Letní dětské hry hvězd Kamevédy 2018 - SUMMER CHILD STARS GAMES

kemp kameveda_09Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás už s velkým předstihem informoval o probíhajících přípravách na první soutěžní akci pro děti. Je to z toho důvodu, abyste měli možnost si termín předem zarezervovat a také se co nejlépe připravit na vše, co na ni vás i vaše ratolesti čeká.

 

Těmi to prvními hrami bychom chtěli zahájit pravidelné turnaje našich malých hvězd Kamevédy, které by se mohly stát jedním z motivačních prvků pro vaši každodenní práci s dítětem. Rádi bychom vám prostřednictvím her přinesli také další inspiraci, srovnání vyspělosti a výkonnosti dětí, ale především mnoho zážitků, nadšení, společně strávené chvíle i impulsy do vašich dalších výchovných aktivit.

Již nyní můžete přihlásit své děti na Letní dětské hry a přispívat do výsledkových tabulek - zasílat aktuální výkony svých dětí v jednotlivých disciplínách. Budeme na základě nich sestavovat předběžné tabulky výkonů, které nám mmj. pomůžou upravovat rozsah nároků do disciplín podle jednotlivých věkových kategorií. Přihlašovací formulář najdete na konci tohoto článku.

Svým včasným přihlášením nám také umožníte lépe reagovat na předpokládaný počet účastníků akce. Díky tomu budeme moci zabezpečit potřebné kapacity – prostorové, personální i materiální.

A nyní se již pojďme podívat na bližší informace o hrách.

Jak budou Dětské letní hry vypadat a co si na nich děti užijí?

Dětské letní hry Kamevédy proběhnou ve dvou soutěžních dnech – 26. a 27. května 2018. První herní den bude nabitý individuálními soutěžními disciplínami, druhý se pak ponese ve znamení miniturnajů a odpočinkových aktivit.

Hlavní aktivitou her bude soutěžení ve vybraných kamevéďáckých aktivitách, které mnozí z vás znají z hry Správné dítě:

1. soutěžní den

1. hod tenisákem do dálky
2. hod medicinbalem 2 kg obouruč vrchem do dálky
3. skok z místa
4. přeskoky přes švihadlo po dobu 1 minuty
5. běh na 30 m
6. běh na 200 m
7. vis na hrazdě na výdrž
8. shyby na hrazdě
9. šplh o tyči
10. driblink s basketbalovým míčem po dobu jedné minuty
11. soutěž v hodech na basketbalový koš
12. soutěž v počtu nožiček s míčem bez dopadu míče na zem
13. přesnost střelby fotbalovým míčem na terč
14. střelba hokejkou s pukem na terč
15. soutěž o nejtvrdší střelu s hokejkou a pukem
16. lukostřelba
17. střelba ze vzduchové pušky
18. vějíř - opakované sprinty na tenisovém kurtu
19. vrchní tenisové podání - 30 x
20. soutěž v malování tužkou na papír formátu A3
21. soutěž v jízdě na kolečkových bruslích - slalom
22. přednes písně v anglickém jazyce
23. plavání 25 metrů volný způsob

(Popisy a bližší info k disciplínám najdete ZDE.)

První soutěžní den uzavřeme společenským večerem pro děti i dospělé, kde sportovní rivalitu vyměníme za uvolněnou a pohodovou atmosféru, zábavu, povídání, výměnu zkušeností a další program.

Po skončení sobotních soutěží budeme vyhodnocovat také „víceboj Kamevédy". Děti již nebudou soutěžit znova, pouze se porovná součet bodů v deseti jejich nejúspěšnějších sobotních umístěních. V tomto desetiboji čekají na Vaše ratolesti ty nejhodnotnější ceny.

A podle jakého principu se budou přidělovat body? Bude zohledňovat počet soutěžících v disciplíně. Pokud tedy bude např. v soutěži dvanáct dětí a účastník zvítězí, získá do desetiboje 12 bodů. Když bude soutěžit deset dětí a účastník se umístí na druhém místě, získá 9 bodů. Dítko, kterému se bude dařit nejméně, získává jeden bod. Záleží tedy na obsazenosti disciplíny a výsledku vzájemného soutěžení.

Ze své praxe vím, že tyto výsledky představují skvělý analytický materiál pro každého rodiče. Díky možnosti soutěžení s podobně vyspělými vrstevníky lze získat cenný srovnávací materiál, současně je možno obecně analyzovat silné i slabší stránky dítěte. Nejen samotný výkon, ale poměr výkonnosti dolních či horních končetin, sílu, vytrvalost, vůli, dynamické předpoklady a tak dále. Pokud se bude dítě zúčastňovat pravidelně, lze sledovat, zda si drží pozice, zlepšuje se nebo se trochu výkonnostně propadá. To vše je z hlediska výběru konečného zaměření, plánování forem a metod další zátěže i hlavního směru kariéry každého dítěte nesmírně cenná informace.

