Dítě a právo

tom-hermans-264015Rubrika obsahuje soubor informací, které se týkají ochrany práv dítěte. Tuto ochranu práv lze vymezovat v několika rovinách:

  • v oblasti sportu
  • v ostatním prostředí
 

Z hlediska uchopení problematiky je potom důležité dělení do oblastí:

  • ochrana práv dítěte v rámci rodiny
  • ochrana práv dítěte ve specifické oblasti sportu
  • ochrana práv dítěte v ostatních oblastech (školství, zdravotnictví...)
  • ochrana práv dítěte při pobytech v zahraničí
Zobrazit více

Reálný význam otcovské dovolené

photo maleZákonodárce pohlíží na v Česku doposud neznámý institut otcovské dovolené jako na dávku nově zavedené otcovské poporodní péče, která je prakticky chápána jako vyváženější rozložení péče o dítě mezi oba rodiče. Smyslem je, aby otcové nebyli ochuzeni o čas strávený s dítětem a matkou v emotivním a velice důležitém životním období krátce po porodu.

Jedná se o další z kroků vedoucí nás mezi vyspělé evropské státy, protože ČR je dvacátou třetí zemí EU z celkového poštu osmadvacet, která otcovskou dovolenou zavádí. Jedná se tedy o běžnou standardní sociální dávku, která náleží do celého komplexu opatření státu

 

směřujícího k podpoře rodin a k ochotě mladých lidí zakládat rodiny a mít děti. Dávka "otcovské dovolené" bude vyplácena z nemocenského pojištění a otec má nárok na 70% z vyměřeného základu svého platu.

Reklama
Reklama
  • ProHockey
  • 336x280
Nahoru