Všestrannost pohybového rozvoje

Otcové a matky nastavují veškerá pravidla fungování rodiny. Jedná se o důležitý mikrosvět, do kterého děti vstupují, učí se jeho pravidlům a přizpůsobují se. Ideálem moderní výchovy je komplexní a všestranná nabídka podnětů, ze které může dítě "ochutnávat a objednávat" si v dostatečné míře ty nejoblíbenější činnosti. Včasný kontakt s cizími jazyky, muzikální i umělecké příležitosti, zásady matematické a sociální inteligence, cílené vytváření otužilosti a imunity, správné nastavení stravovacích a hygienických návyků, rozvoj pohybového intelektu od prvních životních okamžiků. Toto vše by mělo být v blahodárné balanci, stejně jako samotná pohybová výchova. České děti obecně vzato málo sportují, ale problémem je i přílišná sportovní jednostrannost . Ze skupinky dětí, které sportují pravidelně, jich celkem pětapadesát procent ve věku od pěti do patnácti let provozuje jediný sport. To je příliš jednostranné zaměření, které může postupem času způsobit motivační opotřebení i zdravotní rizika. V rámci Kamevédy doporučujeme vybudovat už hluboko v časném předškolním věku maximálně široký sportovní základ, který vznikne naučením základů všech dostupných sportů, pohybových aktivit a dovedností. Dopřejme dětem možnost seznámit se s více sporty aby mohlo začít včas a naprosto spontánně projevovat své preference, které vnímavým rodičům naznačí další směr vývoje. Dnes lze využít různého testování a měření dispozic dětí pro ten či onen sport, nicméně tak jako se profesionální sport stále opírá o metody propracovaného skautingu, tak by to měli být v prvé řadě rodiče, kteří své dítě nejlépe znají a jsou mu schopni s empatií a znalostí věci umožnit nejlepší možnou kariéru s ohledem na souhrn všech stránek jeho osobnosti. V tomto ohledu nelze nikdy spoléhat na nějakého robota, který to po změření několika ukazatelů vyřeší za nás.

Pro vložení komentáře se prosím přihlašte

Články pro Vaši inspiraci

Pohyb rozvíjí mozek dítěte

Pohyb rozvíjí mozek dítěte

Kamevéda usiluje o všestranný a komplexní rozvoj dítěte. Snaží se navést rodiče tak, aby si nastavili výchovný a organizační systém způsobem, který zvýší…

Semináře o stipendiích na školách v USA

Semináře o stipendiích na školách v USA

Milí přítelé Kamevédy, i letos Vás srdečně zveme na semináře, které pořádá agentura Stipendia.cz (dříve Sport&university) pro všechny zájemce o studium na…

Všechny články o kamevédě
Reklama
Reklama
  • ProHockey
  • 336x280
Nahoru