospat, odpočinout si, vyčistit hlavu a přijít na jiné myšlenky. A cosi takového je možné provádět až v momentě, kdy matka přestane kojit a dítě je již tak vyspělé, že ji otec může plnohodnotně zastoupit.

Když se opět vrátím ke Kamevédě a obrovské roli předškolního věku na tvorbu potenciálu každého dítěte, mohl by otec tohoto pozdější období lépe využít k učení dítěte různým dovednostem, zvlášť těm pohybovým. Domnívám se, že dvouleté dítě je otec schopen naučit mnohem víc, předat mu víc potřebných informací a současně se o něj lépe postarat, než o novorozence v období šestinedělí.

Obě pojetí ale mají své pro a proti, i souznění obou rodičů v péči o dítě v prvních šesti týdnech života má své neopakovatelné kouzlo a úžasnou energii, kterou je možno v dalším období zúročit. Bude už potom jen dál na vůli českých otců, zda s institutem otcovské dovolené odpovědně naloží a využijí ten svůj obrovský potenciál, který mohou svým dětem předat. Pokud ovšem pochopí a docení celkový rozsah a význam této nové výzvy.

Zdroje:
http://www.tehotenstvi.cz/socialni-problematika/otcovska-dovolena-schvalena
Bohdana Jarošová, Vyšší platy a volno pro otce, MF DNES 5.1.2017, s. 18
http://www.tehotenstvi.cz/socialni-problematika/otcovska-dovolena-schvalena
http://www.tehotenstvi.cz/socialni-problematika/otcovska-dovolena-schvalena
Pavel Zacha, Strategie úspěšné výchovy, nakladatelství Kamevéda 2016
http://finexpert.e15.cz/otcovska-dovolena-prosla-snemovnou

Článek z 31. prosince 2016

JUDr. Pavel Zacha

Předseda a garant spolku Kamevéda

JUDr. Pavel Zacha
  • autor výchovné filozofie Kamevéda
  • +420 775 178 805
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro vložení komentáře se prosím přihlašte

Články pro Vaši inspiraci

Květní pyl v dětské stravě

Květní pyl v dětské stravě

Pylová zrnka jsou dalším ze skvělých přírodních zdrojů, které zejména dětem mohou poskytnout mnoho benefitů. Jejich pravidelná konzumace přispívá k…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • 336x280
  • ProHockey
Nahoru