• Kamevéda
  • Aktuality
  • Být sofistikovaný při výchově dětí, to představuje z pohledu budoucnosti rodiny jednu z nejhodnotnějších profesí současnosti i budoucnosti.

Být sofistikovaný při výchově dětí, to představuje z pohledu budoucnosti rodiny jednu z nejhodnotnějších profesí současnosti i budoucnosti.

 

Být dobrým rodičem, to vyžaduje být učitelem a trenérem VŠEHO!

Pokud byste měli vybrat jinou profesi, která by vyžadovala nashromáždění většího spektra znalostí a dovedností, nepodařilo by se vám to. Protože zvládnout rodičovskou roli v kvalitativní úrovni Kamevédy, k tomu potřebujete obsáhnout opravdu hodně. A aby toho nebylo málo, komplexní rozvoj dítěte probíhá v neustálé změně a pohybu, nový den překonává a mění den předchozí. Co stačilo včera, dnes už vaše dítě nedokáže uspokojit. Dynamika tohoto procesu se občas zdá být nad síly člověka, ale protože otcové a matky jsou hnáni mohutnými rodičovskými pudy a vazbami, zvládají vytvářet stále novou a novou energii nutnou k naplnění svého náročného poslání.

Nejeden z vás jistě namítne, že pouštět se na tak náročnou cestu "kvůli jednomu dítěti" se snad ani nevyplatí.

A tady bych chtěl upozornit na fakt, který jsem si nejprve uvědomil při zodpovídání otázky, zda má vůbec smysl dávat dcery na sport, když jejich zaujetí v devadesáti procentech případů nepřežije pubertu. Uváděl jsem již v první knize, že v USA zjistili sportovní "úmrtnost" u dívek v brutální výši 94 procent. K tomu se upínala úvaha, zda má smysl to vše podstupovat kvůli oněm šesti procentům úspěšných dívek, které u sportu vydrží až do dospělosti. A potom mi teprve svitlo, že i z těch dívek, které sportu zanechají, nicméně ho do nějaké míry ovládají, se později stanou partnerky, manželky a hlavně matky, které naučené know-how mohou předat - a třeba i mnohem lépe zúročit - při výchově svých dětí.

Chci tím sdělit, že pokud se dítě pod vedením svých rodičů něčemu naučí, nepadá ten veškerý čas a energie věnovaná této činnosti do nějaké pomyslné propasti zmaru a zbytečnostií v případě, že se nakonec nestane sportovním profesionálem. Naopak, život běží dál, předaná energie se neztrácí, ale dojde k jejímu uvolnění v dalším průběhu života, kdy na scénu přichází další pokolení.

A úplně stejně je tomu v případě, pokud se jako rodiče naučíme zvládat výchovu dětí, motivovat je a učit dovednostem a znalostem. Je to umění, které vyžaduje správný timing, velkou míru zkušenosti, citu a talentu promlouvat k dětem řečí, které rozumí a která ho v daný moment baví. Je to schopnost stát se jejich rovnocenným partnerem, "dívat se jim ve stejné výši do očí" a ukazovat jim tu správnou cestu dopředu.

Když otec nebo matka uposlechne svůj vnitřní hlas, odmítne pohodlí a začne učit své dítě rvát se s okolním světem, otevře tím komnatu obrovského dobrodružství, které může prožít spolu s ním. Učí své dítě, sám se při tom mnoho naučí a ještě víc pochopí o zákonech přírody i lidského života. Když někdo absolvuje tuto roli, ať už vychová dítě podle původních představ nebo ne, stává se mnohem zkušenějším a sofistikovanějším vychovatelem. Jeho představy už minimálně jednou prošly praxí, za desítky let nashromáždil obrovské penzum informací. A je opravdu velká škoda pro celou rodinu, pokud se tento obrovský potenciál nedaří využít také v momentě, kdy na scénu přichází vnuci - tedy další generace volající po komplexní výchově.

Prarodiče si většinou mnohem naléhavěji než mladí rodiče uvědomují obrovskou hodnotu toho, když se někdo v rodině dítěti opravdu systematicky věnuje a klade si při tom nemalé cíle. Stejně často se ale setkávají s velice nezralými postoji svých dětí, které si na prvním místě chtějí užívat života, věnovat se zálibám, přátelům a koníčkům, a nejsou tak nějak připravení a vnitřně nastaveni k tomu, aby se mohli rozhodnout nadstandardně se věnovat svým dětem. A protože prarodiče už vědí, o jak velký a nesnadný úkol by se jednalo, nechtějí se nechat vlákat do hlavní role něčeho takového, protože tuší, že už by se jim nedostávalo sil.

V každém případě je pozitivní, když nabyté know-how prarodičů najde uplatnění při výuce vnoučat a dalších dětí nacházejících se v rodině. Znáte to, chcete dítě něčemu naučit a ono to nejde. Jednou se o něco pokusí, nejde to a tak odmítne pokračovat. Dnešní děti nejsou příliš trpělivé v překonávání překážek v reálném světě, raději tak činí ve světě virtuálním. Umět je přivádět zpět na správnou cestu, udržet jejich zájem a pozornost v reálném světě, to je jedním z hlavních úkolů úspěšné výchovy v rodině v současné době. Té vládnou především moderní komunikační technologie, jenže lidské tělo se prozatím odmítá tomuto technologickému diktátu dnešního světa podřídit.

Pro vložení komentáře se prosím přihlašte

Články pro Vaši inspiraci

Pohyb rozvíjí mozek dítěte

Pohyb rozvíjí mozek dítěte

Kamevéda usiluje o všestranný a komplexní rozvoj dítěte. Snaží se navést rodiče tak, aby si nastavili výchovný a organizační systém způsobem, který zvýší…

Semináře o stipendiích na školách v USA

Semináře o stipendiích na školách v USA

Milí přítelé Kamevédy, i letos Vás srdečně zveme na semináře, které pořádá agentura Stipendia.cz (dříve Sport&university) pro všechny zájemce o studium na…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • 336x280
  • ProHockey
Nahoru