2. soutěžní den

Druhý hrací den by děti měly strávit hrami, aby si mentálně odpočaly od závodění zaměřeného na měřitelný výkon a užily si sportů, kde lze rozvíjet komplex kreativních pohybových schopností. Pokud by došlo první den z nějakého důvodu ke zdržení, disciplíny lze dokončit počátkem druhého dne. Současně nám jde o to, aby se dětem na hrách líbilo, aby si v paměti uchovaly především zábavu a odnesly si pozitivní naladění pro své další snažení a rozvoj. Proto jsme zařadili „miniturnaje" bez vazby na vyhodnocování našich dvoudenních her:

 • turnaj minifotbal
 • turnaj minitenis
 • turnaj florbal
 • turnaj basketbal

Turnaje se budou hrát podle věkových kategoriích a budou smíšené - chlapci a dívky dohromady:

 • tříletí (3 roky 11 měsíců a mladší) - žlutí
 • čtyřletí (4 roky 11 měsíců - 4 roky) - zelení
 • pětiletí (5 roků 11 měsíců - 5 roků) - modří
 • šestiletí (6 roků 11 měsíců - 6 roků) - červení
 • 7-8letí (8 roků 11 měsíců - 7 roků) - oranžoví

Jak již bylo zmíněno výše, děti budou soutěžit o ceny a současně na začátku při prezentaci všichni obdrží tašku s dárky. V ní naleznou kromě jiného také tričko s emblémem her v barvě příslušné věkové kategorie s číslem, pod kterým každé dítě absolvuje všechny soutěže.

Jako rodiče můžete přihlásit své děti do všech disciplín nebo pouze do vybraných. To záleží jen na vašem rozhodnutí a zvážení aktuálních schopností a stavu dětí.

Motivy a cíle Letních dětských her

1. Vytvoření výkonnostních tabulek dětí v jednoduchých disciplínách už od věku tří let. Tyto tabulky budou mít dvě úrovně.

 • Neoficiální - můžete nám už teď začít posílat nejlepší tréninkové výsledky Vašich dětí, abychom z nich mohli sestavit první tabulky výkonů (rodiče jsou garantem skutečně přesného a objektivního měření výkonů).
 • Oficiální - výkony dosažené pod dohledem našich rozhodčích přímo na CHILD STARS.

Tyto tabulky budou prezentovány na webu Kamevéda pouze pro členy klubu, pro váš přehled a srovnání. Když dosáhne například čtyřleté dítě nějakého zajímavého výkonu, můžete si sami udělat srovnání, zda se jedná o průměrný nebo výborný výkon, a podle toho se v další práci a preferencích orientovat. V současné době nic podobného k dispozici v národním nebo mezinárodním měřítku u tak nízkých kategorií neexistuje. Chtěl bych ale poznamenat, že děti samy od sebe nedělají mimořádné výkony ve sportovních disciplínách, pokud k tomu nejsou systematicky vedeny a vhodně motivovány.

2. Úspěchem na CHILD STARS mohou rodiče argumentovat při jednáních se sponzory jako s důkazem kvality své práce s dítětem, ale třeba i v rámci rodiny nebo přátel může úspěch sloužit jako důkaz smysluplnosti vynakládaného úsilí.

3. Letní hry můžete využít jako motivující činitel pro práci a trénink s dítětem, protože je vždy dobré mít před sebou nějaké krátkodobé atraktivní cíle, ke kterým upínáte svoje naděje a snažení.

4. Vzhledem k počtu disciplín a jejich různorodosti je velice pravděpodobné, že každé dítě alespoň jedinkrát vystoupí na stupně vítězů a zažije onen opojný pocit úspěchu. Prožít něco podobného se může stát silným impulsem do dalších tréninků a do další práce. Může to ovlivnit jeho další život tím nejlepším způsobem. A co víc, sotva skončí ročník 2018, už druhý den je možné se těšit a připravovat na ročník 2019.

5. Pokusíme se zajistit účast špičkových sportovců a významných osobností, které budou předávat ceny a sledovat výkony dětí. Nechci dopředu nic napevno slibovat, ale v této chvíli věřím, že se může podařit získat účast členů spolku Kamevéda z.s., fotbalisty Werderu Brémy Theodora Gebre Selassie, případně i se synem, který by se soutěží mohl účastnit v kategorii tříletých dětí, hokejisty New Jersey Devils Pavla Zachy, a dalších atraktivních sportovních tváří případně i z jiných sportů.

