Finanční výchova musí začít už v útlém věku

 

Také v této oblasti můžeme konstatovat doporučení odborníků, která dnes zaznívají prakticky ve všech důležitých výchovných oblastech a při budování všech druhů inteligence dítěte. Děti se u nás začínají dostávat k informacím z oblasti finanční gramotnosti někdy na druhém stupni ZŠ, ale podle současných odborníků na tuto oblast výchovy je to příliš pozdě. A tak zaznívají doporučení totožná s ostatními oblastmi:

"Děti je třeba rozvíjet v oblasti finanční a materiální už hluboko v předškolním věku a pak v tom pokračovat v mladším školním věku."

Nejde ale jen o cosi jako finanční gramotnost, která je seznamuje s mechanismem fungováním různých finančních produktů. Děti potřebují znát a pochopit mnohem víc, potřebují chápat zákonitosti a úskalí spojené s hospodařením v celém komplexu souvislostí a vazeb, protože tyto věci vždy jako komplex fungují.

Děti vědí, že peníze lze získat různými způsoby a že s nimi lze různě naložit. Musí ale také brzy pochopit, že pokud zbytečně věci zničí, ztratí, nevýhodně vymění nebo je nevhodnou péčí znehodnotí, musí je pak oželet nebo se k nim znovu nějak dopracovat. Někteří rodiče s dětmi záležitosti spojené s hospodařením rodiny probírají, ale většina rodičů detailní informace kolem nakládání s penězi potomkům nesděluje a drží je z nějakých důvodů pod pokličkou. Děti sledují různé formy fungování domácnosti, kdy rodiče mají společné nebo rozdělené finance a vnímají rozdíly. Je pro ně ale důležité, aby jim rodiče sloužili od počátku jako zkušení průvodci, poskytovali jim informace a umožňovali jim hospodařit s určitou částí  hotovosti s ohledem na jejich věk, vyzrálost i třeba schopnost o své věci lépe nebo hůře pečovat.

Nejmenší děti je třeba nejprve naučit chápat, že nemohou mít vždy a vše, co si zamanou. Nelze tolerovat vymáhání si koupení nějaké věci v obchodě, protože by se jednalo o podporu vlastnosti, která by se mohla mnohem později stát příčinou jejich bankrotu se vším tím negativním, co to obnáší.

Úkolem rodičů je vytváření správných výchovných pravidel, která v rodině určují přístup dítěte k penězům, nakládání s penězi, tedy obecně se spotřebou. Rodiče by měli umožnit dětem už velmi brzy - hluboko v předškolním věku, aby se učily hospodařit samy, ale nejprve pod naší taktovkou a kontrolou. Je to jako se vším ostatním, pokud jim budeme jen vyprávět správné zásady, neosvojí si je. Ale když jim dáme možnost vlastního prožitku a vytvoření zkušenosti, získají cenné informace trvalého významu. Pokud to neuděláme a děti vyšleme do života nepřipravené, tak až dojde na lámání chleba v reálném životě, nikdo už s nimi nebude mít slitování. A ony mohou díky tomu dopadnout tvrdě na zem, nebo taková zkušenost může skončit i tragicky, což dnes vidíme dost často všude kolem sebe.

Nejde tedy pouze o to naučit děti peníze vydělat, ale také o to naučit je vždy jednat s rozmyslem, naučit je hospodařit a peníze udržet. Pokud něco z toho neumí a nedovedou svoje finance udržet v rovnováze, pokud nepochopí důležitost vytváření rezerv, je velmi pravděpodobné, že se dříve nebo později setkají s problémy. Budou to ale důsledky, jejichž příčiny vznikaly už v období dětství, kdy jim rodiče neumožnili správně položit základy dovedností nutných k tomu, aby z nich vyrostli dobří a uvážliví hospodáři s hodnotami, které v průběhu života nashromáždí.

Pro vložení komentáře se prosím přihlašte

Články pro Vaši inspiraci

Psychologie pro věkové období 3 - 6 let

Psychologie pro věkové období 3 - 6 let

Určitě jste si všimli, že zvlášť pedagogové potřebují děti škatulkovat, aby si mohli vytvořit nějaký univerzální systém, jak by na ně plošně v různém věku…

Ideomotorické funkce ve vrcholovém sportu

Ideomotorické funkce ve vrcholovém sportu

Kamevéda je díky svému celostnímu zaměření užitečným zdrojem informací pro rodiče všech dětí. Jejím cílem je však výchova té části dětské populace, která…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • ProHockey
  • 336x280
Nahoru