6. V nízkém věku dětí hraje velkou roli každý měsíc věku, proto jsme se snažili vytvořit kategorie po jednom ročníku (kromě nejstarší zdvojené kategorie 8-9 let), aby soutěže měly úroveň, závodění bylo férové a mělo co největší vypovídající hodnotu.

7. Disciplíny jsou vybrány tak, aby nebyly příliš technicky náročné, ale aby z výkonů bylo možno vyčíst dostatek údajů o silných stránkách každého mladého závodníka.

8. Účast nebude zdarma, ale startovné bude s ohledem na náročnost přípravy a celkové organizace akce pouze symbolické. Uvažujeme o částce od 200,- do 400,- Kč. Nejedná se o akci motivovanou ziskem. Ceny a dárky poskytnuté dětem jistě převýší hodnotu startovného. Víme, že malé děti potřebují dostat šanci prožít silné emoce, překonat obavy či pochybnosti, a potom zažít euforii. Silně prožívají zisk prvních medailí a ocenění, které si potom mohou vystavit a těšit se z nich. Mohou se pochlubit kamarádům i svým blízkým, vidí první výsledky svého úsilí, pomocí kterého se snaží učit a zvládat různé dovednosti. Tyto pozitivní emoce je blíže přitahují k aktivitě a dovednostem, ke kterým pak mohou získat pevnější vztah a současně i o to víc vynikat. Chtěli bychom vám být nápomocni zorganizováním této akce při správném nasměrování a motivování vašich dětí.

9. Vzhledem k velkému počtu závodů a soutěží, kterých se během jednoho dne může dítě zúčastnit, se dítě může v krátkém časovém úseku výrazně posunout v umění soutěžit a závodit. Je pro ně nejprve složité uvědomit si, co je při takových závodech důležité. Vyžaduje to soustředění v pravý okamžik, určitou přípravu i odhodlání. Pro děti a jejich další vývoj je pozitivní, když se tomuto umění učí už v útlém věku, protože si při to počínají velice přirozeně n a rozdíl od starších dětí bez těchto zkušeností. Je to stejné umění jako jsou různé umělecké, intelektuální nebo pohybové dovednosti. Čím více podobných příležitostí ke zdokonalení svých schopností kompetence dítě v mladém věku využívá, tím je v této důležité oblasti "prodávání výsledků tréninkové práce" zkušenější a úspěšnější. Je zajímavé sledovat už jen posun, jak si dítě bude počínat při své první a druhé účasti na CHILD START GAMES.

Oficiální partneři Letních dětských her

Jednání s dalšími sponzory ještě probíhají, již nyní ale mohu oznámit, že naši akci podpoří tito partneři:

 • AGADOS a.s.
 • Agentura SPORT & UNIVERSITY
 • Česká basketbalová federace
 • evropské magazíny PROFOTBAL a PROHOCKEY, přední české deníky
 • SANBORN a.s.

Spolupráce

Na závěr bych vás, rodiče, chtěl požádat o jakoukoliv pomoc v oblasti zajištění akce. Mám na mysli např.:

 • šíření povědomí o akci – můžete informovat své přátele, rodiče ve sportovních oddílech a další děti, aby účast byla jednak kvalitní a současně co nejvyšší. Pokud se letní akce vydaří, uvažujeme také o uspořádání zimních her a soutěží podobného formátu. Při plánování akce budeme zvažovat především váš zájem
 • odměny pro děti – máte-li možnost věnovat do soutěže pro děti nějaké odměny, propagační předměty apod., budeme za ně rádi

Kontaktovat nás s nabídkou můžete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na mém čísle +420 775 178 805

Přihlášení

Přijlásit se můžete:

 • e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .  Do textu napište jméno a příjmení přihlašovaných dětí, datum jejich narození, místo a stát trvalého bydliště a pořadová čísla disciplín, ve kterých mají děti předběžný zájem startovat. Můžete již také připojit některé tréninkové výkony v uvedených disciplínách.
 • nebo formulářem níže (pro každé dítě vyplňte samostatný formulář)  

 

Přihláška na Letní dětské hry Kamevédy 2018

Vyplňte prosím své jméno.
Vyplňte prosím svoje telefonní číslo.
Nesprávný formát
Vyplňte prosím svůj e-mail.
Nesprávný formát
Opište prosím správně kontrolní kód.

* takto označená pole jsou povinná.

Těšíme se na Vaši účast a na výkony Vašich ratolestí!

JUDr. Pavel Zacha

Předseda a garant spolku Kamevéda

JUDr. Pavel Zacha
 • autor výchovné filozofie Kamevéda
 • +420 775 178 805
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Reklama
Reklama
 • 336x280
 • ProHockey
Nahoru